Ryby a stárnutí

Blažek R. et. al. 2017


Stárnutí, a možnost jeho oddálení, fascinuje lidstvo odjakživa. Zatímco začínáme chápat jak organismy stárnou a jak je možné stárnutí oddálit, evoluční vysvětlení toho, proč není stárnutí eliminováno přírodním výběrem, je stále nejasné. Pomocí experimentů s rybami z dočasných tůní africké savany jsme ukázali, že demografické a funkční aspekty stárnutí vznikly několikrát nezávisle na sobě s ohledem na očekávanou délku dožití odhadnutou z délky trvání savanových tůní. Vnitrodruhová srovnání ukázala, že populace ryb ze suchých oblastí žily kratší dobu a vykazovaly rychlejší pokles výkonnosti ve funkčních parametrech a plodnosti. Oproti očekávání však tyto populace ryb ze sušších oblastí nerostly rychleji, nedospívaly za kratší dobu a ani se nelišily v metabolických parametrech a aktivitě. Podstatné bylo zjištění, že délka života a funkční parametry stárnutí spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny. Tyto poznatky významně přispějí k našemu pochopení evolučně podmíněné variability v délce života a rychlosti stárnutí.

BLAŽEK R., POLAČIK M., KAČER P., CELLERINO A., ŘEŽUCHA R., METHLING C., TOMÁŠEK O., SYSLOVÁ K., TERZIBASI TOZZINI E., ALBRECHT T., VRTÍLEK M., REICHARD M.: Repeated intraspecific divergence in life span and aging of African annual fishes along an aridity gradient, Evolution (2017).