Zaměření

Sekretariát ředitele a technicko-hospodářská správa na pracovišti Brno zajišťují organizační a technický chod celého ústavu. Pracoviště v Brně disponuje knihovnou, sbírkami zoologického materiálu a akreditovaným chovným zařízením pro experimentální ryby. 

Výzkumné týmy využívají modelové skupiny obratlovců pro řešení obecných otázek ekologie a evoluční biologie, etologie, aplikované zoologie, významu parazitů a invazních druhů a ochrany a managementu sladkovodních i terestrických ekosystémů. Mezi studované okruhy patří:

 • reprodukční strategie (ryby, ptáci),
 • adaptace a koevoluce mezi parazitem a hostitelem (kukačka vs. pěvec; hořavka vs. mlži),
 • populační biologie, ekologie a biogeografie krátkověkých ryb (Nothobranchius, Cynolebias),
 • vztah vícebuněčných parazitů a hostitelů (ryby, ptáci),
 • rozmanitost rybích společenstev a populační parametry klíčových druhů v různých typech vodního prostředí,
 • problematika invazních druhů živočichů,
 • tahová konektivita a sezonní interakce u dálkových migrantů,
 • ekologie a chování netopýrů zejména v období hibernace,
 • populační genetika a mezidruhová hybridizace jelenovitých (jelen evropský vs jelen sika),
 • ochranářská genetika velkých šelem,
 • prostorová aktivita a migrace velkých šelem ve vztahu k problematice fragmentace krajiny,
 • potravní ekologie savců a jejich vliv na prostředí,
 • potravní biologie lidoopů.

 

 

Adresa

Květná 8, 603 65 Brno
tel. +420 543 422 540
mail: novotna@ivb.cz


Lidé

Ředitel ústavu

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>, behaviorální ekologie

Vedoucí pracoviště

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>, ekologie ryb

Vědečtí pracovníci kmenoví

Čapek Miroslav, Ing., CSc., +420 543 422 538, <capekivb.cz>, ekologie ptáků, ptačí parazité

Homolka Miloslav, RNDr., CSc., +420 543 422 517, <homolkaivb.cz>, ekologie savců

Janáč Michal, Mgr., Ph.D., +420 543 422 515, <janacivb.cz>, ekologie ryb, biologické invaze

Koubek Petr, prof. RNDr., CSc., +420 543 422 548, <koubekbrno.cas.cz>, ekologie savců

Ondračková Markéta, Mgr., Ph.D., +420 543 422 522, <audreysci.muni.cz>, parazitologie ryb

Petrželková Klára, Mgr., Ph.D., +420 543 422 549, <petrzelkovaivb.cz>, primatologie

Polačik Matej, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <polacikivb.cz>, behaviorální a evoluční ekologie ryb

Procházka Petr, RNDr., Ph.D., +420 543 422 550, <prochazkaivb.cz>, behaviorální ekologie a migrace ptáků

Reichard Martin, doc. RNDr., Ph.D., +420 543 422 522, <reichardivb.cz>, behaviorální a evoluční ekologie ryb

Šálek Martin, Ing., Ph.D., +420 387 775 621, <martin.salipost.cz>, ekologie ptáků a savců

Tkadlec Emil, prof. MVDr., CSc., +420 585 634 561, <tkadlecprfnw.upol.cz>, populační dynamika

Vallo Peter, Mgr., Ph.D., +420 543 422 551, <valloivb.cz>, fylogeneze netopýrů

Vetešník Lukáš, Ing., Ph.D., +420 543 422 533, <vetesnikivb.cz>, ekologie ryb

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>, cytogenetika a biodiversita

Zukal Jan, Mgr., Dr., MBA, +420 543 422 544, <zukalivb.cz>, ekologie netopýrů

Vědečtí pracovníci grantoví

Adámek Zdeněk, doc. RNDr., CSc., +420 543 422 523, <adamekivb.cz>, ekologie ryb

Berková Hana, Mgr., +420 543 422 544, <berkova.hanagmail.com>, ekologie netopýrů

Halačka Karel, Ing., CSc., +420 543 422 532, <halackaivb.cz>, ichtyologie

Koleček Jaroslav, RNDr., Ph.D., +420 543 422 545, <j.kolecekgmail.com>, ekologie a migrace ptáků

Krojerová-Prokešová Jarmila, Mgr., Ph.D., +420 543 422 543, <jprokesovaivb.cz>, ekologie savců

Mendel Jan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 533, <mendelivb.cz>, molekulární biologie a genetika

Poláková Radka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 545, <radkpolcentrum.cz>, molekulární ekologie, behaviorální ekologie

Požgayová Milica, Mgr., Ph.D., +420 543 422 550, <carringtonseznam.cz>, behaviorální ekologie

Roche Kevin, Bc., CSc., +420 543 422 521, <kevin.rochehotmail.co.uk>, ekologie ryb, rybí predátoři

Odborní pracovníci

Jurajdová Zdenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 521, <valovaivb.cz>, reprodukce ryb

Polačiková Lenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 527, <lenka.polacikovagmail.com>, lab manager

Slabáková Hana, Ing., +420 543 422 524, <slabakovabrno.cas.cz>, vedoucí knihovny (SVI)

Post-doktorandi

Blažek Radim, RNDr., Ph.D., +420 543 422 527, <demonsci.muni.cz>, evoluční ekologie anualních ryb

Kvach Iurii, Ph.D., <yuriy.kvachgmail.com>, ichtyoparazitologie

Šulc Michal, Mgr., Ph.D., +420 737 904 599, <sulc-michalseznam.cz>, behaviorální ekologie ptáků

Vrtílek Milan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <vrtilekivb.cz>, evoluční ekologie halančíků

Všetičková Lucie, Ing., Ph.D., +420 543 422 523, <lucka.kocandaseznam.cz>, hydrobiologie a potravní ekologie ryb

Doktorandi

Bartáková Veronika, Mgr., +420 543 422 557, <324243mail.muni.cz>, molekulární ekologie

Mikl Libor, Mgr., <libor.miklseznam.cz>, hydrobiologie, potrava ryb

Nezhybová Veronika, Mgr., <michalkovaivb.cz>, ichtyoparazitologie

Pravdová Markéta, Mgr., <375712mail.muni.cz>, ichtyoparazitologie

Sosnovcová Kateřina, Mgr., +420 543 422 545, <katka.mindaseznam.cz>, populační ekologie, migrace ptáků

Šlapanský Luděk, Mgr., <270489mail.muni.cz >, invazní druhy ryb

Vlčková Klára , Mgr., +420 543 422 549, <klari.vlckovagmail.com>

Žák Jakub, Mgr., <zakjanatur.cuni.cz>, evoluční ekologie ryb

Diplomanti

Brlík Vojtěch , <vojtech.brlikgmail.com>, migrace ptáků

Fojtů Jitka, <jit.fojtusci.muni.cz>, paraziti ryb

Administrativní pracovníci

Brodecká Marie, +420 543 422 511, <brodeckaivb.cz>, účetní

Bučková Pavla, Ing., +420 543 422 512, <buckovaivb.cz>, vedoucí technicko-hospodářské správy

Florianová Alena, +420 543 422 525, <florianovaivb.cz>, knihovnice

Glosová Lenka, +420 543 422 518, <glosovaivb.cz>, výkonná redaktorka

Kožnárková Bohumila, +420 543 422 513, <koznarkovaivb.cz>, personalistika, mzdová účetní

Novotná Jitka, +420 543 422 540, <novotnaivb.cz>, sekretářka

Pospíšilová Věra , +420 543 422 501, <pospisilovaivb.cz>, sekretářka THS

Srnová Kateřina, +420 543 422 511, <srnovaivb.cz>, pokladní, účetní

Techničtí pracovníci

Chamr Jiří, +420 543 422 541, <chamrbrno.cas.cz>, technik, laborant

Farkač Jiří, technik

Hanáček Vlastimil, +420 543 422 516, domovník, údržbář, zahradník

Koníčková Milena, +420 543 422 528, <milena.konemail.cz>, technik

Schulz Doreen , +420 543 422 549, <doreenschzgmail.com>