prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: hybridní zóny, populační genetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 602
E-mail: jpialekbrno.cas.cz

Výzkumné směry

 • hybridní zóny,
 • populační genetika,
 • speciace.

Řešené projekty

Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni (2016-2018)

Úloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší (2017-2019)

Ukončené projekty

Behaviorální a genetické studium prezygotických izolačních bariér v hybridní zóně myši domácí (2005-2008)

Genetika (2006-2008)

Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (2008-2012)

Lokusy kvantitativně dědičných znaků (QTL) agresivity samců myší domácích (2007-2009)

Vzdělání

 • 1977-1982: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta. Diplomová práce: Studium karyotype Tagetes erecta.
 • 1988-1992: doktorské studium - Československá akademie věd, Ústav systematické a ekologické biologie Brno. Práce: Revize rodu Bombina v Československu.
 • 1994-1995: post-doktorské studium - The University of Edinburgh, Inst. Cell, Animal and Population Biology.

Zaměstnání

 • 1984-1987: Ústav biologie obratlovců, ČSAV, Brno - vědecký asistant,
 • 1988-1993: Ústav systematické a ekologické biologie, ČSAV, Brno - post-doktorand,
 • 1994-1995: The University of Edinburgh, Institute of Cell, Animal and Population Genetics, U.K. - akademický pracovník,
 • 1996-1998: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd, Liběchov - vědecký pracovník,
 • 1998-1999: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta - vědecký pracovník,
 • 1998-2010: Ústav biologie obratlovců Akademie věd, oddělení populační biologie Studenec - vedoucí oddělení a vědecký pracovník,
 • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie Studenec - vědecký pracovník.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • 1994-1995: Institute of Cell, Animal and Population Genetics, The University of Edinburgh, U.K. - akademický pracovník.

Současní Ph.D. studenti:

 • Jana Albrechtová: Reprodukčně-izolační mechanismy v hybridní zóně myši domácí, (vedoucí J.Piálek).
 • Iva Martincová: Chromozon Y a speciace, (vedoucí J.Piálek).

Bývalí studenti

 • Petra Dufková: Pohlavní chromozomy v hybridní zóně myši domácí.
 • Ľudovít Ďureje: Vliv agresivního chování na dynamiku hybridní zóny myši domácí.
 • Peter Mikulíček: Genetická proměnlivost čolků Triturus cristatus - nukleární znaky.
 • Barbora Vošlajerová: Behaviorální a genetické studium komponent fitness na hybridní zóně savců.
 • M.Vyskočilová: Sterilita hybridních samců myši domácí.

Publikace

2016

Bílková B., Albrecht T., Chudíčková M., Holáň V., Piálek J., Vinkler M.: Application of Concanavalin A during immune responsiveness skin-swelling tests facilitates measurement interpretation in mammalian ecology, Ecology and Evolution 6 (2016) 4551-4564.

Wasimuddin W., Bryja J., Ribas A., Baird Stuart J. E., Piálek J., Goüy de Bellocq J.: Testing parasite "intimacy": the whipworm Trichuris muris in the European house mouse hybrid zone, Ecology and Evolution 6 (2016) 2688-2701.


2015

Goüy de Bellocq J., Baird Stuart J. E., Albrechtová J., Sobeková K., Piálek J.: Murine cytomegalovirus is not restricted to the house mouse Mus musculus domesticus: prevalence and genetic diversity in the European house mouse hybrid zone, Journal of Virology 89 (2015) 406-414.

Kropáčková L., Piálek J., Gergelits V., Forejt J., Reifová R.: Maternal-foetal genomic conflict and speciation: no evidence for hybrid placental dysplasia in crosses between two house mouse subspecies, Journal of Evolutionary Biology 28 (2015) 688-698.


2014

Albrechtová J., Albrecht T., Ďureje Ľ., Pallazola V. A., Piálek J.: Sperm morphology in two house mouse subspecies: Do wild-derived strains and wild mice tell the same story?, PLoS ONE 9 (2014) .

Bhattacharyya T., Reifová R., Gregorová S., Šimeček P., Gergelits V., Mistrik M., Martincová I., Piálek J., Forejt J.: X chromosome control of meiotic chromosome synapsis in mouse inter-subspecific hybrids, PLoS Genetics 10 (2014) .

Burgstaller J. P., Johnston I. G., Jones N. S., Albrechtová J., Kolbe T., Vogl C., Futschik A., Mayrhofer C., Klein D., Sabitzer S., Blattner M., Gülly C., Poulton J., Rülicke T., Piálek J., Steinborn R., Brem G.: mtDNA segregation in heteroplasmic tissues is common in vivo and modulated by haplotype differences and developmental stage, Cell Reports 7 (2014) 2031-2041.

Flachs P., Bhattacharyya T., Mihola O., Piálek J., Forejt J., Trachtulec Z.: Prdm9 incompatibility controls oligospermia and delayed fertility but no selfish transmission in mouse intersubspecific hybrids, PLoS ONE 9 (2014) .

Fornůsková A., Bryja J., Vinkler M., Macholán M., Piálek J.: Contrasting patterns of polymorphism and selection in bacterial-sensing toll-like receptor 4 in two house mouse subspecies, Ecology and Evolution 4 (2014) 2931-2944.

Hůrková-Hofmannová L., Qablan M. A., Juránková J., Modrý D., Piálek J.: A Survey of Toxoplasma gondii and Neospora caninum Infecting House Mice from a Hybrid Zone, Journal of Parasitology 100 (2014) 139-141.

Juránková J., Hůrková-Hofmannová L., Volf J., Baláž V., Piálek J.: Efficacy of magnetic capture in comparison with conventional DNA isolation in a survey of Toxoplasma gondii in wild house mice, European Journal of Protistology 50 (2014) 11-15.

Kreisinger J., Čížková D., Vohánka J., Piálek J.: Gastrointestinal microbiota of wild and inbred individuals of two house mouse subspecies assessed using high-throughput parallel pyrosequencing, Molecular Ecology 23 (2014) 5048-5060.


2013

Hiadlovská Z., Vošlajerová Bímová B., Mikula O., Piálek J., Macholán M.: Transgressive segregation in a behavioural trait? Explorative strategies in two house mouse subspecies and their hybrids, Biological Journal of the Linnean Society 108 (2013) 225-235.

Kváč M., McEvoy J., Loudová M., Stenger B., Sak B., Květoňová D., Ditrich O., Rašková V., Moriarty E., Rost M., Macholán M., Piálek J.: Coevolution of Cryptosporidium tyzzeri and the house mouse (Mus musculus), International Journal for Parasitology 43 (2013) 805-817.


2012

Albrechtová J., Albrecht T., Baird S. J. E., Macholán M., Rudolfsen G., Munclinger P., Tucker P. K., Piálek J.: Sperm-related phenotypes implicated in both maintenance and breakdown of a natural species barrier in the house mouse, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 279 (2012) 4803-4810.

Baird Stuart J. E., Ribas A., Macholán M., Albrecht T., Piálek J., Goüy de Bellocq J.: Where are the wormy mice? A re-examination of hybrid parasitism in the European house mouse hybrid zone, Evolution 66 (2012) 2757-2772.

Ďureje Ľ., Macholán M., Baird Stuart J. E., Piálek J.: The mouse hybrid zone in Central Europe: from morphology to molecules, Folia zoologica 61 (2012) 308-318.

Flachs P., Mihola O., Šimeček P., Gregorová S., Schimenti J.C., Matsui Y., Baudat F., de Massy B., Piálek J., Forejt J., Trachtulec Z.: Interallelic and intergenic incompatibilities of the Prdm9 (Hst1) gene in mouse hybrid sterility, PLoS Genetics 8 (2012) .

Janoušek V., Wang L., Luzynski K., Dufková P., Mrkvicová Vyskočilová M., Nachman M. W., Munclinger P., Macholán M., Piálek J., Tucker P. K.: Genome-wide architecture of reproductive isolation in a naturally occurring hybrid zone between Mus musculus musculus and M. m. domesticus, Molecular Ecology 21 (2012) 3032-3047.

Mikulíček P., Horák A., Zavadil V., Kautman J., Piálek J.: Hybridization between three crested newt species (Triturus cristatus superspecies) in the Czech Republic and Slovakia: comparison of nuclear markers and mitochondrial DNA, Folia zoologica 61 (2012) 202-218.

Phifer-Rixey M., Bonhomme F., Boursot P., Churchill G. A., Piálek J., Tucker P., Nachman M.: Adaptive evolution and effective population size in wild house mice, Molecular Biology and Evolution 29 (2012) 2949-2955.

Wasimuddin W., Čížková D., Ribas A., Piálek J., Goüy de Bellocq J., Bryja J.: Development and characterization of multiplex panels of microsatellite markers for Syphacia obvelata, a parasite of the house mouse (Mus musculus), using a high throughput DNA sequencing approach, Molecular and Biochemical Parasitology 185 (2012) 154-156.

Wasimuddin W., Čížková D., Bryja J., Albrechtová J., Hauffe H. C., Piálek J.: High prevalence and species diversity of Helicobacter spp. detected in wild house mice, Applied and Environmental Microbiology 78 (2012) 8158-8160.


2011

Čížková D., Goüy de Bellocq J., Baird S. J. E., Piálek J., Bryja J.: Genetic structure and contrasting selection pattern at two major histocompatibility complex genes in wild house mouse populations, Heredity 106 (2011) 727-740.

Dufková P., Macholán M., Piálek J.: Inference of selection and random effects in the house mouse hybrid zone, Evolution 65 (2011) 993-1010.

Ďureje Ľ., Vošlajerová Bímová B., Piálek J.: No postnatal maternal effect on male aggressiveness in wild-derived strains of house mice, Aggressive Behavior 37 (2011) 48-55.

Macholán M., Baird S. J. E., Dufková P., Munclinger P., Vošlajerová Bímová B., Piálek J.: Assessing multilocus introgression patterns: a case study on the mouse X chromosome in Central Europe, Evolution 65 (2011) 1428-1446.

Sak B., Kváč M., Květoňová D., Albrecht T., Piálek J.: The first report on natural Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon spp. infections in wild East-European House Mice (Mus musculus musculus) and West-European House Mice (M. m. domesticus) in a hybrid zone across the Czech Republic–Germany border, Veterinary Parasitology 178 (2011) 246-250.

Vošlajerová B., Macholán M., Baird S. J. E., Munclinger P., Dufková P., Laukaitis C. M., Karn R. C., Luzynski K., Tucker P. K., Piálek J.: Reinforcement selection acting on the European house mouse hybrid zone, Molecular Ecology 20 (2011) 2403-2424.

Vošlajerová Bímová B., Macholán M., Baird S. J. E., Munclinger P., Dufková P., Laukaitis C. M., Karn R. C., Luzynski K., Tucker P. K., Piálek J.: Reinforcement selection acting on the European house mouse hybrid zone, Molecular Ecology 20 (2011) 2403-2424.

Wang L., Luzynski K., Pool J. E., Janoušek V., Dufková P., Vyskočilová M., Teeter K. C., Nachman M. W., Munclinger P., Macholán M., Piálek J., Tucker P. K.: Measures of linkage disequilibrium among neighbouring SNPs indicate asymmetries across the house mouse hybrid zone, Molecular Ecology 20 (2011) 2985-3000.

Yang H., Wang J. R., Didion J. P., Buus R. J., Bell T. A., Welsh C. E., Bonhomme F., Yu A. H.-T., Nachman M. W., Piálek J., Tucker P., Boursot P., McMillan L., Churchill G. A., de Villena F. P.: Subspecific origin and haplotype diversity in the laboratory mouse, Nature Genetics 45 (2011) 648-655.


2009

Bímová B., Albrecht T., Macholán M., Piálek J.: Signalling components of the house mouse mate recognition system, Behavioural Processes 80 (2009) 20-27.

Kawalko A., Dufková P., Wójcik J. M., Piálek J.: Polymerase chain reaction multiplexing of microsatellites and single nucleotide polymorphism markers for quantitative trait loci mapping of wild house mice, Molecular Ecology Resources 9 (2009) 140-143.

Vyskočilová M., Pražanová G., Piálek J.: Polymorphism in hybrid male sterility in wild-derived Mus musculus musculus strains on proximal chromosome 17, Mammalian Genome 20 (2009) 83-91.


2008

Macholán M., Baird S. J. E., Munclinger P., Dufková P., Bímová B., Piálek J.: Genetic conflict outweighs heterogametic incompatibility in the mouse hybrid zone?, BMC Evolutionary Biology 8 (2008) 271-284.

Piálek J., Vyskočilová M., Bímová B., Havelková D., Piálková J., Dufková P., Bencová V., Ďureje Ľ., Albrecht T., Hauffe H., Macholán M., Munclinger P., Storchová R., Zajícová A., Holáň V., Gregorová S., Forejt J.: Development of unique house mouse resources suitable for evolutionary studies of speciation, Journal of Heredity 99 (2008) 34-44.