Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: parazitologie ryb
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 522
E-mail: audreysci.muni.cz

Osobní stránky

Výzkumné směry

 • biologie a ekologie vícebuněčných parazitů sladkovodních ryb, ekologické aspekty parazito-hostitelských interakcí,
 • invazní biologie: parazitofauna a životní historie nepůvodních ryb,
 • ekologie ryb: ekologie společenstev, druhová diverzita a populační dynamika sladkovodních ryb.

Ukončené projekty

Parazitismus a invazní druhy: vliv parazitárního napadení na biologii Neogobius kessleri v původní a nepůvodní oblasti rozšíření

Role parazitů v procesu invaze ponto-kaspických hlaváčů v systému uměle propojených evropských řek (2012-2014)

Vzdělání

 • 1996-2000: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, systematická zoologie a ekologie. Diplomová práce: Společenstva mnohobuněčných cizopasníku plůdku kaprovitých ryb, (vedoucí M.Gelnar).
 • 2000-2004: Ph.D. studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, parazitologie. Práce: Role Posthodiplostomum cuticola (v. Nodrmann, 1832) v biologii rybího mezihostitele, (vedoucí M.Gelnar).

Zaměstnání

 • 2001-2004: Ústav biologie obratlovců AV ČR - odborný VŠ pracovník,
 • 2005-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR - vědecký pracovník,
 • 2003-současnost: Ústav botaniky a zoologie, PřF, MU Brno - odborný pracovník,
 • 2011-2016: mateřská dovolená.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • terénní práce na mezinárodních expedicích v Evropě, Asii a Africe, laboratorní práce ve Francii a Velké Británii.
 • Dr. T. Trichkova; Institute of Biodiversity and Ecosystem Research BAS, Sofia, Bulharsko.
 • Dr. J. Borcherding; University of Cologne, Grietherbusch Ecology Research Station, Německo.

Současní Ph.D. studenti

 • Veronika Nezhybová (Michálková): Změny ve fyziologii a chování rybího hostitele vlivem parazitární infekce.
 • Markéta Pravdová: Vztah mezi osobnostní charakteristikou rybího hostitele a parazitární infekcí. 

Bývalí Ph.D. studenti

 • Kateřina Francová: Parazitohostitelské interakce u 0+ juvenilních ryb: vliv prostředí, chování rybího hostitele a vlastností parazitů.

Publikace

2018

Kvach Y., Ondračková M., Kutsokon Y., Dzyziuk N.: New record of monogenean parasites on non-indigenous fishes in the Ukrainian Danube Delta, BioInvasions Records 7 (2018) 65-72.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: Methodological issues affecting the study of fish parasites. III. Effect of fish preservation method, Diseases of Aquatic Organisms 127 (2018) 213-224.


2017

Janáč M., Bryja J., Ondračková M., Mendel J., Jurajda P.: Genetic structure of three invasive gobiid species along the Danube-Rhine invasion corridor: similar distributions, different histories, Aquatic Invasions 12 (2017) 551-564.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: The parasite community of round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (Actinopterygii: Gobiidae) newly introduced into the upper Elbe, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 418 (2017) .

Kvach Y., Ondračková M., Bryjová A., Jurajda P.: Parasites as biological tags of divergence in Central European gudgeon populations (Actinopterygii: Cyprinidae: Gobioninae), Biologia 72 (2017) 671-679.

Kvach Y., Janáč M., Nehring S., Ondračková M., Jurajda P.: Parasite communities and infection levels of the invasive Chinese sleeper Perccottus glenii (Actinopterygii: Odontobutidae) from the Naab river basin, Germany, Journal of Helminthology 91 (2017) 703-710.

Kvach Y., Jurajda P., Bryjová A., Trichkova T., Ribeiro F., Přikrylová I., Ondračková M.: European distribution for metacercariae of the North American digenean Posthodiplostomum cf. minimum centrarchi (Strigeiformes: Diplostomidae), Parasitology International 66 (2017) 635-642.

Nezhybová V., Reichard M., Blažek R., Ondračková M.: Metazoan parasites of African annual killifish (Nothobranchiidae): abundance, diversity, and their environmental correlates, Biotropica 49 (2017) 229-238.


2016

Kvach Y., Ondračková M., Jurajda P.: First report of metacercariae of Cyathocotyle prussica parasitising a fish host in the Czech Republic, Central Europe, Helminthologia 53 (2016) 257-261.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: Methodological issues affecting the study of fish parasites. II. Sampling method affects ectoparasite studies, Diseases of Aquatic Organisms 121 (2016) 59-66.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: Methodological issues affecting the study of fish parasites. I. Duration of live fish storage prior to dissection, Diseases of Aquatic Organisms 119 (2016) 107-115.

Ondračková M.: Gyrodactylus proterorhini in its non-native range: distribution and ability to host-switch in freshwaters, Parasitology Research 115 (2016) 3153-3162.


2015

Havlátová L., Ondračková M., Přikrylová I.: Monogenean parasites of Lepomis gibbosus Linnaeus introduced into the River Durance, France, Helminthologia 52 (2015) 323-330.

Ondračková M., Valová Z., Hudcová I., Michálková V., Šimková A., Borcherding J., Jurajda P.: Temporal effects on host-parasite associations in four naturalized goby species living in sympatry, Hydrobiologia 746 (2015) 233-243.

Ondračková M., Hudcová I., Dávidová M., Adámek Z., Kašný M., Jurajda P.: Non-native gobies facilitate the transmission of Bucephalus polymorphus (Trematoda), Parasites & Vectors 8 (2015) 382.


2014

Francová K., Ondračková M.: Effect of habitat conditions on parasite infection in 0+juvenile perch (Perca fluviatilis L.) in two Czech reservoirs, Hydrobiologia 721 (2014) 57-66.

Michálková V., Ondračková M.: Experimental evidence for parasite-induced over-winter mortality in juvenile Rhodeus amarus, Journal of Fish Biology 84 (2014) 1377-1388.


2013

Francová K., Ondračková M.: Overwinter body condition, mortality and parasite infection in two size classes of 0+ year juvenile European bitterling Rhodeus amarus, Journal of Fish Biology 82 (2013) 555-568.


2012

Blažek R., Ondračková M., Vošlajerová Bímová B., Vetešník L., Petrášová I., Reichard M.: Fish diversity in the Niokolo Koba National Park, middle Gambia River basin, Senegal, Ichthyological Exploration of Freshwaters 23 (2012) 263-272.

Ondračková M., Šimková A., Civáňová K., Vyskočilová M., Jurajda P.: Parasite diversity and microsatellite variability in native and introduced populations of four Neogobius species (Gobiidae), Parasitology 139 (2012) 1493-1505.

Ondračková M., Slováčková I., Trichkova T., Polačik M., Jurajda P.: Shoreline distribution and parasite infection of black-striped pipefish Syngnathus abaster Risso, 1827 in the lower River Danube, Journal of Applied Ichthyology 28 (2012) 590-596.

Ondračková M., Valová Z., Kortan J., Vojtek L., Adámek Z.: Consequent effects of the great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) predation on parasite infection and body condition of common carp (Cyprinus carpio), Parasitology Research 110 (2012) 1487-1493.

Ondračková M., Matějusová I., Grabowska J.: Introduction of Gyrodactylus perccotti (Monogenea) into Europe on its invasive fish host, Amur sleeper (Perccottus glenii, Dybowski 1877), Helminthologia 49 (2012) 21-26.

White Seth M., Ondračková M., Reichard M.: Hydrologic connectivity affects fish assemblage structure, diversity, and ecological traits in the unregulated Gambia River, West Africa, Biotropica 44 (2012) 521-530.


2011

Borcherding J., Staas S., Krüger S., Ondračková M., Šlapanský L., Jurajda P.: Non-native Gobiid species in the lower River Rhine (Germany): recent range extensions and densities, Journal of Applied Ichthyology 27 (2011) 153-155.

Červenka R., Bednařík A., Komárek J., Ondračková M., Jurajda P., Vítek T., Spurný P.: The relationship between the mercury concentration in fish muscles and scales/fins and its significance, Central European Journal of Chemistry 9 (2011) 1109-1116.

Dávidová M., Blažek R., Trichkova T., Koutrakis E., Gaygusuz Ö., Ercan E., Ondračková M.: The role of the European bitterling (Rhodeus amarus, Cyprinidae) in parasite accumulation and transmission in riverine ecosystems, Aquatic Ecology 45 (2011) 377-387.

Francová K., Ondračková M.: Host-parasite interactions in sympatric and allopatric populations of European bitterling, Parasitology Research 109 (2011) 801-808.

Francová K., Ondračková M., Polačik M., Jurajda P.: Parasite fauna of native and non-native populations of Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (Gobiidae) in the longitudinal profile of the Danube River, Journal of Applied Ichthyology 27 (2011) 879-886.

Ondračková M., Dávidová M., Přikrylová I., Pečínková M.: Monogenean parasites of introduced pumpkinseed Lepomis gibbosus (Centrarchidae) in the Danube River Basin, Journal of Helminthology 85 (2011) 435-441.

Smith C., Ondračková M., Spence R., Adams S., Betts D. S., Mallon E.: Pathogen-mediated selection for MHC variability in wild zebrafish, Evolutionary Ecology Research 13 (2011) 589-605.


2010

Janáč M., Ondračková M., Jurajda P., Valová Z., Reichard M.: Flood duration determines the reproduction success of fish in artificial oxbows in a floodplain of a potamal river, Ecology of Freshwater Fish 19 (2010) 644-655.

Ondračková M., Francová K., Dávidová M., Polačik M., Jurajda P.: Condition status and parasite infection of Neogobius kessleri and N. melanostomus (Gobiidae) in their native and non-native area of distribution of the Danube River, Ecological Research 25 (2010) 857-866.

Reichard M., Polačik M., Tarkan A. S., Spence R., Gaygusuz Ö., Ercan E., Ondračková M., Smith C.: The bitterling–mussel coevolutionary relationship in areas of recent and ancient sympatry, Evolution 64 (2010) 3047-3056.

Wenger M., Ondračková M., Machala M., Neča J., Hyršl P., Šimková A., Jurajda P., von der Ohe P., Segner H.: Assessing relationships between chemical exposure, parasite infection, fish health, and fish ecological status: a case study using chub (Leuciscus cephalus) in the Bílina River, Czech Republic, Environmental Toxicology and Chemistry 29 (2010) 453-466.


2009

Jurajda P., Janáč M., White S.M., Ondračková M.: Small – but not easy: evaluation of sampling methods in floodplain lakes including whole-lake sampling, Fisheries Research 96 (2009) 102-108.

Ondračková M., Dávidová M., Blažek R., Gelnar M., Jurajda P.: The interaction between an introduced fish host and local parasite fauna: Neogobius kessleri in the middle Danube River, Parasitology Research 105 (2009) 201-208.

Polačik M., Janáč M., Jurajda P., Adámek Z., Ondračková M., Trichkova T., Vassilev M.: Invasive gobies in the Danube: invasion success facilitated by availability and selection of superior food resources, Ecology of Freshwater Fish 18 (2009) 640-649.

Reichard M., Ondračková M., Bryjová A., Smith C., Bryja J.: Breeding resource distribution affects selection gradients on male phenotypic traits: experimental study on lifetime reproductive success in the bitterling fish (Rhodeus amarus), Evolution 63 (2009) 377-390.

Ryšavá-Nováková M., Ondračková M., Jurajda P.: The importance of surrogate habitats in lowland river floodplains for fish community composition, Fisheries Management and Ecology 16 (2009) 468-477.


2008

Dávidová M., Ondračková M., Jurajda P., Gelnar M.: Parasite assemblages of European bitterling (Rhodeus amarus), composition and effects of habitat type and host body size, Parasitology Research 102 (2008) 1001-1011.

Grabowska J., Pietraszewski D., Ondračková M.: Tubenose goby Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) has joined three other Ponto-Caspian gobies in the Vistula River (Poland), Aquatic Invasions 3 (2008) 261-265.

Šimková A., Lafond T., Ondračková M., Jurajda P., Ottová E., Morand S.: Parasitism, life history traits and immune defence in cyprinid fish from Central Europe, BMC Evolutionary Biology 8 (2008) 1-11.