Vybíravé kukačky

prof. Ing. Marcel Honza Dr. et al. 2014

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.

V této studii jsme zkoumali, zda si kukačka obecná (Cuculus canorus) aktivně vybírá hnízdo v rámci populace hostitelského druhu, aby vzhled vejce ve snůšce hostitele co nejvíce odpovídal zbarvení skořápky jejích vlastních vajec. K dosažení tohoto cíle jsme určili stupeň shody mezi vejci hostitele a parazita pomocí ptačích vizuálních modelů. Randomizační testy odhalily, že kukaččí vejce v parazitovaných hnízdech vykazuje nižší chromatický kontrast vůči hostitelským vejcím, než by tomu bylo náhodně v porovnání s jinými hnízdy. Kromě toho byla shoda vajec z hlediska barevnosti lepší v přirozeně parazitovaných hnízdech než by tomu bylo v hnízdech nejbližšího neparazitovaného souseda. Nicméně v achromatických spektrálních charakteristikách se vejce neshodovala.

Naše výsledky jasně ukazují, že kukačky si vybírají určité hnízdo, aby zvýšily podobnost mezi vlastními vejci a vejci hostitele, ale pouze na základě chromatických charakteristik. Naše výsledky rovněž naznačují, že schopnost kukačky aktivně si vybírat hostitelská hnízda na základě vzhledu skořápky vyvolává silný selekční tlak na rozpoznání vajec hostitelským druhem.

Galerie