Ředitel ústavu

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>

Zástupce ředitele

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>

Vědecký tajemník

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>

Sekretariát

Novotná Jitka, +420 543 422 540, <novotnaivb.cz>, datová schránka: xcznq8p

Dozorčí rada


Předseda

Kozubek Stanislav, Doc. RNDr., DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Místopředseda

Bučková Pavla, Ing. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. )

Členové

Kunz Ludvík, Prof. RNDr., CSc., dr. h. c. (Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i.)

Blatný Marek, Prof. PhDr., DrSc. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Osuský Ján, Ing. (auditor)

Rada ústavu


Předseda

Bryja Josef, Doc. Mgr. et Mgr., PhD., <bryjabrno.cas.cz>

Místopředseda

Jurajda Pavel, Ing., Dr., <jurajdabrno.cas.cz>

Tajemník

Bučková Pavla, Ing., <buckovaivb.cz>

Členové interní

Zima Jan, Prof. RNDr., DrSc.

Rudolf Ivo, RNDr., PhD.

Honza Marcel, Doc. Ing., Dr.

Reichard Martin, Doc. RNDr., PhD.

Členové externí

Horsák Michal, Prof. RNDr., PhD. (Ústav botaniky a zoologie, MU)

Macholán Miloš, Prof. RNDr., CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)

Bartonička Tomáš, Doc. Mgr. , PhD. (Ústav botaniky a zoologie, MU)

Zápisy ze zasedání

2018

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 3.4.

2017

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 16.10.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 31.3.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 14.10.

2016

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 2. 12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 30. 3.

2015

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 8. 12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 25. 3.

2014

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 3.12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 31. 3.

2013

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 22.11.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 30.8.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 12.4.

2012

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 10.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 30.3.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 16.1.

2011

Zápis z per rollam jednání 4.- 10.10.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19.12.

Zápis z per rollam jednání 6.4. - 8.8.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 5.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 1.4.

2010

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 10.12.

Diskuse RI k Pokynu ředitele č. 4/2010

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 20.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 12.4.

2009

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 20.11.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 15.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 18.5.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19.3.

2008

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19.12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 20. 6.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 25.2.

2007

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 17.12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 13.7.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 18.5.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 27.4.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 5.4.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19. 2.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 17. 1.