Bc. Pavla Jarmičová


Pozice: diplomant
Zaměření: proteomika myších feromonů
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
E-mail: pavla.jarmicovagmail.com

Diplomová práce

Hlavní močové proteiny v pachové komunikaci dvou poddruhů myši domácí M. m. musculus a M. m. domesticus, (vedoucí K.Janotová).

Bakalářská práce

Regulace reprodukční fyziologie myši domácí pachovými signály, (vedoucí K.Janotová).