RNDr. Petr Procházka, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: behaviorální ekologie a migrace ptáků
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 550
Mobil: +420 723 422 117
E-mail: prochazkaivb.cz

Výzkumné směry

Pomocí různých metodických přístupů studuji řadu aspektů hnízdního parazitizmu a tahové konektivity u ptáků a jejich důsledky pro reprodukční úspěšnost a populační ekologii.

Petr Procházka

Ukončené projekty

Evropské populace rákosníka obecného na tahovém rozhraní: vhledy do migrační strategie analýzou sekvencí DNA, stabilních izotopů a zpětných hlášení

Funkční determinanty geografických gradientů v diverzitě ptáků subsaharské Afriky (2011-2015)

Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013-2017)

Význam tahové konektivity pro populační ekologii dálkových migrantů - modelová studie na rákosníku obecném (Acrocephalus scirpaceus) (2012-2015)

Současní studenti

  • Vojtěch Brlík: Vhledy do migrační ekologie rákosníků velkých na základě analýzy stabilních izotopů a geolokátorových dat (Mgr. práce).
  • Eliška Lysoňková: Využití stabilních izotopů pro studium migrace ptáků, (Bc. práce).
  • Mgr. Kateřina Sosnovcová: Faktory ovlivňující populační ekologii dálkových migrantů, (Ph.D. práce).

Bývalí studenti,

  • Lukáš Kulísek: Predace hnízd hostitelů hnízdními parazity: kritické zhodnocení dosavadních hypotéz, (Bc. práce).
  • Mgr. Václav Jelínek: Úloha hnízda při reprodukci rákosníka velkého, (Ph.D. práce).
  • Petra Baslerová, 2014: Faktory ovlivňující hnízdní a juvenilní rozptyl rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus)
  • Lucie Halová, 2013: Proximátní faktory ovlivňující žadonění u mládat pěvců a jejich hnízdních parazitů
  • Michal Šulc, 2012: Vliv UV složky spektra na odmítání parazitických vajec rákosníkem obecným
  • Drahomíra Fainová, 2008: Genetická variabilita a diferenciace eurasijských populací rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus)
  • Richard Policht, 2004: Migrace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) v ČR a SR

Publikace

2018

Brlík V., Ilieva M., Lisovski S., Voigt C. C., Procházka P.: First insights into the migration route and migratory connectivity of the Paddyfield Warbler using geolocator tagging and stable isotope analysis, Journal of Ornithology 159 (2018) 879-882.

Honza M., Požgayová M., Petrželková A., Procházka P.: Does host-absent vocalisation of common cuckoo chicks increase hosts’ food provisioning behaviour?, Behavioral Ecology and Sociobiology 72 (2018) .

Koleček J., Hahn S., Emmenegger T., Procházka P.: Intra-tropical movements as a beneficial strategy for Palearctic migratory birds, Royal Society Open Science 5 (2018) .

Koleček J., Procházka P., Ieronymidou C., Bureld I. J., Reif J.: Non-breeding range size predicts the magnitude of population trends in trans-Saharan migratory passerine birds, Oikos 127 (2018) 599-606.

Koleček J., Šulc M., Piálková R., Troscianko J., Požgayová M., Honza M., Procházka P.: Rufous Common Cuckoo chicks are not always female, Journal of Ornithology (2018) .

Požgayová M., Piálková R., Honza M., Procházka P.: Sex-specific nestling growth in an obligate brood parasite: Common Cuckoo males grow larger than females, Auk 135 (2018) 1033-1042.

Procházka P., Brlík V., Yohannes E., Meister B., Auerswald J., Ilieva M., Hahn S.: Across a migratory divide: divergent migration directions and non-breeding grounds of Eurasian reed warblers revealed by geolocators and stable isotopes, Journal of avian biology 49 (2018) .

Sosnovcová K., Koleček J., Požgayová M., Jelínek V., Šulc M., Steidlová P., Honza M., Procházka P.: Timing of natal nests is an important factor affecting return rates of juvenile Great Reed Warblers, Journal of Ornithology 159 (2018) 183-190.


2017

Ambühl P., Van Boheemen S., Pipek P., Procházka P., Ehrengruber M. U.: Gesangsdialekte der Goldammer Emberiza citrinella in der Schweiz, Ornithologische Beobachter 114 (2017) 1-10.

Čapek M., Petrusková T., Šebelíková Z., Serrano J. C., Procházka P., Honza M., Požgayová M.: Great Reed Warbler singing behavior and conspicuous song structures are not nest-location cues for the Common Cuckoo, Journal of Ornithology 158 (2017) 925-933.

Igic B., Hauber M. E., Moskát C., Grim T., Shawkey M. D., Procházka P., Honza M.: Brood parasite and host eggshells undergo similar levels of decalcification during embryonic development, Journal of Zoology 301 (2017) 165-173.

Kropáčková L., Těšický M., Albrecht T., Kubovčiak J., Čížková D., Tomášek O., Martin J.-F., Bobek L., Králová T., Procházka P., Kreisinger J.: Codiversification of gastrointestinal microbiota and phylogenyin passerines is not explained by ecological divergence, Molecular Ecology 26 (2017) 5292-5304.

Procházka P., Hahn S., Rolland S., van der Jeugd H., Csörgő T., Jiguet F., Mokwa T., Liechti F., Vangeluwe D., Korner-Nievergelt F.: Delineating large-scale migratory connectivity of reed warblers using integrated multistate models, Diversity and Distributions 23 (2017) 27-40.


2016

Adamík P., Emmenegger T., Briedis M., Gustafsson L., Henshaw I., Krist M., Laaksonen T., Liechti F., Procházka P., Salewski V., Hahn S.: Barrier crossing in small avian migrants: individual tracking reveals prolonged nocturnal flights into the day as a common migratory strategy, Scientific Reports 6 (2016) 21560.

Jelínek V., Karasová T., Weidinger K., Procházka P., Honza M.: Do common cuckoo chicks suffer nest predation more than host nestlings?, Behavioral Ecology and Sociobiology 70 (2016) 1975-1987.

Jelínek V., Požgayová M., Honza M., Procházka P.: Nest as an extended phenotype signal of female quality in the great reed warbler, Journal of avian biology 47 (2016) 428-437.

Koleček J., Procházka P., El-Arabany N., Tarka M., Ilieva M., Hahn S., Honza M., de la Puente J., Bermejo A., Gürsoy A., Bensch S., Zehtindjiev P., Hasselquist D., Hansson B.: Cross-continental migratory connectivity and spatiotemporal migratory patterns in the great reed warbler, Journal of avian biology 47 (2016) 756-767.

Reifová R., Majerová V., Reif J., Ahola M., Lindholm A., Procházka P.: Patterns of gene flow and selection across multiple species of Acrocephalus warblers: footprints of parallel selection on the Z chromosome, BMC Evolutionary Biology 16 (2016) 130.

Šulc M., Procházka P., Čapek M., Honza M.: Birds use eggshell UV reflectance when recognizing non-mimetic parasitic eggs, Behavioral Ecology 27 (2016) 677-684.

Šulc M., Procházka P., Čapek M., Honza M.: Common cuckoo females are not choosy when removing an egg during parasitism, Behavioral Ecology 27 (2016) 1642-1649.

Trnka A., Požgayová M., Procházka P., Čapek M., Honza M.: Chemical defence in avian brood parasites: production and function of repulsive secretions in common cuckoo chicks, Journal of avian biology 47 (2016) 288-293.


2015

Abraham M., Požgayová M., Procházka P., Piálková R., Honza M.: Is there a sex-specific difference between parasitic chicks in begging behaviour?, Journal of Ethology 33 (2015) 151-158.

Honza M., Feikusová K., Procházka P., Picman J.: How to hatch from the Common Cuckoo (Cuculus canorus) egg: implications of strong eggshells for the hatching muscle (musculus complexus), Journal of Ornithology 156 (2015) 679-685.

Jelínek V., Procházka P., Honza M.: Experimental enlargement of nest size does not increase risk of predation or brood parasitism in the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus, Ibis 157 (2015) 396-400.

Koleček J., Jelínek V., Požgayová M., Trnka A., Baslerová P., Honza M., Procházka P.: Breeding success and brood parasitism affect return rate and dispersal distances in the great reed warbler, Behavioral Ecology and Sociobiology 69 (2015) 1845-1853.

Petrusková T., Diblíková L., Pipek P., Frauendorf E., Procházka P., Petrusek A.: A review of the distribution of Yellowhammer (Emberiza citrinella) dialects in Europe reveals the lack of a clear macrogeographic pattern, Journal of Ornithology 156 (2015) 263-273.

Požgayová M., Beňo R., Procházka P., Jelínek V., Abraham M., Honza M.: Lazy males and hardworking females? Sexual conflict over parental care in a brood parasite host and its consequences for chick growth, Behavioral Ecology and Sociobiology 69 (2015) 1053-1061.


2014

Grim T., Samaš P., Procházka P., Rutila J.: Are tits really unsuitable hosts for the Common Cuckoo?, Ornis Fennica 91 (2014) 166-177.

Honza M., Šulc M., Jelínek V., Požgayová M., Procházka P.: Brood parasites lay eggs matching the appearance of host clutches, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 281 (2014) 20132665.

Jelínek V., Procházka P., Požgayová M., Honza M.: Common cuckoos Cuculus canorus change their nest-searching strategy according to the number of available host nests, Ibis 156 (2014) 189-197.

Procházka P., Konvičková-Patzenhauerová H., Požgayová M., Trnka A., Jelínek V., Honza M.: Host genotype and age have no effect on rejection of parasitic eggs, Naturwissenschaften 101 (2014) 417-426.

Procházka P., Kralj J., Pearson D. J., Yohannes E.: Moulting and wintering grounds of Marsh Warblers Acrocephalus palustris: evidence from stable isotopes and ring recoveries, Acta Ornithologica 49 (2014) 193-200.


2013

Požgayová M., Procházka P., Honza M.: Is shared male assistance with antiparasitic nest defence costly in the polygynous great reed warbler?, Animal Behaviour 85 (2013) 615-621.

Procházka P., Van Wilgenburg S. L., Neto J. M., Yosef R., Hobson K. A.: Using stable hydrogen isotopes (delta2H) and ring recoveries to trace natal origins in a Eurasian passerine with a migratory divide, Journal of avian biology 44 (2013) 541-550.

Schovancová K., Pomajbíková K., Procházka P., Modrý D., Bolechová P., Petrželková K.: Preliminary Insights into the Impact of Dietary Starch on the Ciliate, Neobalantidium coli, in Captive Chimpanzees, PLoS ONE 8 (2013) .


2012

Honza M., Procházka P., Požgayová M.: Do weather conditions affect the colouration of great reed warbler Acrocephalus arundinaceus eggs?, Folia zoologica 61 (2012) 219-224.

Honza M., Procházka P., Požgayová M.: Within- and between-season repeatability of eggshell colouration in the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus, Journal of avian biology 43 (2012) 91-96.

Najer T., Sychra O., Literák I., Procházka P., Čapek M., Koubek P.: Chewing lice (Phthiraptera) from wild birds in Senegal, with descriptions of three new species of the genera Brueelia and Philopteroides, Acta Parasitologica 57 (2012) 90-98.

Neto J. M., Arroyo J. L., Bargain B., Monrós J. S., Mátrai N., Procházka P., Zehtindjiev P.: Phylogeography of a habitat specialist with high dispersal capability: the Savi’s Warbler Locustella luscinioides, PLoS ONE 7 (2012) .

Procházka P., Jelínek V., Požgayová M., Honza M.: Jak určovat stáří rákosníků velkých (Acrocephalus arundinaceus) po úplném pelichání, Sylvia 48 (2012) 57-73.

Trnka A., Požgayová M., Procházka P., Prokop P., Honza M.: Breeding success of a brood parasite is associated with social mating status of its host, Behavioral Ecology and Sociobiology 66 (2012) 1187-1194.


2011

Avilés J. M., Vikan J. R., Fossoy F., Antonov A., Moksnes A., Roskaft E., Shykoff J.A., Moller A. P., Jensen H., Procházka P., Stokke B. G.: The common cuckoo Cuculus canorus is not locally adapted to its reed warbler Acrocephalus scirpaceus host, Journal of Evolutionary Biology 24 (2011) 314-325.

Honza M., Procházka P., Morongová K., Čapek M., Jelínek V.: Do nest light conditions affect rejection of parasitic eggs? A test of the light environment hypothesis, Ethology 117 (2011) 539-546.

Honza M., Požgayová M., Procházka P., Cherry M. I.: Blue-green eggshell coloration is not a sexually selected signal of female quality in an open-nesting polygynous passerine, Naturwissenschaften 98 (2011) 493-499.

Polačiková L., Hauber M. E., Procházka P., Cassey P., Honza M., Grim T.: A sum of its individual parts? Relative contributions of different eggshell regions to intraclutch variation in birds, Journal of avian biology 42 (2011) 370-373.

Požgayová M., Procházka P., Polačiková L., Honza M.: Closer clutch inspection—quicker egg ejection: timing of host responses toward parasitic eggs, Behavioral Ecology 22 (2011) 46-51.

Procházka P., Stokke B. G., Jensen H., Fainová D., Bellinvia E., Fossoy F., Vikan J. R., Bryja J., Soler M.: Low genetic differentiation among reed warbler Acrocephalus scirpaceus populations across Europe, Journal of avian biology 42 (2011) 103-113.


2010

Čapek M., Požgayová M., Procházka P., Honza M.: Repeated presentations of the Common Cuckoo increase nest defense by the Eurasian Reed Warbler but do not induce it to make recognition errors, Condor 112 (2010) 763-769.

Honza M., Procházka P., Šicha V., Požgayová M.: Nest defence in a cuckoo host: great reed warblers risk themselves equally for their own and parasitic chicks, Behaviour 147 (2010) 741-756.

Kralj J., Procházka P., Fainová D., Patzenhauerová H., Tutiš V.: Intraspecific variation in the wing shape and genetic differentiation of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus in Croatia, Acta Ornithologica 45 (2010) 51-58.

Polačiková L., Stokke B. G., Procházka P., Honza M., Moksnes A., Roskaft E.: The role of blunt egg pole characteristics for recognition of eggs in the song thrush (Turdus philomelos), Behaviour 147 (2010) 465-478.

Procházka P., Reif J., Hořák D., Klvaňa P., Lee R. W., Yohannes E.: Using stable isotopes to trace resource acquisition and trophic position in four Afrotropical birds with different diets, Ostrich 81 (2010) 273-275.

Sychra O., Literák I., Najer T., Čapek M., Koubek P., Procházka P.: Chewing lice (Insecta: Phthiraptera) from estrildid finches (Aves: Passeriformes: Estrildidae) and louse-flies (Insecta: Diptera: Hippoboscidae) from birds in Senegal, with descriptions of three new species of the genus Brueelia, Zootaxa 2714 (2010) 59-68.

Sychra O., Barlev E., Literák I., Čapek M., Koubek P., Procházka P.: The chewing lice (Phthiraptera) of red-billed quelea (Quelea quelea) in Senegal, with a description of a new species, African Entomology 18 (2010) 17-22.


2009

Polačiková L., Procházka P., Cherry M. I., Honza M.: Choosing suitable hosts: common cuckoos Cuculus canorus parasitize great reed warblers Acrocephalus arundinaceus of high quality, Evolutionary Ecology 23 (2009) 879-891.

Požgayová M., Procházka P., Honza M.: Sex-specific defence behaviour against brood parasitism in a host with female-only incubation, Behavioural Processes 81 (2009) 34-38.

Požgayová M., Procházka P., Honza M.: Adjustment of incubation according to the threat posed: a further signal of enemy recognition in the Blackcap Sylvia atricapilla?, Journal of Ornithology 150 (2009) 569-576.


2008

Procházka P., Hobson K. A., Karcza Z., Kralj J.: Birds of a feather winter together: migratory connectivity in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus, Journal of Ornithology 149 (2008) 141-150.

Procházka P., Bellinvia E., Fainová D., Hájková P., Elhalah A., Alomari K.: Immigration as a possible rescue of a reduced population of a long-distant migratory bird: Reed warblers in the Azraq Oasis, Jordan, Journal of Arid Environments 72 (2008) 1184-1192.

Sychra O., Jensen J.-K., Brooke M. de L., Trnka A., Procházka P., Literák I.: The identity of Menacanthus eisenachensis Balát (Insecta: Phthiraptera: Amblycera: Menoponidae) from the Reed Warbler (Passeriformes: Sylviidae), Acta Parasitologica 53 (2008) 404-406.