doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: behaviorální a evoluční ekologie ryb
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 522
E-mail: reichardivb.cz

Osobní stránky

Výzkumné směry

 • stárnutí v přirozených populacích s ohledem na ostatní parametry životní strategie,
 • koevoluční dynamika v parazito-hostitelských systémech,
 • pohlavní výběr a alternativní reprodukční strategie,
 • dopad nepůvodních druhů na reciproční vztahy mezi organismy.

Řešené projekty

Nový systém k pochopení reprodukčního parazitismu: peřovec kukaččí parazitující africké cichlidy (2018-2020)

Stárnutí v přirozených populacích: od demografie po genovou expresi (2016-2018)

Ukončené projekty

Demografie, metapopulační dynamika a ekologie ryb rodu Nothobranchius v Mozambiku

Evoluce rychlé senescence a její vliv na ostatní složky životní strategie (2011-2015)

Hořavka duhová - ohrožený nebo nepůvodní druh středoevropské ichtyofauny?

Personality, reprodukční strategie samců a role samic v pohlavním výběru: studie modelových druhů ryb

Projekt: „Integrace experimentální a populační biologie pomocí nových metod v mezioborové problematice - cesta k excellenci s mladými vědci“ (2012-2015)

Reproductive isolating mechanisms in Nothobranchius annual fishes - the roles of mate choice, ecological divergence and vicariance

Reprodukčně izolační mechanismy u ryb rodu Nothobranchius (Aplocheilidae)

Specializace a evoluce hostitelsky specifických linií u hořavky duhové

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability (2015-2017)

Vliv reprodukčních strategií na individuální úspěšnost a populační parametry hořavky duhové: behaviorální a genetická studie

Vzdělání

 • 1996: bakalářské studium - Masarykova univerzita, Brno, systematická biologie a ekologie. 
 • 1998: magisterské studium - Masarykova univerzita, Brno, systematická zoologie a ekologie.
 • 2002: Ph.D. studium - Masarykova univerzita, Brno. Práce: Downstream drift of young-of-the-year cyprinid fishes in lowland rivers, (vedoucí P.Jurajda).
 • 2009: Doc. - Masarykova univerzita, Brno.

Zaměstnání

 • 1999-2002: Ústav biologie obratlovců - odborný VŠ pracovník,
 • 2002-2003: Queen Mary College, University of London - post-doc,
 • 2003-2005: Queen Mary, University of London - post-doc, vědecký asistent,
 • 2002-2009: Ústav biologie obratlovců - výzkumný pracovník,
 • 2007-2009: University of Leicester, United Kingdom - Research Associate,
 • 2009-2010: University of St Andrews, United Kingdom - Research Associate,
 • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců - vedoucí vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • 2009-současnost: Evolutionary Ecology - Associate Editor,
 • 2005-současnost: přednášky z biogeografie na Masarykově univerzitě.

Mezinárodní zkušenosti

 • dlouhodobé mezinárodní projekty (Německo, Itálie, Rakousko, Čína, Turecko, Mozambik),
 • terénní výzkum v mnoha zemích, včetně Afriky (Mozambik, Senegal), Asie (Čína, Japonsko, Turecko, Bangladéš), Jižní Ameriky (Brazílie, Uruguay) a Evropy.

Mezinárodní spolupráce

 • Carl Smith, University of St Andrews, Scotland – pohlavní výběr a koevoluce hořavek,
 • Alessandro Cellerino, SNS Pisa, Italy – stárnutí u anuálních ryb,
 • Liu Huanzhang, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China – koevoluce hořavek a mlžů,
 • Miroslav Przybylski, University of Lodz, Poland – koevoluce hořavek a mlžů,
 • Ali Serhan Tarkan, University of Mugla, Turkey – koevoluce hořavek a mlžů,
 • Oana P. Popa – Grigore Antipa Museum, Bucharest, Romania – molekulární biologie invazních druhů,
 • Karel Douda, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic – biologie mlžů,
 • Osvaldo E. Chacate, Fisheries Research Institute, DARPPE, Maputo, Mozambique – africké ryby,
 • Leonardo Maltchik, Unisinos, Brazil,
 • Bettina Tassino, Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay.

Současní PhD. studenti

 • Jakub Žák: Biologie stárnutí anuálních ryb rodu Nothobranchius. 
 • Daniel García (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay) – Vliv predace a kompetice na životní historii druhů ryb s rychlým stárnutím.
 • Veronika Bartáková: The effects of non-native species on host-parasite relationships (konzultant, školitel J.Bryja).
 • Veronika Nezhybová (Michálková): Parasite-associated changes in fish host physiology and behavior (konzultant, školitelka M.Ondračková).

Bývalí PhD. studenti

 • Radomil Řežucha – Personality, reprodukční strategie a pohlavní výběr u vybraných taxonů ryb.
 • Milan Vrtílek – Evoluční ekologie annuálních ryb rodu Nothobranchius.
 • Markéta Konečná – Vliv individuálních strategií na intenzitu pohlavního výběru a populační parametry hořavek.

Publikace

2018

Bartáková V., Bryja J., Reichard M.: Fine-scale genetic structure of the European bitterling at the intersection of three major European watersheds, BMC Evolutionary Biology 18 (2018) .

Blažek R., Polačik M., Smith C., Honza M., Meyer A., Reichard M.: Success of cuckoo catfish brood parasitism reflects coevolutionary history and individual experience of their cichlid hosts, Science Advances 4 (2018) .

García D., Loureiro M., Machín E., Reichard M.: Phenology of three coexisting annual fish species: seasonal patterns in hatching dates, Hydrobiologia 809 (2018) 323-337.

Konečný A., Popa O., Bartáková V., Douda K., Bryja J., Smith C., Popa L. O., Reichard M.: Modelling the invasion history of Sinanodonta woodianain Europe: tracking the routes of a sedentary aquatic invader with mobile parasitic larvae, Evolutionary Applications (2018) .

Lanés L. E. K., Reichard M., De Moura R. G., Godoy R. S., Maltchik L.: Environmental predictors for annual fish assemblages in subtropical grasslands of South America: the role of landscape and habitat characteristics, Environmental Biology of Fishes 101 (2018) 963-977.

Morais P., Reichard M.: Cryptic invasions: a review, Science of the Total Environment (2018) 1438-1448.

Polačik M., Reichard M., Vrtílek M.: Local variation in embryo development rate in annual fish, Journal of Fish Biology 92 (2018) 1359-1370.

Reichard M., Lanés L. E. K., Polačik M., Blažek R., Vrtílek M., Godoy R. S., Maltchik L.: Avian predation mediates size-specific survival in a Neotropical annual fish: a field experiment, Biological Journal of the Linnean Society 124 (2018) 56-66.

Smith C., Spence R., Reichard M.: Sperm is a sexual ornament in rose bitterling, Journal of Evolutionary Biology 31 (2018) 1610-1622.

Vrtílek M., Žák J., Polačik M., Blažek R., Reichard M.: Longitudinal demographic study of wild populations of African annual killifish, Scientific Reports 8 (2018) .

Vrtílek M., Žák J., Pšenička M., Reichard M.: Extremely rapid maturation of a wild African annual fish, Current Biology 28 (2018) .

Žák J., Reichard M., Gvoždík L.: Limited differentiation of fundamental thermal niches within the killifish assemblage from shallow temporary waters, Journal of Thermal Biology 78 (2018) 257-262.


2017

Bartáková V., Reichard M.: No effect of recent sympatry with invasive zebra mussel on the oviposition decisions and reproductive success of the bitterling fish, a brood parasite of unionid mussels, Hydrobiologia 794 (2017) 153-166.

Blažek R., Polačik M., Reichard M.: Rasches Wachstum, frühe Reifung und kurze Generationenzeit bei afrikanischen annuellen Fischen., DKG Journal 49 (2017) 131-141.

Blažek R., Polačik M., Kačer P., Cellerino A., Řežucha R., Methling C., Tomášek O., Syslová K., Terzibasi Tozzini E., Albrecht T., Vrtílek M., Reichard M.: Repeated intraspecific divergence in life span and aging of African annual fishes along an aridity gradient, Evolution 71 (2017) 386-402.

Donrovich S. W., Douda K., Plechingerová V., Rylková K., Horký P., Slavík O., Liu H.-Z., Reichard M., Lopes-Lima M., Sousa R.: Invasive Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana threatens native mussel reproduction by inducing crossresistance of host fish, Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems 27 (2017) 1325-1333.

Douda K., Liu H.-Z., Yu D., Rouchet R., Liu F., Tang Q.-Y., Methling C., Smith C., Reichard M.: The role of local adaptation in shaping fish-mussel coevolution, Freshwater Biology 62 (2017) 1858-1868.

Nezhybová V., Reichard M., Blažek R., Ondračková M.: Metazoan parasites of African annual killifish (Nothobranchiidae): abundance, diversity, and their environmental correlates, Biotropica 49 (2017) 229-238.

Phillips A., Reichard M., Smith C.: Sex differences in the responses to oviposition site cues by a fish revealed by tests with an artificial host, Animal Behaviour 126 (2017) 187-194.

Polačik M., Smith C., Reichard M.: Maternal source of variability in the embryo development of an annual killifish, Journal of Evolutionary Biology 30 (2017) 738-749.

Reichard M., Janáč M., Polačik M., Blažek R., Vrtílek M.: Community assembly in Nothobranchius annual fishes: nested patterns, environmental niche and biogeographic history, Ecology and Evolution 7 (2017) 2294-2306.

Reichard M., Blažek R., Polačik M., Vrtílek M.: Hatching date variability in wild populations of four coexisting species of African annual fishes, Developmental Dynamics 246 (2017) 827-837.

Reichard M.: Evolutionary perspectives on ageing, Seminars in Cell & Developmental Biology 70 (2017) 99-107.

Rouchet R., Smith C., Liu H., Methling C., Douda K., Yu D., Tang Q., Reichard M.: Avoidance of host resistance in the oviposition-site preferences of rose bitterling, Evolutionary Ecology 31 (2017) 769-783.

Smith P., Willemsen D., Popkes M., Metge F., Gandiwa E., Reichard M., Valenzano D. R.: Regulation of life span by the gut microbiota in the short-lived African turquoise killifish, eLife 6 (2017) .

Vrtílek M., Polačik M., Reichard M.: The role of energetic reserves during embryonic development of an annual killifish, Developmental Dynamics 246 (2017) 838-847.


2016

Cellerino A., Valenzano D. R., Reichard M.: From the bush to the bench: the annual Nothobranchius fishes as a new model system in biology, Biological Reviews 91 (2016) 511-533.

Lanés L. E. K., Godoy R. S., Maltchik L., Polačik M., Blažek R., Vrtílek M., Reichard M.: Seasonal dynamics in community structure, abundance, body size and sex ratio in two species of Neotropical annual fishes, Journal of Fish Biology 89 (2016) 2345-2364.

Polačik M., Blažek R., Reichard M.: Laboratory breeding of the short-lived annual killifish Nothobranchius furzeri, Nature Protocols 11 (2016) 1396-1413.

Reichard M.: Evolutionary ecology of aging: time to reconcile field and laboratory research, Ecology and Evolution 6 (2016) 2988-3000.

Řežucha R., Reichard M.: The association between personality traits, morphological traits and alternative mating behaviour in male Endler’s guppies, Poecilia wingei, Ethology 122 (2016) 456-467.

Vrtílek M., Reichard M.: Patterns of morphological variation among populations of the widespread annual killifish Nothobranchius orthonotus are independent of genetic divergence and biogeography, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54 (2016) 289-298.

Vrtílek M., Reichard M.: Female fecundity traits in wild populations of African annual fish: the role of the aridity gradient, Ecology and Evolution 6 (2016) 5921-5931.


2015

Bartáková V., Reichard M., Blažek R., Polačik M., Bryja J.: Terrestrial fishes: rivers are barriers to gene flow in annual fishes from the African savanna, Journal of Biogeography 42 (2015) 1832-1844.

Keppeler F. W., Lanés L. E. K., Rolon A. S., Stenert C., Lehmann P., Reichard M., Maltchik L.: The morphology–diet relationship and its role in the coexistence of two species of annual fishes, Ecology of Freshwater Fish 24 (2015) 77-90.

Popa O. P., Bartáková V., Bryja J., Reichard M., Popa L. O.: Characterization of nine microsatellite markers and development of multiplex PCRs for the Chinese huge musel Anodonta (Sinanodonta) woodiana Lea, 1834 (Mollusca, Bivalvia), Biochemical Systematics and Ecology 60 (2015) 234-237.

Reichard M., Cellerino A., Valenzano D. R.: Turquoise killifish: quick guide, Current Biology 25 (2015) .

Reichard M., Douda K., Przybylski M., Popa O. P., Karbanová E., Matasová K., Rylková K., Polačik M., Blažek R., Smith C.: Population-specific responses to an invasive species, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 282 (2015) 167-174.

Řežucha R., Reichard M.: Strategic exploitation of fluctuating asymmetry in male Endler’s guppy courtship displays is modulated by social environment, Journal of Evolutionary Biology 28 (2015) 356-367.

Smith C., Philips A., Reichard M.: Cognitive ability is heritable and predicts the success of an alternative mating tactic, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 282 (2015) 1809.

Vrtílek M., Reichard M.: Highly plastic resource allocation to growth and reproduction in females of an African annual fish, Ecology of Freshwater Fish 24 (2015) 616-628.


2014

Chang H.-C., Li F., Shao K.-T., Lin Y.-S., Morosawa T., Kim S., Koo H., Kim W., Lee J.-S., He S., Smith C., Reichard M., Miya M., Sado T., Uehara K., Lavoué S., Chen W.-J., Mayden R. L.: Phylogenetic relationships of Acheilognathidae (Cypriniformes: Cyprinoidea) as revealed from evidence of both nuclear and mitochondrial gene sequence variation: Evidence for necessary taxonomic revision in the family and the identification of cryptic species, Molecular Phylogenetics and Evolution 81 (2014) 182-194.

Liao C., Yu D., Chen Y., Reichard M., Liu H.: Reproductive behaviour of female rosy bitterling Rhodeus ocellatus in response to a female-biased operational sex ratio, Behaviour 151 (2014) 755-768.

Polačik M., Harrod C., Blažek R., Reichard M.: Trophic niche partitioning in communities of African annual fish: evidence from stable isotopes, Hydrobiologia 721 (2014) 99-106.

Polačik M., Blažek R., Řežucha R., Vrtílek M., Terzibasi Tozzini E., Reichard M.: Alternative intrapopulation life-history strategies and their trade-offs in an African annual fish, Journal of Evolutionary Biology 27 (2014) 854-865.

Reichard M., Polačik M., Blažek R., Vrtílek M.: Female bias in the adult sex ratio of African annual fishes: interspecific differences, seasonal trends and environmental predictors, Evolutionary Ecology 28 (2014) 1105-1120.

Reichenbacher B., Reichard M.: Otoliths of five extant species of the annual killifish Nothobranchius from the East African savannah, PLoS ONE 9 (2014) .

Řežucha R., Reichard M.: The effect of social environment on alternative mating tactics in male Endler’s guppy, Poecilia wingei, Animal Behaviour 88 (2014) 195-202.

Smith C., Phillips A., Polačik M., Reichard M.: Male coloration signals direct benefits in the European bitterling (Rhodeus amarus), Environmental Biology of Fishes 97 (2014) 335-341.

Smith C., Warren M., Rouchet R., Reichard M.: The function of multiple ejaculations in bitterling, Journal of Evolutionary Biology 27 (2014) 1819-1829.


2013

Bartáková V., Reichard M., Janko K., Polačik M., Blažek R., Reichwald K., Cellerino A., Bryja J.: Strong population genetic structuring in an annual fish, Nothobranchius furzeri, suggests multiple savannah refugia in southern Mozambique, BMC Evolutionary Biology 13 (2013) 196.

Blažek R., Polačik M., Reichard M.: Rapid growth, early maturation and short generation time in African annual fishes, EvoDevo 4 (2013) 24.

Casalini M., Reichard M., Phillips A., Smith C.: Male choice of mates and mating resources in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus), Behavioral Ecology 24 (2013) 1199-1204.

Ercan E., Gaygusuz Ö., Tarkan A. S., Reichard M., Smith C.: The ecology of freshwater bivalves in the Lake Sapanca basin, Turkey, Turkish Journal of Zoology 37 (2013) 730-738.

Smith C., Reichard M.: A sperm competition model for the European bitterling (Rhodeus amarus), Behaviour 150 (2013) 1709-1730.

Spence R., Reichard M., Smith C.: Strategic sperm allocation and a Coolidge effect in an externally fertilizing species, Behavioral Ecology 24 (2013) 82-88.

Terzibasi Tozzini E., Dorn A., Ng’oma E., Polačik M., Blažek R., Reichwald K., Petzold A., Watters B. R., Reichard M., Cellerino A.: Parallel evolution of senescence in annual fishes in response to extrinsic mortality, BMC Evolutionary Biology 13 (2013) 77.


2012

Agbali M., Spence R., Reichard M., Smith C.: A comparison of the impact of direct and indirect benefits of mating decisions in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus), Israel Journal of Ecology & Evolution 58 (2012) 279-288.

Blažek R., Ondračková M., Vošlajerová Bímová B., Vetešník L., Petrášová I., Reichard M.: Fish diversity in the Niokolo Koba National Park, middle Gambia River basin, Senegal, Ichthyological Exploration of Freshwaters 23 (2012) 263-272.

Douda K., Vrtílek M., Slavík O., Reichard M.: The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe, Biological Invasions 14 (2012) 127-137.

Reichard M., Vrtílek M., Douda K., Smith C.: An invasive species reverses the roles in a host–parasite relationship between bitterling fish and unionid mussels, Biology Letters 8 (2012) 601-604.

Reichard M., Spence R., Bryjová A., Bryja J., Smith C.: Female rose bitterling prefer MHC-dissimilar males: experimental evidence, PLoS ONE 7 (2012) .

Řežucha R., Smith C., Reichard M.: Personality traits, reproductive behaviour and alternative mating tactics in male European bitterling, Rhodeus amarus, Behaviour 149 (2012) 531-553.

Vrtílek M., Reichard M.: An indirect effect of biological invasions: the effect of zebra mussel fouling on parasitisation of unionid mussels by bitterling fish, Hydrobiologia 696 (2012) 205-214.

White Seth M., Ondračková M., Reichard M.: Hydrologic connectivity affects fish assemblage structure, diversity, and ecological traits in the unregulated Gambia River, West Africa, Biotropica 44 (2012) 521-530.


2011

Dorn A., Ng'oma E., Janko K., Reichwald K., Polačik M., Platzer M., Cellerino A., Reichard M.: Phylogeny, genetic variability and colour polymorphism of an emerging animal model: the short-lived annual Nothobranchius fishes from southern Mozambique, Molecular Phylogenetics and Evolution 61 (2011) 739-749.

Konečná M., Reichard M.: Seasonal dynamics in population characteristics of European bitterling Rhodeus amarus in a small lowland river, Journal of Fish Biology 78 (2011) 227-239.

Mehner T., Freyhof J., Reichard M.: Summary and perspective on evolutionary ecology of fishes, Evolutionary Ecology 25 (2011) 547-556.

Pateman-Jones C., Rasotto M. B., Reichard M., Liao C., Liu H., Zieba G., Smith C.: Variation in male reproductive traits among three bitterling fishes (Acheilognathinae: Cyprinidae) in relation to the mating system, Biological Journal of the Linnean Society 103 (2011) 622-632.

Polačik M., Reichard M.: Asymmetric reproductive isolation between two sympatric annual killifish with extremely short lifespans, PLoS ONE 6 (2011) .

Polačik M., Donner M. T., Reichard M.: Age structure of annual Nothobranchius fishes in Mozambique: is there a hatching synchrony?, Journal of Fish Biology 78 (2011) 796-809.

Reichard M., Bryja J., Polačik M., Smith C.: No evidence for host specialization or host-race formation in the European bitterling (Rhodeus amarus), a fish that parasitizes freshwater mussels, Molecular Ecology 20 (2011) 3631-3643.


2010

Agbali M., Reichard M., Bryjová A., Bryja J., Smith C.: Mate choice for nonadditive genetic benefits correlate with MHC dissimilarity in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus), Evolution 64 (2010) 1683-1696.

Bryja J., Smith C., Konečný A., Reichard M.: Range-wide population genetic structure of the European bitterling (Rhodeus amarus) based on microsatellite and mitochondrial DNA analysis, Molecular Ecology 19 (2010) 4708-4722.

Casalini M., Reichard M., Smith C.: The effect of crowding and density on male mating behaviour in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus), Behaviour 147 (2010) 1035-1050.

Janáč M., Ondračková M., Jurajda P., Valová Z., Reichard M.: Flood duration determines the reproduction success of fish in artificial oxbows in a floodplain of a potamal river, Ecology of Freshwater Fish 19 (2010) 644-655.

Konečná M., Smith C., Reichard M.: Population and individual consequences of breeding resource availability in the European bitterling (Rhodeus amarus), Behavioral Ecology and Sociobiology 64 (2010) 1069-1079.

Polačik M., Reichard M.: Diet overlap among three sympatric African annual killifish species (Nothobranchius spp.) from Mozambique, Journal of Fish Biology 77 (2010) 754-768.

Reichard M., Watters B. R., Wildekamp R. H., Sonnenberg R., Nagy B., Polačik M., Valdesalici S., Cellerino A., Cooper B. J., Hengstler H., Rosenstock J., Sainthouse I.: Potential negative impacts and low effectiveness in the use of African annual killifish in the biocontrol of aquatic mosquito larvae in temporary water bodies, Parasites & Vectors 3 (2010) 89.

Reichard M., Polačik M., Tarkan A. S., Spence R., Gaygusuz Ö., Ercan E., Ondračková M., Smith C.: The bitterling–mussel coevolutionary relationship in areas of recent and ancient sympatry, Evolution 64 (2010) 3047-3056.

Reichard M., Polačik M.: Reproductive isolating barriers between colour-differentiated populations of an African annual killifish, Nothobranchius korthausae (Cyprinodontiformes), Biological Journal of the Linnean Society 100 (2010) 62-72.

Reichard M.: Nothobranchius kadleci (Cyprinodontiformes: Nothobranchiidae), a new species of annual killifish from central Mozambique, Zootaxa 2332 (2010) 49-60.


2009

Casalini M., Agbali M., Reichard M., Konečná M., Bryjová A., Smith C.: Male dominance, female mate choice and intersexual conflict in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus), Evolution 63 (2009) 366-376.

Konečná M., Jurajda P., Reichard M.: River discharge drives recruitment success of the European bitterling Rhodeus amarus in a regulated river in central Europe, Journal of Fish Biology 74 (2009) 1642-1650.

Polačik M., Reichard M.: Indirect fitness benefits are not related to male dominance in a killifish, Behavioral Ecology and Sociobiology 63 (2009) 1427-1435.

Reichard M., Ondračková M., Bryjová A., Smith C., Bryja J.: Breeding resource distribution affects selection gradients on male phenotypic traits: experimental study on lifetime reproductive success in the bitterling fish (Rhodeus amarus), Evolution 63 (2009) 377-390.

Reichard M., Polačik M., Sedláček O.: Distribution, colour polymorphism and habitat use of the African killifish, Nothobranchius furzeri, the vertebrate with the shortest life span, Journal of Fish Biology 74 (2009) 198-212.

Smith C., Pateman-Jones C., Zieba G., Przybylski M., Reichard M.: Sperm depletion as a consequence of increased sperm competition risk in the European bitterling, Rhodeus amarus, Animal Behaviour 77 (2009) 1227-1233.


2008

Jurajda P., Peňáz M., Reichard M., Bernardová I.: Water quality improvements following political changes, enhanced fish communities, and fisheries in the Czech Republic, American Fisheries Society Symposium 49 (2008) 845-850.

Reichard M.: Microhabitat use by fishes in the middle course of the River Gambia in the Niokolo Koba National Park, Senegal: a unique example of an undisturbed West African assemblage, Journal of Fish Biology 72 (2008) 1815-1824.

Reichard M., Smith C., Bryja J.: Seasonal change in the opportunity for sexual selection, Molecular Ecology 17 (2008) 642-651.

Zaki S. A. H., Jordan W. C., Reichard M., Przybylski M., Smith C.: A morphological and genetic analysis of the European bitterling species complex, Biological Journal of the Linnean Society 95 (2008) 337-347.