Abrahámová Dagmar, +420 560 590 606, <dabrahamovaivb.cz>, administrativní pracovník

Adámek Zdeněk, doc. RNDr., CSc., +420 543 422 523, <adamekivb.cz>, ekologie ryb

Aghová Tatiana, Mgr., +420 560 590 607, <tatiana.aghovagmail.com>, fylogeografie afrických hlodavců

Albrecht Tomáš, doc. Mgr., Ph.D., +420 560 590 614, <albrechtivb.cz>, evoluční ekologie, ekologie ptáků

Albrechtová Jana, Mgr., <jana.brehovaseznam.cz>, evoluční biologie

Altmanová Marie, Mgr., Ph.D., +420 724 953 301, <altmanova.mgmail.com>, cytogenetika, molekulární genetika

Bachorec Erik, Mgr., +420 +42 191 506, <ebachorecgmail.com>, zoologie, behaviorální ekologie

Bainová Hana, Mgr., <hanulaygmail.com>, ekologická a evoluční imunologie

Baird Stuart J.E., Ph.D., +420 560 590 613, <stuartj.e.bairdgmail.com>, evoluční biologie, populační genetika

Bartáková Veronika, Mgr., +420 543 422 557, <324243mail.muni.cz>, molekulární ekologie

Berková Hana, Mgr., Ph.D., +420 543 422 544, <berkova.hanagmail.com>, ekologie netopýrů

Betášová Lenka, Ing., +420 519 352 961, <betasovaivb.cz>, molekularni diagnostika patogenů

Blažek Radim, RNDr., Ph.D., +420 543 422 527, <demonsci.muni.cz>, evoluční ekologie anualních ryb

Bobek Lukáš, Mgr., <bobek.lvolny.cz>, ekofyziologie ptáků

Brablcová Adéla, Bc., <436969mail.muni.cz>, výskyt vybraných patogenů hlodavců

Brlík Vojtěch , <vojtech.brlikgmail.com>, migrace ptáků a ptačí společenstva

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>, molekulární ekologie

Bryjová Anna, Mgr., +420 560 590 621, <bryjovaivb.cz>, molekulární genetika

Bučková Pavla, Ing., +420 543 422 512, <buckovaivb.cz>, vedoucí technicko-hospodářské správy

Čapek Miroslav, Ing., CSc., +420 543 422 538, <capekivb.cz>, ekologie ptáků, ptačí parazité

Chamr Jiří, +420 543 422 541, <chamrbrno.cas.cz>, správce sbírek, preparátor

Čížková Dagmar, Mgr., Ph.D., +420 568 423 194, <dejshaseznam.cz>, molekulární biologie a genetika

Denková Pavla, +420 543 422 511, <denkovaivb.cz>, účetní

Dočkal Patrik, Bc., <424127mail.muni.cz>

Dolinay Matej, Mgr., +420 +42 077 306, <dolinaymgmail.com>, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika

Ďureje Ľudovít, Mgr., Ph.D., +420 568 627 950, <durejegmail.com>, behaviorální genetika a speciace

Farkač Jiří, technik

Florianová Alena, +420 543 422 525, <florianovaivb.cz>, knihovnice

Fornůsková Alena, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <fornuskovaivb.cz>, koevoluce patogenů s hostiteli

Glosová Lenka, +420 543 422 518, <glosovaivb.cz>, výkonná redaktorka

Goüy de Bellocq Joëlle , Ph.D., +420 560 590 613, <Joelle.GouydeBellocqua.ac.be>, molekulární epidemiologie

Gvoždík Lumír, doc. Mgr., Ph.D., +420 568 422 763, <gvozdikbrno.cas.cz>, fyziologická a evoluční ekologie

Gvoždík Václav, RNDr., Ph.D., +420 560 590 622, <vaclav.gvozdikivb.cz>, evoluční historie, herpetologie

Gvoždíková Javůrková Veronika, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <veronika.javurkovagmail.com>, ekofyziologie ptáků

Hájková Petra , Mgr., Ph.D., +420 608 908 285, <hajkovaivb.cz>, ochranářská genetika

Halačka Karel, Ing., CSc., +420 543 422 532, <halackaivb.cz>, ichtyologie

Hanáček Vlastimil, +420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník

Hánová Alexandra, Mgr., +420 560 590 607, <hanova.alexgmail.com>, fylogeografie afrických hlodavců

Harazim Markéta, Mgr., +420 560 590 605, <harazimivb.cz>, molekulární imunologie a epidemiologie

Hiadlovská Zuzana, Mgr., +420 560 590 612, <328868mail.muni.cz>, behaviorální ekologie hlodavců

Holánová Eva, Mgr., +420 560 590 607, <EvaRybnickovaseznam.cz >, molekulární biologie

Homolka Miloslav, RNDr., CSc., +420 543 422 517, <homolkaivb.cz>, ekologie savců

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>, behaviorální ekologie

Hubálek Zdeněk, prof. RNDr., DrSc., +420 519 352 961, <zhubalekbrno.cas.cz>, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz

Janáč Michal, Mgr., Ph.D., +420 543 422 515, <janacivb.cz>, ekologie ryb, biologické invaze

Janotová Kateřina, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <kjanotovaseznam.cz>, behaviorální ekologie

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>, ekologie ryb

Jurajdová Zdenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 521, <valovaivb.cz>, reprodukce ryb

Kaštánková Marie, Mgr., Ph.D., +420 776 095 267, <marie.dolezalkovagmail.com>, molekulární genetika, cytogenetika

Kauzál Ondřej , Mgr., +420 560 590 607, <okauzalgmail.com>, ekologická a evoluční endokrinologie

Kejíková Romana, Bc., +420 774 834 356, <451048mail.muni.cz>, mikrobiologie, zoonózy

Knechtová Anežka, uklízečka

Koleček Jaroslav, RNDr., Ph.D., +420 543 422 545, <j.kolecekgmail.com>, ekologie a migrace ptáků

Kotasová Adámková Marie, Mgr., <ma.adamkovagmail.com>, ekologie a ekofyziologie ptáků

Koubek Petr, prof. RNDr., CSc., +420 543 422 548, <koubekbrno.cas.cz>, ekologie savců

Kožnárková Bohumila, +420 543 422 513, <koznarkovaivb.cz>, personalistika, mzdová účetní

Králová Tereza, Mgr., +420 560 590 607, <kralova.terezamail.muni.cz>, imunogenetika

Krojerová-Prokešová Jarmila, Mgr., Ph.D., +420 543 422 543, <jprokesovaivb.cz>, ekologie savců

Kumar Anandan Sampath, +420 775 531 797, <sampath.anandanmail.muni.cz>, mechanisms of life-history evolution

Labská Lucie, +420 560 590 607, <vlckova.vlckovacentrum.cz>, technik

Martincová Iva, Mgr., +420 560 590 612, <150438mail.muni.cz>, populační genetika a speciace

Martínková Natália, Mgr., Ph.D., +420 560 590 605, <martinkovaivb.cz>, fylogeneze a fylogeografie

Mendel Jan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 533, <mendelivb.cz>, molekulární biologie a genetika

Mikl Libor, Mgr., <libor.miklseznam.cz>, hydrobiologie, potrava ryb

Mikula Ondřej, Mgr., Ph.D., +420 532 290 156, < onmikulagmail.com>, fylogeneze a morfologie hlodavců

Nezhybová Veronika, Mgr., <michalkovaivb.cz>, ichtyoparazitologie

Novotná Jitka, +420 543 422 540, <novotnaivb.cz>, sekretářka

Nürnberger Beate, Ph.D., <bdnurnbergerivb.cz>, evolutionary biology, population genetics, bioinformatics

Ondračková Markéta, Mgr., Ph.D., +420 543 422 522, <audreysci.muni.cz>, parazitologie ryb

Peško Juraj, +420 519 352 961, <juraj.pesko47gmail.com >, technik, laborant

Petrželková Klára, Mgr., Ph.D., +420 543 422 549, <petrzelkovaivb.cz>, primatologie

Piálek Jaroslav, prom. biol., CSc., +420 560 590 602, <jpialekivb.cz>, hybridní zóny, populační genetika

Piálek Lubomír , RNDr., Ph.D., +420 387 772 238, <lubomir.pialekprf.jcu.cz>, diverzita a evoluce živočichů

Piálková Radka, RNDr., Ph.D., +420 387 772 233, <radka.lezalovaprf.jcu.cz>, behaviorální ekologie

Podhajský Luděk, Mgr., <LudekPodhajskyemail.cz>, technik

Polačik Matej, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <polacikivb.cz>, behaviorální a evoluční ekologie ryb

Pospíšilová Věra , +420 543 422 514, <pospisilovaivb.cz>, technik THS

Pospíšilová Iva, Bc., <19ipospisilovagmail.com>, behaviorální ekologie a fysiologie myší

Požgayová Milica, Mgr., Ph.D., +420 543 422 550, <carringtonseznam.cz>, behaviorální ekologie

Pravdová Markéta, Mgr., <375712mail.muni.cz>, ichtyoparazitologie

Procházka Petr, RNDr., Ph.D., +420 543 422 550, <prochazkaivb.cz>, behaviorální ekologie a migrace ptáků

Reichard Martin, doc. RNDr., Ph.D., +420 543 422 522, <reichardivb.cz>, behaviorální a evoluční ekologie ryb

Roche Kevin, Mgr., CSc., +420 543 422 521, <roche ivb.cz>, ekologie ryb a savců

Rolečková Barbora, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <barca_zemanovacentrum.cz>, ochranářská genetika

Rousková Ludmila, +420 568 627 950, <malalidkaseznam.cz>, administrativní pracovník

Rudolf Ivo, doc. RNDr., Ph.D., +420 519 352 961, <rudolfbrno.cas.cz>, surveillance zoonóz, emergentní nákazy

Šálek Martin, Ing., Ph.D., +420 387 775 621, <martin.salipost.cz>, ekologie ptáků a savců

Samaš Peter , Mgr., Ph.D., +420 543 422 545, <psamasseznam.cz>, behaviorální ekologie ptáků

Ševčíková Ladislava, +420 519 352 961, <sevcikovaivb.cz>, laborantka, administrativní pracovník

Šikutová Silvie, Mgr., Ph.D., +420 519 352 961, <sikutovabrno.cas.cz>, ekologie přenašečů nákaz

Slabáková Hana, Ing., +420 543 422 524, <slabakovabrno.cas.cz>, vedoucí knihovny (SVI)

Šlapanský Luděk, Mgr., <270489mail.muni.cz >, invazní druhy ryb

Smolinský Radovan, Ing., Ph.D. et Ph.D., +420 560 590 608, <radovan.smolinskygmail.com>, termální biologie

Sosnovcová Kateřina, Mgr., +420 543 422 545, <katka.mindaseznam.cz>, populační ekologie, migrace ptáků

Šoukalová Dagmar, +420 568 627 950, <soukalovadagmarseznam.cz>, uklízečka

Srnová Kateřina, +420 543 422 511, <srnovaivb.cz>, pokladní, účetní

Straková Petra, Mgr., Ph.D., <strakova.pcentrum.cz>, zoonotické viry obratlovců

Šugerková Monika, Mgr., <sugerkovabrno.cas.cz>

Šulc Michal, Mgr., Ph.D., +420 737 904 599, <sulc-michalseznam.cz>, behaviorální ekologie ptáků

Těšíková Jana, Mgr., <357079mail.muni.cz>, koevoluce hlodavců a virů

Tkadlec Emil, prof. MVDr., CSc., +420 585 634 561, <tkadlecprfnw.upol.cz>, populační dynamika

Tomášek Oldřich, MVDr., Ph.D., +420 560 590 604, <oltmskgmail.com>, evoluční ekologie a ekofyziologie

Turbaková Barbora , Mgr., <bara.turbakovagmail.com>, ochranářská a populační genetika

Vallo Peter, Mgr., Ph.D., +420 543 422 551, <valloivb.cz>, fylogeneze netopýrů

Valterová Radka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 545, <radkpolcentrum.cz>, molekulární ekologie, behaviorální ekologie

Veleba Adam, Mgr., +420 543 422 527, <velebaivb.cz>, administrativně-technický pracovník

Vetešník Lukáš, Ing., Ph.D., +420 543 422 533, <vetesnikivb.cz>, ekologie ryb

Vojtíšek Jakub, Bc., <javojmail.muni.cz>, mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Vrbová Komárková Jana, Mgr., +420 775 049 634, <komarkovaivb.cz>, administrativní pracovník

Vrtílek Milan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <vrtilekivb.cz>, evoluční ekologie halančíků

Všetičková Lucie, Ing., Ph.D., +420 543 422 523, <lucka.kocandaseznam.cz>, hydrobiologie a potravní ekologie ryb

Zajíčková Renata, Bc., +420 731 313 461, <zajickovaivb.cz>, ekologie netopýrů

Žák Jakub, Mgr., <zakjanatur.cuni.cz>, evoluční ekologie ryb

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>, cytogenetika a biodiversita

Zukal Jan, doc. Mgr., Dr., MBA, +420 543 422 544, <zukalivb.cz>, ekologie netopýrů