Ředitel ústavu

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>

Zástupce ředitele

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>

Vědecký tajemník

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>

Sekretariát

Novotná Jitka, +420 543 422 540, <novotnaivb.cz>, datová schránka: xcznq8p

Dozorčí rada


Předseda

Ráb Petr, Prof. Ing., DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)

Místopředseda

Bučková Pavla, Ing. (Ústav biologie obratlovců AV ČR)

Členové

Kirschner Jan,Doc. RNDr., CSc. (Botanický ústav AV ČR)

Helešic Jan, Doc.RNDr., PhD. (Ústav botaniky a zoologie, MU)

Reissner Martin, PhDr. Mgr., Ph.D. (Moravské zemské muzeum, Brno)

Rada ústavu


Předseda

Bryja Josef, Doc. Mgr. et Mgr., PhD., <bryjabrno.cas.cz>

Místopředseda

Jurajda Pavel, Ing., Dr., <jurajdabrno.cas.cz>

Tajemník

Bučková Pavla, Ing., <buckovaivb.cz>

Členové interní

Rudolf Ivo, RNDr., PhD.

Honza Marcel, Doc. Ing., Dr.

Reichard Martin, Doc. RNDr., PhD.

Zima Jan, Prof. RNDr., DrSc.

Členové externí

Horsák Michal, Prof. RNDr., PhD. (Ústav botaniky a zoologie, MU)

Macholán Miloš, Prof. RNDr., CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)

Bartonička Tomáš, Doc. Mgr. , PhD. (Ústav botaniky a zoologie, MU)

Zápisy ze zasedání

2017

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 14.10.2016

2016

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 2. 12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 30. 3.

2015

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 8. 12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 25. 3.

2014

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 3.12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 31. 3.

2013

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 22.11.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 30.8.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 12.4.

2012

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 10.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 30.3.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 16.1.

2011

Zápis z per rollam jednání 4.10. - 10.10.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19.12.

Zápis z per rollam jednání 6.4. - 8.8.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 5.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 1.4.

2010

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 10. 12.

Diskuse RI k Pokynu ředitele č. 4-10

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 20.9.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 12.4.

2009

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 20.11.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 15.9.

Zápis s jednání Rady ÚBO dne 18.5.

Zápis s jednání Rady ÚBO dne 19.3.

2008

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19.12.

Zápis s jednání Rady ÚBO dne 20. 6.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 25.2.

2007

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 17. 12.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 13.7.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 18.5.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 27.4.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 5.4.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 19. 2.

Zápis z jednání Rady ÚBO dne 17. 1.