doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: fyziologická a evoluční ekologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 568 422 763
Mobil: +420 724 326 483
E-mail: gvozdikbrno.cas.cz

Osobní stránky

Výzkumné směry

 • fenotypová selekce,
 • fenotypová plasticita,
 • koadaptace termální biologie,
 • energetický metabolismus.

Řešené projekty

Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna (2017-2019)

Ukončené projekty

Fenotypová plasticita termálně fyziologických znaků u čolků (2006-2008)

Termální nika: zhodnocení současného konceptu u ektotermních obratlovců (2015-2017)

Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010-2013)

Vzdělání

 • 1995: magisterské sudium - Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta, systematická biologie a ekologie.
 • 1999: doktorské studium - Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, zoologie.

Zaměstnání

 • 1998-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, oddělení populační biologie - vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • 2003-současnost: editor oboru herpetologie, Folia Zoologica,
 • recenzent – Behaviour, Biologia, Biological Journal of Linnean Society, Canadian Journal of Zoology, Copeia, Ecology, Evolutionary Biology, Evolutionary Ecology, Folia Zoologica, Functional Ecology, Herpetological Journal, Israel Journal of Ecology and Evolution, Journal of Animal Ecology, Journal of Thermal Biology, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Journal of Zoology, Oecologia, PLoS ONE, Proceedings of the Royal Society B, Global Change Biology.
 • 2007-2011: organizační výbor, Program ESF “Thermal adaptation in ectotherms: Linking life history, physiology, behaviour and genetics".

Mezinárodní spolupráce

 • University of Antwerp, Antverpy, Belgie (R. Van Damme),
 • Estación Biologica de Donana, CSIC, Sevilla, Španělsko (M. Tejedo).

Pedagogická činnost

 • ekologie obojživelníků a plazů - přednášky - Masarykova Univerzita, Brno,
 • školitel bakalářských, magisterských a Ph.D. studentů, Masarykova Univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská Univerzita.

Současní Bc. a Mgr. studenti

 • Bc. Barbora Winterová: Sezónní fenotypová plasticita a koexistence druhů. ÚBZ PřF MU, Brno. (vedoucí)

Bývalí studenti

 • Alexandra Hánová
 • Eva Černická
 • Eliška Toufarová
 • Kateřina Bartáková
 • Jan Dvořák
 • Markéta Hadamová
 • Vendula Kurdíková
 • Vojtěch Marek
 • Eva Měráková
 • Daniel Polčák
 • Pavlína Šámajová
 • Radovan Smolinský
 • Terezie Vinšálková
 • Mgr. Peter Kristín
 • Monika Hloušková
 • Ondřej Kaman
 • Veronika Kršáková
 • Karin Piasečná
 • Luděk Podhajský

Publikace

2017

Gvoždík L., Kristín P.: Economic thermoregulatory response explains mismatch between thermal physiology and behaviour in newts, Journal of Experimental Biology 220 (2017) 1106-1111.

Janča M., Gvoždík L.: Costly neighbours: Heterospecific competitive interactions increase metabolic rates in dominant species, Scientific Reports 7 (2017) .

Starostová Z., Gvoždík L., Kratochvíl L.: An energetic perspective on tissue regeneration: the costs of tail autotomy in growing geckos, Comparative Biochemistry and Physiology A-Molecular & Integrative Physiology 206 (2017) 82-86.


2016

Kristín P., Gvoždík L.: Influence of surrounding medium on metabolic rates in Alpine Newts, Ichthyosaura alpestris, during aquatic phase, Journal of Herpetology 50 (2016) 145-148.

Podhajský L., Gvoždík L.: Variation in winter metabolic reduction between sympatric amphibians, Comparative Biochemistry and Physiology A-Molecular & Integrative Physiology 201 (2016) 110-114.

Toufarová E., Gvoždík L.: Do female newts modify thermoregulatory behavior to manipulate egg size?, Journal of Thermal Biology 57 (2016) 72-77.


2015

Balogová M., Gvoždík L.: Can newts cope with the heat? Disparate thermoregulatory strategies of two sympatric species in water, PLoS ONE 10 (2015) .

Gvoždík L.: Mismatch between ectotherm thermal preferenda and optima for swimming: a test of the evolutionary pace hypothesis, Evolutionary Biology 42 (2015) 137-145.

Gvoždík L., Smolinský R.: Body size, swimming speed, or thermal sensitivity? Predator-imposed selection on amphibian larvae, BMC Evolutionary Biology 15 (2015) .

Piasečná K., Pončová A., Tejedo M., Gvoždík L.: Thermoregulatory strategies in an aquatic ectotherm from thermally-constrained habitats: an evaluation of current approaches, Journal of Thermal Biology 52 (2015) 97-107.


2014

Kristín P., Gvoždík L.: Aquatic-to-terrestrial habitat shift reduces energy expenditure in newts, Journal of Experimental Zoology. Part A: Ecological Genetics and Physiology 321 (2014) 183-188.

Kristín P., Gvoždík L.: Individual variation in amphibian metabolic rates during overwintering: implications for a warming world, Journal of Zoology 294 (2014) 99-103.

Polčák D., Gvoždík L.: Should I stay or should I go? The influence of temperature and sex on predator-induced responses in newts, Animal Behaviour 89 (2014) 79-84.

Smolinský R., Gvoždík L.: Effect of temperature extremes on the spatial dynamics of predator–prey interactions: a case study with dragonfly nymphs and newt larvae, Journal of Thermal Biology 39 (2014) 12-16.


2013

Gvoždík L., Černická E., Van Damme R.: Predator-prey interactions shape thermal patch use in a newt larvae-dragonfly nymph model, PLoS ONE 8 (2013) .

Smolinský R., Gvoždík L.: Does developmental acclimatization reduce the susceptibility to predation in newt larvae?, Biological Journal of the Linnean Society 108 (2013) 109-115.


2012

Gvoždík L.: Metabolic costs of hybridization in newts, Folia zoologica 61 (2012) 197-201.

Gvoždík L.: Plasticity of preferred body temperatures as means of coping with climate change?, Biology Letters 8 (2012) 262-265.

Kristín P., Gvoždík L.: Influence of respirometry methods on intraspecific variation in standard metabolic rates in newts, Comparative Biochemistry and Physiology A-Molecular & Integrative Physiology 163 (2012) 147-151.

Marek V., Gvoždík L.: The insensitivity of thermal preferences to various thermal gradient profiles in newts, Journal of Ethology 30 (2012) 35-41.

Smolinský R., Gvoždík L.: Interactive influence of biotic and abiotic cues on the plasticity of preferred body temperatures in a predator–prey system, Oecologia 170 (2012) 47-55.


2011

Hadamová M., Gvoždík L.: Seasonal acclimation of preferred body temperatures improves the opportunity for thermoregulation in newts, Physiological and Biochemical Zoology 84 (2011) 166-174.

Kurdíková V., Smolinský R., Gvoždík L.: Mothers matter too: benefits of temperature oviposition preferences in newts, PLoS ONE 6 (2011) .


2010

Dvořák J., Gvoždík L.: Adaptive accuracy of temperature oviposition preferences in newts, Evolutionary Ecology 24 (2010) 1115-1127.

Šamajová P., Gvoždík L.: Inaccurate or disparate temperature cues? Seasonal acclimation of terrestrial and aquatic locomotor capacity in newts, Functional Ecology 24 (2010) 1023-1030.


2009

Dvořák J., Gvoždík L.: Oviposition preferences in newts: Does temperature matter?, Ethology 115 (2009) 533-539.

Měráková E., Gvoždík L.: Thermal acclimation of swimming performance in newt larvae: the influence of diel temperature fluctuations during embryogenesis, Functional Ecology 23 (2009) 989-995.

Smolinský R., Gvoždík L.: The ontogenetic shift in thermoregulatory behaviour of newt larvae: testing the "enemy-free temperatures" hypothesis, Journal of Zoology 279 (2009) 180-186.

Šamajová P., Gvoždík L.: The influence of temperature on diving behaviour in the alpine newt, Triturus alpestris, Journal of Thermal Biology 34 (2009) 401-405.


2008

Gvoždík L., Van Damme R.: The evolution of thermal performance curves in semi-aquatic newts: thermal specialists on land and thermal generalists in water?, Journal of Thermal Biology 33 (2008) 395-403.