Abrahámová Dagmar, +420 560 590 606, <dabrahamovaivb.cz>, administrative officer

Adámek Zdeněk, doc. RNDr., CSc., +420 543 422 523, <adamekivb.cz>, ecology of fish

Aghová Tatiana, Mgr., +420 560 590 607, <tatiana.aghovagmail.com>, phylogeography of African rodents

Albrecht Tomáš, doc. Mgr., Ph.D., +420 560 590 614, <albrechtivb.cz>, evolutionary ecology, ecology of birds

Albrechtová Jana, Mgr., <jana.brehovaseznam.cz>, evolutionary biology

Bainová Hana, Mgr., <hanulaygmail.com>, ecological and evol. immunology

Baird Stuart J.E., Ph.D., +420 560 590 613, <stuartj.e.bairdgmail.com>, evolutionary biology, population genetics

Bartáková Veronika, Mgr., +420 543 422 557, <324243mail.muni.cz>, molecular ecology

Berková Hana, Mgr., Ph.D., +420 543 422 544, <berkova.hanagmail.com>, ecology of bats

Betášová Lenka, Ing., +420 519 352 961, <betasovaivb.cz>, molecular diagnostics of pathogens

Blažejová Hana, Mgr., +420 519 352 961, <blazejovaivb.cz>, ecology of mosquito-borne viruses

Blažek Radim, RNDr., Ph.D., +420 543 422 527, <demonsci.muni.cz>, evolutionary ecology of annual fish

Bobek Lukáš, Mgr., <bobek.lvolny.cz>, ecophysiology of birds

Brlík Vojtěch , <vojtech.brlikgmail.com>, bird migration

Brodecká Marie, +420 543 422 511, <brodeckaivb.cz>, accountant

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>, molecular ecology

Bryjová Anna, Mgr., +420 560 590 621, <bryjovaivb.cz>, molecular genetics

Bučková Pavla, Ing., +420 543 422 512, <buckovaivb.cz>, head of economical department

Čapek Miroslav, Ing., CSc., +420 543 422 538, <capekivb.cz>, ecology of birds, bird parasites

Chamr Jiří, +420 543 422 541, <chamrbrno.cas.cz>, technician

Čížková Dagmar, Mgr., Ph.D., +420 568 423 194, <dejshaseznam.cz>, molecular biology and genetics

Dolinay Matej, Mgr., +420 +42 077 306, <dolinaymgmail.com>, herpetology, phylogeography, phylogenetics

Ďureje Ľudovít, Mgr., Ph.D., +420 568 627 950, <durejegmail.com>, behavioral genetics and speciation

Farkač Jiří, technician

Florianová Alena, +420 543 422 525, <florianovaivb.cz>, librarian

Fojtů Jitka, <jit.fojtusci.muni.cz>

Fornůsková Alena, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <fornuskovaivb.cz>, host parasite co-evolution

Gast M.Sc. Oliver, +420 560 590 613, <olivergastweb.de>, speciation, population genomics

Glosová Lenka, +420 543 422 518, <glosovaivb.cz>, managing editor

Goüy de Bellocq Joëlle , Ph.D., +420 560 590 613, <Joelle.GouydeBellocqua.ac.be>, molecular epidemiology

Gvoždík Lumír, doc. Mgr., Ph.D., +420 568 422 763, <gvozdikbrno.cas.cz>, Physiological and Evolutionary Ecology

Gvoždík Václav, RNDr., Ph.D., +420 560 590 622, <vaclav.gvozdikivb.cz>, evolutionary history, herpetology

Hájková Petra , Mgr., Ph.D., +420 608 908 285, <hajkovaivb.cz>, conservation genetics

Halačka Karel, Ing., CSc., +420 543 422 532, <halackaivb.cz>, ichtyology

Hanáček Vlastimil, +420 543 422 516, maintenance man

Hiadlovská Zuzana, Mgr., +420 560 590 612, <328868mail.muni.cz>, behavioural ecology of rodents

Holánová Eva, Mgr., +420 560 590 607, <EvaRybnickovaseznam.cz >, molecular biology

Homolka Miloslav, RNDr., CSc., +420 543 422 517, <homolkaivb.cz>, mammal ecology

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>, behavioural ecology

Hubálek Zdeněk, prof. RNDr., DrSc., +420 519 352 961, <zhubalekbrno.cas.cz>, eco-epidemiology of microbial pathogens

Janáč Michal, Mgr., Ph.D., +420 543 422 515, <janacivb.cz>, fish ecology, biological invasions

Janča Martin, <martyjancaseznam.cz>

Janotová Kateřina, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <kjanotovaseznam.cz>, behavioral ecology

Javůrková Veronika, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <veronika.javurkovagmail.com>, ecology and eco-physiolgy of birds

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>, fish ecology

Jurajdová Zdenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 521, <valovaivb.cz>, fish reproduction

Koleček Jaroslav, RNDr., Ph.D., +420 543 422 545, <j.kolecekgmail.com>, ecology and migration of birds

Koníčková Milena, +420 543 422 528, <milena.konemail.cz>, technician

Kotasová Adámková Marie, Mgr., <ma.adamkovagmail.com>

Koubek Petr, prof. RNDr., CSc., +420 543 422 548, <koubekbrno.cas.cz>, wildlife ecology

Kožnárková Bohumila, +420 543 422 513, <koznarkovaivb.cz>, personnel officer, payroll clerk

Králová Tereza, Mgr., +420 560 590 607, <kralova.terezamail.muni.cz>, immunogenetics

Krojerová-Prokešová Jarmila, Mgr., Ph.D., +420 543 422 543, <jprokesovaivb.cz>, wildlife ecology

Kvach Iurii, Ph.D., <yuriy.kvachgmail.com>

Labská Lucie, +420 560 590 607, <vlckova.vlckovacentrum.cz>, technician

Martincová Iva, Mgr., +420 560 590 612, <150438mail.muni.cz>, population genetics and speciation

Martínková Natália, Mgr., Ph.D., +420 560 590 605, <martinkovaivb.cz>, phylogeny and phylogeography

Mendel Jan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 533, <mendelivb.cz>, molecular biology and genetics

Mikl Libor, Mgr., <libor.miklseznam.cz>

Mikula Ondřej, Mgr., Ph.D., +420 532 290 156, < onmikulagmail.com>, phylogeny and morphology of rodents

Nezhybová Veronika, Mgr., <michalkovaivb.cz>, ichtyoparasitology

Novotná Jitka, +420 543 422 540, <novotnaivb.cz>, secretary

Nürnberger Beate, Ph.D., <bdnurnbergerivb.cz>, evolutionary biology, population genetics, bioinformatics

Ondračková Markéta, Mgr., Ph.D., +420 543 422 522, <audreysci.muni.cz>, fish parasitology

Opatová Pavlína, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <p.opatovagmail.com>, evolutionary ecology and ecophysiology

Peško Juraj, +420 519 352 961, <juraj.pesko47gmail.com >, laboratory technician

Petrželková Klára, Mgr., Ph.D., +420 543 422 549, <petrzelkovaivb.cz>, primatology

Piálek Jaroslav, prom. biol., CSc., +420 560 590 602, <jpialekbrno.cas.cz>, hybrid zones, population genetics

Podhajský Luděk, Mgr., <LudekPodhajskyemail.cz>, technician

Polačik Matej, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <polacikivb.cz>, ecology of fish

Polačiková Lenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 527, <lenka.polacikovagmail.com>, lab manager

Poláková Radka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 545, <radkpolcentrum.cz>, molecular ecology, behavioural ecology

Pospíšilová Věra , +420 543 422 501, <pospisilovaivb.cz>, secretary of economical department

Pospíšilová Iva, Bc., <19ipospisilovagmail.com>, behavioural ecology and physiology of mouse

Požgayová Milica, Mgr., Ph.D., +420 543 422 550, <carringtonseznam.cz>, behavioural ecology

Pravdová Markéta, Mgr., <375712mail.muni.cz>, ichtyoparasitology

Procházka Petr, RNDr., Ph.D., +420 543 422 550, <prochazkaivb.cz>, behavioural ecology and migration of birds

Reichard Martin, doc. RNDr., Ph.D., +420 543 422 522, <reichardivb.cz>, evolutionary ecology

Roche Kevin, Bc., CSc., +420 543 422 521, <kevin.rochehotmail.co.uk>

Rousková Ludmila, +420 568 627 950, <malalidkaseznam.cz>, administrative officer

Rudolf Ivo, doc. RNDr., Ph.D., +420 519 352 961, <rudolfbrno.cas.cz>, eco-epidemiology of microbial pathogens

Šálek Martin, Ing., Ph.D., +420 387 775 621, <martin.salipost.cz>, ecology of birds and mammals

Schulz Doreen , +420 543 422 549, <doreenschzgmail.com>

Ševčíková Ladislava, +420 519 352 961, <sevcikovaivb.cz>, laboratory technician, administrative officer

Šikutová Silvie, Mgr., Ph.D., +420 519 352 961, <sikutovabrno.cas.cz>, ecology of arthropod vectors

Slabáková Hana, Ing., +420 543 422 524, <slabakovabrno.cas.cz>, head of library (SVI)

Šlapanský Luděk, Mgr., <270489mail.muni.cz >

Smolinský Radovan, Ing., Ph.D. et Ph.D., +420 560 590 608, <radovan.smolinskygmail.com>, thermal biology

Sosnovcová Kateřina, Mgr., +420 543 422 545, <katka.mindaseznam.cz>, population ecology, bird migration

Šoukalová Dagmar, +420 568 627 950, <soukalovadagmarseznam.cz>, charwoman

Srnová Kateřina, +420 543 422 511, <srnovaivb.cz>, accountant

Straková Petra, Mgr., Ph.D., <strakova.pcentrum.cz>, zoonotic viruses of vertebrates

Šugerková Monika, Mgr., <sugerkovabrno.cas.cz>

Šulc Michal, Mgr., Ph.D., +420 737 904 599, <sulc-michalseznam.cz>, behavioural ecology of birds

Těšíková Jana, Mgr., <357079mail.muni.cz>, host-virus co-evolution

Tkadlec Emil, prof. MVDr., CSc., +420 585 634 561, <tkadlecprfnw.upol.cz>, population dynamics

Tomášek Oldřich, MVDr., Ph.D., +420 560 590 604, <oltmskgmail.com>, evolutionary ecology and ecophysiology

Vallo Peter, Mgr., Ph.D., +420 543 422 551, <valloivb.cz>

Vetešník Lukáš, Ing., Ph.D., +420 543 422 533, <vetesnikivb.cz>, fish ecology

Vlčková Klára , Mgr., +420 543 422 549, <klari.vlckovagmail.com>

Vošlajerová Barbora, RNDr., Ph.D., <barabimovacentrum.cz>, behavioural ecology and genetics

Vrbová Komárková Jana, Mgr., +420 775 292 793, <komarkovaivb.cz>, administrative officer

Vrtílek Milan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <vrtilekivb.cz>, evolutionary ecology of killifish

Všetičková Lucie, Ing., Ph.D., +420 543 422 523, <lucka.kocandaseznam.cz>, hydrobiology and fish feeding ecology

Žák Jakub, Mgr., <zakjanatur.cuni.cz>, evolutionary ecology of fish

Zemanová Barbora, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <barca_zemanovacentrum.cz>, conservation genetics

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>, cytogenetics and biodiversity

Zukal Jan, doc. Mgr., Dr., MBA, +420 543 422 544, <zukalivb.cz>, ecology of bats