Mgr. Pavlína Opatová, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: evoluční ekologie a ekofyziologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 612
E-mail: p.opatovagmail.com

Výzkumné směry

  • pohlavní výběr,
  • reprodukční biologie,
  • biologie spermie.

Vzdělání

  • 2008-2011: bakalářské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, systematická biologie - zoologie. Bc. práce: Geny vrozené imunity a jejich vliv na fitness u ptáků, (vedoucí J.Bryja).
  • 2008-2010: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obecná biologie - fyziologie živočichů. Mgr. práce: Vybrané parametry specifické imunity kočky domácí (Felis catus f. domestica) ve vztahu k infekčním spirochetálním onemocněním lymeská borrelióza a leptospiróza, (vedoucí A.Žákovská).
  • 2012-2017: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, zoologie. Ph.D. práce: Genetické a environmentální faktory ovlivňující fenotyp spermie u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata), (vedoucí T.Albrecht).

Publikace

2017

Edme A., Zobač P., Opatová P., Šplíchalová P., Munclinger P., Albrecht T., Krist M.: Do ornaments, arrival date, and sperm size influence mating and paternity success in the collared flycatcher?, Behavioral Ecology and Sociobiology 71 (2017) .

Forstmeier W., Ihle M., Opatová P., Martin K., Knief U., Albrechtová J., Albrecht T., Kempenaers B.: Testing the phenotype-linked fertility hypothesis in the presence and absence of inbreeding, Journal of Evolutionary Biology 30 (2017) 968-976.

Knief U., Forstmeier W., Pei Y., Ihle M., Wang D., Martin K., Opatová P., Albrechtová J., Wittig M., Franke A., Albrecht T., Kempenaers B.: A sex-chromosome inversion causes strong overdominance for sperm traits that affect siring success, Nature Ecology & Evolution 1 (2017) 1177-1184.

Tomášek O., Albrechtová J., Němcová M., Opatová P., Albrecht T.: Trade-off between carotenoid-based sexual ornamentation and sperm resistance to oxidative challenge, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 284 (2017) .


2016

Opatová P., Ihle M., Albrechtová J., Tomášek O., Kempenaers B., Forstmeier W., Albrecht T.: Inbreeding depression of sperm traits in the zebra finch Taeniopygia guttata, Ecology and Evolution 6 (2016) 295-304.