Ředitel ústavu

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>

Zástupce ředitele

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>

Vědecký tajemník

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>

Sekretariát

Novotná Jitka, +420 543 422 540, <novotnaivb.cz>, datová schránka: xcznq8p

Dozorčí rada


Předseda

Ráb Petr, Prof. Ing., DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)

Místopředseda

Bártová Pavla, Ing. (Ústav biologie obratlovců AV ČR)

Členové

Reissner Martin, PhDr. Mgr., Ph.D. (Moravské zemské muzeum, Brno)

Kirschner Jan,Doc. RNDr., CSc. (Botanický ústav AV ČR)

Helešic Jan, Doc.RNDr., PhD. (Ústav botaniky a zoologie, MU)

Rada ústavu


Předseda

Bryja Josef, Doc. Mgr. et Mgr., PhD., <bryjabrno.cas.cz>

Místopředseda

Jurajda Pavel, Ing., Dr., <jurajdabrno.cas.cz>

Tajemník

Bártová Pavla, Ing., <bartovaivb.cz>

Členové interní

Reichard Martin, Doc. RNDr., PhD.

Honza Marcel, Doc. Ing., Dr.

Hubálek Zdeněk, Prof. RNDr., DrSc.

Zima Jan, Prof. RNDr., DrSc.

Členové externí

Gelnar Milan, Doc. RNDr., CSc. (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno)

Macholán Miloš, Prof. RNDr., CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)

Bejček Vladimír, Prof. RNDr., CSc. (Fakulta životního prostředí, ČZU Praha)