Mgr. Lukáš Bobek


Pozice: doktorand
Zaměření: ekofyziologie ptáků
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
E-mail: bobek.lvolny.cz

Vzdělání

  • bakalářské studium: Univerzita Palackého, Olomouc. Bakalářská práce: Množství přinášené kořisti ve vztahu k intenzitě krmení na hnízdě u pěvců.
  • magisterké studium: Univerzita Palackého, Olomouc. Diplomová práce: Potravní nabídka, hnízdní péče a úspěch u sýkory koňadry (Parus major).
  • doktorské studium: Masarykova univerzita, Brno. Dizertační práce: Životní strategie a ptačí ekofyziologie: latitudinální a altitudinální procesy u pěvců (vedoucí T.Albrecht, konzultant O.Tomášek).