Mgr. Lukáš Bobek


Pozice: doktorand
Zaměření: ekofyziologie ptáků
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
E-mail: bobek.lvolny.cz

Vzdělání

  • bakalářské studium: Univerzita Palackého, Olomouc. Bakalářská práce: Množství přinášené kořisti ve vztahu k intenzitě krmení na hnízdě u pěvců.
  • magisterké studium: Univerzita Palackého, Olomouc. Diplomová práce: Potravní nabídka, hnízdní péče a úspěch u sýkory koňadry (Parus major).
  • doktorské studium: Masarykova univerzita, Brno. Dizertační práce: Životní strategie a ptačí ekofyziologie: latitudinální a altitudinální procesy u pěvců (vedoucí T.Albrecht, konzultant O.Tomášek).

Publikace

2017

Kropáčková L., Těšický M., Albrecht T., Kubovčiak J., Čížková D., Tomášek O., Martin J.-F., Bobek L., Králová T., Procházka P., Kreisinger J.: Codiversification of gastrointestinal microbiota and phylogenyin passerines is not explained by ecological divergence, Molecular Ecology 26 (2017) 5292-5304.