Ing. Martin Šálek, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: ekologie ptáků a savců
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 387 775 621
E-mail: martin.salipost.cz

Výzkumné směry

  • ekologie ptáků a savců ve fragmentované zemědělské krajině,
  • behaviorální ekologie a populační genetika sýčka obecného,
  • prostorová a úkrytová ekologie netopýrů,
  • návrat velkých býložravců: důležitý nástroj ochrany biodiverzity.

Petr Procházka

Řešené projekty

ATHENE – ochrana sýčka obecného v česko-saském pohraničí (2017-2019)

Ukončené projekty

Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy sýček obecný (Athene noctua) a strnad zahradní (Emberiza hortulana) (2015-2016)

Internetová prezentace

http://new.birdlife.cz/sycek/

http://www.saliphoto.blogspot.cz/

Současní studenti

  • Monika Chrenková PhD): Behaviorální ekologie sýčka obecného (Athene noctua) ve střední Evropě.
  • Alexandra Průchová (PhD): Využití hlasů ptáků pro akustický monitoring.
  • Petr Pavliska (PhD): Aplikace prostorových analýz a distančních dat v zoologickém výzkumu.
  • Jaroslava Bandhauerová (Bc): Populační hustoty a biotopové preference granivorních ptáků (Passer domesticus, Passer montanus, Streptopelia decaocto) v lidských sídlech.

Publikace

DOSTÁL D., KONVIČKA M., ČÍŽEK L., ŠÁLAEK M., ROBOVSKÝ J., HORČIČKOVÁ E., JIRKŮ M. 2014: Divoký kůň (Equus ferus) a pratur (Bos primigenius): klíčové druhy pro formování české krajiny. Česká krajina, Kutná Hora, 125 pp.

M. ŠÁLEK, M. BEREC: Rozšíření a biotopové preference sýčka obecného (Athene noctua) ve vybraných oblastech jižních Čech. Buteo 12 (2001): 127-134.

M. ŠÁLEK, P. SÍČOVÁ, F. SEDLÁČEK: Kuna skalní (Martes foina) v městském prostředí: početnost a rozšíření. Lynx 36 (2005): 111–116.

M. ŠÁLEK, L. SCHRÖPFER: Recent decline of the Little Owl (Athene noctua) in the Czech Republic. Polish Journal of Ecology 56 (2008): 527-534.

D. FISCHER, P. PAVLUVČÍK, F. SEDLÁČEK, M. ŠÁLEK: Predation of the alien American mink (Mustela vison) on native crayfish populations in middle-sized streams in central and western Bohemia. Folia Zoologica 58 (2009): 45-56.

R. K. LUČAN, M. ANDREAS, P. BENDA, T. BARTONIČKA, T. BŘEZINOVÁ, A. HOFFMANNOVÁ, Š. HULOVÁ, P. HULVA, J. NECKÁŘOVÁ, A. REITER, T. SVAČINA, M. ŠÁLEK, I. HORÁČEK: Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology. Acta Chiropterologica 11 (2009): 61-69.

M. ŠÁLEK, J. RIEGERT, V. KŘIVAN: The impact of vegetation characteristics and prey availability on breeding habitat use and diet of Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland. Bird Study 57 (2010): 495-503.

DOSTÁL D., JIRKŮ M., KONVIČKA M., ČÍŽEK L., ŠÁLEK M. 2012: Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky: Potenciální přínosy a perspektivní lokality. Česká krajina, Kutná Hora, 119 s.

Publikace

2018

Pavliska P. L., Riegert J., Grill S., Šálek M.: The effect of landscape heterogeneity on population density and habitat preferences of the European hare (Lepus europaeus) in contrasting farmlands, Mammalian Biology 88 (2018) 8-15.

Šálek M., Bažant M., Żmihorski M.: Active farmsteads are year-round strongholds for farmland birds, Journal of Applied Ecology 55 (2018) 1908-1918.

Šálek M., Zeman V., Václav R.: Habitat selection of an endangered European farmland bird, the Ortolan Bunting Emberiza hortulana, in two contrasting landscapes: implications for management, Bird Conservation International (2018) .

Šálek M., Hula V., Kipson M., Daňková R., Niedobová J., Gamero A.: Bringing diversity back to agriculture: Smaller fields and non-crop elements enhance biodiversity in intensively managed arable farmlands, Ecological Indicators 90 (2018) 65-73.

Šálek M., Żmihorski M.: Manure heaps attract farmland birds during winter, Bird Study 65 (2018) 426-430.


2017

Chrenková M., Dobrý M., Šálek M.: Further evidence of large-scale population decline and range contraction of the little owl Athene noctua in Central Europe, Folia zoologica 66 (2017) 106-116.

Linhart P., Šálek M.: The assessment of biases in the acoustic discrimination of individuals, PLoS ONE 12 (2017) .


2016

Jacobsen L. B., Chrenková M., Sunde P., Šálek M., Thorup K.: Effects of food provisioning and habitat management on spatial behaviour of Little Owls during the breeding season, Ornis Fennica 93 (2016) 121-129.

Lučan R. K., Bartonička T., Jedlička P., Řeřucha Š., Šálek M., Čížek M., Nicolaou H., Horáček I.: Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus), Journal of Mammalogy 97 (2016) 815-822.

Šálek M., Chrenková M., Dobrý M., Kipson M., Grill S., Radovan V.: Scale-dependent habitat associations of a rapidly declining farmland predator, the Little Owl Athene noctua, in contrasting agricultural landscapes, Agriculture, Ecosystems and Environment (2016) 56-66.

Šálek M., Beran V., Hanzlíková M., Kipson M., Molitor P., Praus L., Procházka V., Šimeček K., Vít P., Zeman V.: Strnad zahradní (Emberiza hortulana) v České republice: změny početnosti a současné rozšíření v jádrových oblastech, Sylvia 52 (2016) 34-52.


2015

Červinka J., Riegert J., Grill S., Šálek M.: Large-scale evaluation of carnivore road mortality: the effect of landscape and local scale characteristics, Mammal Research 60 (2015) 233-243.

Pellegrino I., Negri A., Boano G., Cucco M., Kristensen T. N., Pertoldi C., Randi E., Šálek M., Mucci N.: Evidence for strong genetic structure in European populations of the little owl Athene noctua, Journal of avian biology 46 (2015) 462-475.

Šálek M.: Zvoní umíráček naší dříve nejhojnější sově?, Ochrana přírody 70 (2015) 24-27.

Šálek M., Havlíček J., Riegert J., Nešpor M., Fuchs R., Kipson M.: Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: The importance of the keeping of poultry and dairy farms, Journal for Nature Conservation 24 (2015) 10-16.

Šálek M., Drahníková L., Tkadlec E.: Changes in home range sizes and population densities of carnivore species along the natural to urban habitat gradient, Mammal Review 45 (2015) 1-14.

Šálek M., Riegert J., Grill S.: The House Sparrows Passer domesticus and Tree Sparrows Passer montanus: fine-scale distribution, population densities, and habitat selection in a Central European city, Acta Ornithologica 50 (2015) 221-232.

Šálek M., Kučera T., Zimmermann K., Bartůšková I., Plátek M., Grill S., Konvička M.: Edges within farmland: Management implications of taxonspecific species richness correlates, Basic and applied Ecology 16 (2015) 714-725.


2014

Červinka J., Drahníková L., Kreisinger J., Šálek M.: Effect of habitat characteristics on mesocarnivore occurrence in urban environment in the Central Europe, Urban Ecosystems 17 (2014) 893-909.

Lučan R. K., Bartonička T., Benda P., Bilgin R., Jedlička P., Nicolaou H., Reiter A., Shohdi W. M., Šálek M., Řeřucha Š., Uhrin M., Abi-Said M., Horáček I.: Reproductive seasonality of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) at the northern limits of its distribution, Journal of Mammalogy 95 (2014) 1036-1042.

Pellegrino I., Negri A., Cucco M., Mucci N., Pavia M., Šálek M., Boano G., Randi E.: Phylogeography and Pleistocene refugia of the Little Owl Athene noctua inferred from mtDNA sequence data, Ibis 156 (2014) 639-657.

Šálek M., Červinka J., Padyšáková E., Kreisinger J.: Does spatial co-occurrence of carnivores in a Central European agricultural landscape follow the null model?, European Journal of Wildlife Research 60 (2014) 99-107.

Šálek M., Červinka J., Pavluvčík P., Poláková S., Tkadlec E.: Forest-edge utilization by carnivores in relation to local and landscape habitat characteristics in central European farmland, Mammalian Biology 79 (2014) 176-182.

Šálek M., Červinka J., Banea O. C., Krofel M., Ćirović D., Selanec I., Penezić A., Grill S., Riegert J.: Population densities and habitat use of the golden jackal (Canis aureus) in farmlands across the Balkan Peninsula, European Journal of Wildlife Research 60 (2014) 193-200.

Šálek M.: Populační hustota hrdličky zahradní Streptopelia decaocto v různých typech městské zástavby, Sluka 10 (2014) 38-48.

Šálek M.: Dlouhodobý pokles početnosti sýčka obecného (Athene noctua) v jádrové oblasti jeho rozšíření v Čechách, Sylvia 50 (2014) 2-11.


2013

Červinka J., Šálek M., Padyšáková E., Šmilauer P.: The effects of local and landscape-scale habitat characteristics and prey availability on corridor use by carnivores: A comparison of two contrasting farmlands, Journal for Nature Conservation 21 (2013) 105-113.

Lučan R. K., Šálek M.: Observation of successful mobbing of an insectivorous bat, Taphozous nudiventris (Emballonuridae), on an avian predator, Tyto alba (Tytonidae), Mammalia 77 (2013) 235-236.

Šálek M., Spassov N., Anděra M., Enzinger K., Ottlecz B., Hegyeli Z.: Population status, habitat associations, and distribution of the steppe polecat Mustela eversmanii in Europe, Acta Theriologica 58 (2013) 233-244.

Šálek M., Chrenková M., Kipson M.: High population density of Little Owl (Athene noctua) in Hortobagy National Park, Hungary, Central Europe, Polish Journal of Ecology 61 (2013) 165-169.


2012

Šálek M., Lövy M.: Spatial ecology and habitat selection of Little Owl Athene noctua during the breeding season in Central European farmland, Bird Conservation International 22 (2012) 328-338.


2011

Červinka J., Šálek M., Pavluvčík P., Kreisinger J.: The fine-scale utilization of forest edges by mammalian mesopredators related to patch size and conservation issues in Central European farmland, Biodiversity and Conservation 20 (2011) 3459-3475.