RNDr. Barbora Vošlajerová , Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: behaviorální ekologie a genetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
E-mail: barabimovacentrum.cz

Výzkumné směry

 • behaviorální genetika - studium vztahu genů a prostředí na chování organismu, molekulární a genetické studium vybraných behaviorálních fenotypů (samčí agresivita, výběr sexuálního partnera, vyhledávání nových zdrojů) u modelového organismu myši domácí. Využití molekulárních a behaviorálních metod v ekologických studiích.
 • hybridní zóny a speciace - význam behaviorálních strategií při vzniku druhů (myš domácí, netopýři rodu Pipistrellus), molekulární a genetické studium prezygotických reprodukčních bariér na hybridní zóně myši domácí.

Vzdělání

 • 1992-1997: Dvojjazyčné gymnázium J. Nerudy Praha.
 • 1997-1999: bakalářské studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, obecná biologie. Bc.práce: Agresivní chování myší domácích Mus m. domesticus and Mus m. musculus.
 • 1999-2002: magisterské studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, ekologie a etologie. Mgr.práce: Role slinných Androgen vážících proteinů v reprodukční izolaci myší domácích Mus domesticus a Mus musculus.
 • 2005: RNDr.
 • 2002-2008: doktorské studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, zoologie. Ph.D.práce: Behaviorální a genetické studium komponent fitness na hybridní zóně savců.

Zaměstnání

 • 2002-2005: Univerzita Karlova Praha, Laboratoř pro výzkum biodiversity - asistent, odborný pracovník,
 • 2005-2006: Masarykova univerzita Brno, Ústav botaniky a zoologie - asistent, technický pracovník,
 • 2009-současnost: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR, v.v.i, Laboratoř evoluční genetiky savců - postdoktorand,
 • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, detašované pracoviště Studenec - postdoktorand, odborný pracovník.

Současní studenti

Bývalí studenti

 • Nikola Rusová: Ontogeneze agresivity u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus domesticus) v návaznosti na sklon k disperzi, (vedoucí, konzultant Z.Hiadlovská).

Projekt

Věda všemi smysly

Publikace

2017

Daniszová K., Mikula O., Macholán M., Pospíšilová I., Vošlajerová Bímová B., Hiadlovská Z.: Subspecies-specific response to ACTH challenge test in the house mouse (Mus musculus), General and Comparative Endocrinology 252 (2017) 186-192.


2016

Vošlajerová Bímová B., Mikula O., Macholán M., Janotová K., Hiadlovská Z.: Female house mice do not differ in their exploratory behaviour from males, Ethology 122 (2016) 298-307.


2015

Hiadlovská Z., Mikula O., Macholán M., Hamplová P., Vošlajerová Bímová B., Daniszová K.: Shaking the myth: body mass, aggression, steroid hormones, and social dominance, General and Comparative Endocrinology 223 (2015) 16-26.


2014

Hiadlovská Z., Macholán M., Mikula O., Vošlajerová Bímová B.: The meek inherit the earth: less aggressive wild mice are more successful in challenging situations, Biological Journal of the Linnean Society 113 (2014) 310-319.


2013

Hiadlovská Z., Vošlajerová Bímová B., Mikula O., Piálek J., Macholán M.: Transgressive segregation in a behavioural trait? Explorative strategies in two house mouse subspecies and their hybrids, Biological Journal of the Linnean Society 108 (2013) 225-235.


2012

Blažek R., Ondračková M., Vošlajerová Bímová B., Vetešník L., Petrášová I., Reichard M.: Fish diversity in the Niokolo Koba National Park, middle Gambia River basin, Senegal, Ichthyological Exploration of Freshwaters 23 (2012) 263-272.

Hiadlovská Z., Strnadová M., Macholán M., Vošlajerová Bímová B.: Is water really a barrier for the house mouse? A comparative study of two mouse subspecies, Folia zoologica 61 (2012) 319-329.


2011

Ďureje Ľ., Vošlajerová Bímová B., Piálek J.: No postnatal maternal effect on male aggressiveness in wild-derived strains of house mice, Aggressive Behavior 37 (2011) 48-55.

Macholán M., Baird S. J. E., Dufková P., Munclinger P., Vošlajerová Bímová B., Piálek J.: Assessing multilocus introgression patterns: a case study on the mouse X chromosome in Central Europe, Evolution 65 (2011) 1428-1446.

Vošlajerová Bímová B., Macholán M., Baird S. J. E., Munclinger P., Dufková P., Laukaitis C. M., Karn R. C., Luzynski K., Tucker P. K., Piálek J.: Reinforcement selection acting on the European house mouse hybrid zone, Molecular Ecology 20 (2011) 2403-2424.


2010

Bartonička T., Kaňuch P., Bímová B., Bryja J.: Olfactory discrimination between two cryptic species of bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus, Folia zoologica 59 (2010) 175-182.


2009

Bímová B., Albrecht T., Macholán M., Piálek J.: Signalling components of the house mouse mate recognition system, Behavioural Processes 80 (2009) 20-27.


2008

Bímová B.: The house mouse: a model for genetic and evolutionary studies, Folia Mendeliana (2008) 83-90.

Macholán M., Baird S. J. E., Munclinger P., Dufková P., Bímová B., Piálek J.: Genetic conflict outweighs heterogametic incompatibility in the mouse hybrid zone?, BMC Evolutionary Biology 8 (2008) 271-284.

Piálek J., Vyskočilová M., Bímová B., Havelková D., Piálková J., Dufková P., Bencová V., Ďureje Ľ., Albrecht T., Hauffe H., Macholán M., Munclinger P., Storchová R., Zajícová A., Holáň V., Gregorová S., Forejt J.: Development of unique house mouse resources suitable for evolutionary studies of speciation, Journal of Heredity 99 (2008) 34-44.