Ing. Pavel Jurajda, Dr.


Pozice: vedoucí pracoviště
Zaměření: ekologie ryb
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 523
E-mail: jurajdabrno.cas.cz

Výzkumné aktivity se orientují na vyhodnocování metod vzorkování a na studium chování a ekologických požadavků ryb v různých typech vodního prostředí. Mým hlavním výzkumným zájmem je studium přirozené reprodukce ryb v evropských nížinných tocích. Výzkum je zaměřen na pochopení a predikci faktorů prostředí a biotických interakcí, jako jsou kompetice, predace a parazitace na reprodukci ryb. Další výzkumné aktivity se zabývají problematikou tzv. environmentálního stresu na rybí společenstvo a ekologií invazních druhů ryb. Výsledky mnoha studií mají širší aplikaci v rybářském a ochranářském managementu.

Řešené projekty

ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (2012-2018)

Ukončené projekty

Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP

Ichtyoparazitologie-centrum základního výzkumu

Models for assesing and forecasting the impact of environmental key pollutants on marine and freshwater ecosystems and biodiversity

Nepůvodní hlaváčovité ryby: využití volné niky nebo ohrožení středoevropské ichtyofauny? (2011-2015)

Publikace

2018

Janáč M., Roche K., Šlapanský L., Polačik M., Jurajda P.: Long-term monitoring of native bullhead and invasive gobiids in the Danubian rip-rap zone, Hydrobiologia 807 (2018) 263-275.

Jelínková E., Krechler I., Jurajda P., Papežíková I., Navrátil S., Marková Z., Palíková M.: Relationship between seasonal dynamics in zooplankton density and ergasilus infection in two reservoirs, Acta veterinaria Brno 87 (2018) 91-98.

Jurajda P., Roche K., Halačka K., Mrkvová M., Zukal J.: Winter activity of common bream (Abramis brama L.) in a European reservoir, Fisheries Management and Ecology 25 (2018) 163-171.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: Methodological issues affecting the study of fish parasites. III. Effect of fish preservation method, Diseases of Aquatic Organisms 127 (2018) 213-224.

Roche K., Kuta J., Sedláček I., Červenka R., Tomanová K., Jurajda P.: First data on uranium uptake in three nototheniid fishes from Antarctica (James Ross Island), Chemosphere 211 (2018) 510-514.

Všetičková L., Mikl L., Adámek Z., Prášek V., Roche K., Jurajda P.: The diet of reservoir perch before, during and after establishment of non-native tubenose goby, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 419 (2018) .


2017

Janáč M., Bryja J., Ondračková M., Mendel J., Jurajda P.: Genetic structure of three invasive gobiid species along the Danube-Rhine invasion corridor: similar distributions, different histories, Aquatic Invasions 12 (2017) 551-564.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: The parasite community of round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (Actinopterygii: Gobiidae) newly introduced into the upper Elbe, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 418 (2017) .

Kvach Y., Ondračková M., Bryjová A., Jurajda P.: Parasites as biological tags of divergence in Central European gudgeon populations (Actinopterygii: Cyprinidae: Gobioninae), Biologia 72 (2017) 671-679.

Kvach Y., Janáč M., Nehring S., Ondračková M., Jurajda P.: Parasite communities and infection levels of the invasive Chinese sleeper Perccottus glenii (Actinopterygii: Odontobutidae) from the Naab river basin, Germany, Journal of Helminthology 91 (2017) 703-710.

Kvach Y., Jurajda P., Bryjová A., Trichkova T., Ribeiro F., Přikrylová I., Ondračková M.: European distribution for metacercariae of the North American digenean Posthodiplostomum cf. minimum centrarchi (Strigeiformes: Diplostomidae), Parasitology International 66 (2017) 635-642.

Mikl L., Adámek Z., Všetičková L., Janáč M., Roche K., Šlapanský L., Jurajda P.: Response of benthic macroinvertebrate assemblages to round (Neogobius melanostomus, Pallas 1814) and tubenose (Proterorhinus semilunaris, Heckel 1837) goby predation pressure, Hydrobiologia 785 (2017) 219-232.

Mikl L., Adámek Z., Roche K., Všetičková L., Šlapanský L., Jurajda P.: Invasive Ponto-Caspian gobies in the diet of piscivorous fish in a European lowland river, Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie 190 (2017) 157-171.

Šlapanský L., Janáč M., Roche K., Mikl L., Jurajda P.: Expansion of round gobies in a non-navigable river system, Limnologica 67 (2017) 27-36.


2016

Adámek Z., Mrkvová M., Zukal J., Roche K., Mikl L., Šlapanský L., Janáč M., Jurajda P.: Environmental quality and natural food performance at feeding sites in a carp (Cyprinus carpio) pond, Aquaculture International 24 (2016) 1591-1606.

Janáč M., Valová Z., Roche K., Jurajda P.: No effect of round goby Neogobius melanostomus colonisation on young-of-the-year fish density or microhabitat use, Biological Invasions 18 (2016) 2333-2347.

Janáč M., Konečná M., Roche K., Jurajda P.: Novelty versus environment: two viewpoints on the same phenomenon?, Ecology of Freshwater Fish 25 (2016) 678-681.

Jurajda P., Pavlov I.: Rediscovery of Rutilus virgo in the River Dyje, Czech Republic, Folia zoologica 65 (2016) 98-100.

Jurajda P., Adámek Z., Roche K., Mrkvová M., Štarhová D., Prášek V., Zukal J.: Carp feeding activity and habitat utilisation in relation to supplementary feeding in a semi-intensive aquaculture pond, Aquaculture International 24 (2016) 1627-1640.

Jurajda P., Roche K., Sedláček I., Všetičková L.: Assemblage characteristics and diet of fish in the shallow coastal waters of James Ross Island, Antarctica, Polar Biology 39 (2016) 2299-2309.

Jurajda P., Adámek Z., Janáč M., Roche K., Mikl L., Rederer L., Zapletal T., Koza V., Špaček J.: Use of multiple fish-removal methods during biomanipulation of a drinking water reservoir – Evaluation of the first four years, Fisheries Research 173 (2016) 101-108.

Konečná M., Janáč M., Roche K., Jurajda P.: Environment not "nativeness" dictates reproductive trait shifts in Ponto-Caspian gobies, Ecology of Freshwater Fish 25 (2016) 167-170.

Kvach Y., Ondračková M., Jurajda P.: First report of metacercariae of Cyathocotyle prussica parasitising a fish host in the Czech Republic, Central Europe, Helminthologia 53 (2016) 257-261.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: Methodological issues affecting the study of fish parasites. II. Sampling method affects ectoparasite studies, Diseases of Aquatic Organisms 121 (2016) 59-66.

Kvach Y., Ondračková M., Janáč M., Jurajda P.: Methodological issues affecting the study of fish parasites. I. Duration of live fish storage prior to dissection, Diseases of Aquatic Organisms 119 (2016) 107-115.

Schmutz S., Jurajda P., Kaufmann S., Lorenz A. W., Muhar S., Paillex A., Poppe M., Wolter C.: Response of fish assemblages to hydromorphological restoration in central and northern European rivers, Hydrobiologia 769 (2016) 67-78.

Šlapanský L., Jurajda P., Janáč M.: Early life stages of exotic gobiids as new hosts for unionid glochidia, Freshwater Biology 61 (2016) 979-990.

Zapletal T., Adámek Z., Jurajda P., Roche K., Všetičková L., Mareš J.: Consumption of plant material by perch (Perca fluviatilis), Folia zoologica 65 (2016) 95-97.


2015

Jurajda P., Adámek Z., Valová Z., Janáč M., Roche K.: Fish community and fisheries management of Brno Reservoir following revitalisation measures, Folia zoologica 64 (2015) 112-122.

Konečná M., Janáč M., Roche K., Jurajda P.: Variation in life-history traits between a newly established and long-established population of non-native pumpkinseed, Lepomis gibbosus (Actinopterygii: Perciformes: Centrarchidae), Acta Ichthyologica et Piscatoria 45 (2015) 385-392.

Ondračková M., Valová Z., Hudcová I., Michálková V., Šimková A., Borcherding J., Jurajda P.: Temporal effects on host-parasite associations in four naturalized goby species living in sympatry, Hydrobiologia 746 (2015) 233-243.

Ondračková M., Hudcová I., Dávidová M., Adámek Z., Kašný M., Jurajda P.: Non-native gobies facilitate the transmission of Bucephalus polymorphus (Trematoda), Parasites & Vectors 8 (2015) 382.

Polačik M., Jurajda P., Blažek R., Janáč M.: Carcass feeding as a cryptic foraging mode in round goby Neogobius melanostomus, Journal of Fish Biology 87 (2015) 194-199.

Roche K., Janáč M., Šlapanský L., Mikl L., Kopeček L., Jurajda P.: A newly established round goby (Neogobius melanostomus) population in the upper stretch of the river Elbe, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 416 (2015) 33.

Valová Z., Konečná M., Janáč M., Jurajda P.: Population and reproductive characteristics of a non-native western tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) population unaffected by gobiid competitors, Aquatic Invasions 10 (2015) 57-68.

Všetičková L., Janáč M., Roche K., Jurajda P.: Assessment of possible diel and sex-related differences in round goby (Neogobius melanostomus) diet, Folia zoologica 64 (2015) 104-111.


2014

Bartošová P., Hrabcová M., Pecková H., Patra S., Kodádková A., Jurajda P., Tyml T., Holzer Astrid S.: Hidden diversity and evolutionary trends in malacosporean parasites (Cnidaria: Myxozoa) identified using molecular phylogenetics, International Journal for Parasitology 44 (2014) 565-577.

Valová Z., Janáč M., Švanyga J., Jurajda P.: Structure of 0+ juvenile fish assemblages in the modified upper stretch of the River Elbe, Czech Republic, Czech Journal of Animal Science 59 (2014) 35-44.

Vašek M., Všetičková L., Roche K., Jurajda P.: Diet of two invading gobiid species (Proterorhinus semilunaris and Neogobius melanostomus) during the breeding and hatching season: No field evidence of extensive predation on fish eggs and fry, Limnologica 46 (2014) 31-36.

Všetičková L., Janáč M., Vašek M., Roche K., Jurajda P.: Non-native western tubenose gobies Proterorhinus semilunaris show distinct site, sex and age-related differences in diet, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 414 (2014) 1-19.

Zapletal T., Mareš J., Jurajda P., Všetičková L.: The food of roach, Rutilus rutilus (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae), in a biomanipulated water supply reservoir, Acta Ichthyologica et Piscatoria 44 (2014) 15-22.


2013

Adámek Z., Zahrádková S., Jurajda P., Bernardová I., Jurajdová Z., Janáč M., Němejcová D.: The response of benthic macroinvertebrate and fish assemblages to human impact along the lower stretch of the rivers Morava and Dyje (Danube basin, Czech Republic), Croatian Journal of Fisheries 71 (2013) 93-115.

Horký P., Horká P., Jurajda P., Slavík O.: Young-of-the-year (YOY) assemblage sampling as a tool for assessing the ecological quality of running waters, Journal of Applied Ichthyology 29 (2013) 1040-1049.

Janáč M., Šlapanský L., Valová Z., Jurajda P.: Downstream drift of round goby (Neogobius melanostomus) and tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) in their non-native area, Ecology of Freshwater Fish 22 (2013) 430-438.

Janáč M., Jurajda P., Kružíková L., Roche K., Prášek V.: Reservoir to river passage of age-0+ year fishes, indication of a dispersion pathway for a non-native species, Journal of Fish Biology 82 (2013) 994-1010.

Janáč M., Jurajda P.: Diel differences in 0+ fish samples: effect of river size and habitat, River Research and Applications 29 (2013) 90-98.

Jurajda P., Všetičková L., Polačik M., Vassilev M.: Can round goby (Neogobius melanostomus) caught by rod and line be used for diet analysis?, Journal of Great Lakes Research 39 (2013) 182-185.

Roche K., Janáč M., Jurajda P.: A review of Gobiid expansion along the Danube-Rhine corridor – geopolitical change as a driver for invasion, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 411 (2013) .

Valová Z., Hudcová H., Roche K., Svobodová J., Bernardová I., Jurajda P.: No relationship found between mercury and lead concentrations in muscle and scales of chub Squalius cephalus L, Environmental Monitoring and Assessment 185 (2013) 3359-3368.


2012

Janáč M., Valová Z., Jurajda P.: Range expansion and habitat preferences of nonnative 0+ tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) in two lowland rivers in the Danube basin, Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie 181 (2012) 73-85.

Konečná M., Jurajda P.: Population structure, condition, and reproduction characteristics of native monkey goby, Neogobius fluviatilis (Actinopterygii: Perciformes Gobiidae), in the Bulgarian Danube, Acta Ichthyologica et Piscatoria 42 (2012) 321-327.

Ondračková M., Šimková A., Civáňová K., Vyskočilová M., Jurajda P.: Parasite diversity and microsatellite variability in native and introduced populations of four Neogobius species (Gobiidae), Parasitology 139 (2012) 1493-1505.

Ondračková M., Slováčková I., Trichkova T., Polačik M., Jurajda P.: Shoreline distribution and parasite infection of black-striped pipefish Syngnathus abaster Risso, 1827 in the lower River Danube, Journal of Applied Ichthyology 28 (2012) 590-596.

Orendt C., Wolfram G., Adámek Z., Jurajda P., Schmitt-Jansen M.: The response of macroinvertebrate community taxa and functional groups to pollution along a heavily impacted river in Central Europe (Bilina River, Czech Republic), Biologia 67 (2012) 180-199.

Zapletal T., Mareš J., Jurajda P., Všetičková L.: The food of common bream (Abramis brama L.) in a biomanipulated water supply reservoir, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 60 (2012) 357-366.


2011

Borcherding J., Staas S., Krüger S., Ondračková M., Šlapanský L., Jurajda P.: Non-native Gobiid species in the lower River Rhine (Germany): recent range extensions and densities, Journal of Applied Ichthyology 27 (2011) 153-155.

Červenka R., Bednařík A., Komárek J., Ondračková M., Jurajda P., Vítek T., Spurný P.: The relationship between the mercury concentration in fish muscles and scales/fins and its significance, Central European Journal of Chemistry 9 (2011) 1109-1116.

Francová K., Ondračková M., Polačik M., Jurajda P.: Parasite fauna of native and non-native populations of Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (Gobiidae) in the longitudinal profile of the Danube River, Journal of Applied Ichthyology 27 (2011) 879-886.

Janáč M., Jurajda P.: Mortality induced by electrofishing and handling in five young-of-the-year cyprinids: effect of the fish size, species and anode size, Journal of Applied Ichthyology 27 (2011) 990-994.

Valová Z., Jurajda P.: Vývoj plůdkových společenstev ryb řeky Moravy v oblasti Litovelského Pomoraví, Příroda 30 (2011) 65-76.


2010

Adámek Z., Jurajda P., Prášek V., Sukop I.: Seasonal diet pattern of non-native tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) in the lowland reservoir (Mušov, Czech Republic), Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 397 (2010) 1-12.

Georg W., Orendt C., Höss S., Grossschartner M., Adámek Z., Jurajda P., Traunspurger W., de Deckere E., Van Liefferinge C.: The macroinvertebrate and nematode community from soft sediments in impounded sections of the river Elbe near Pardubice, Czech Republic, Lauterbornia 69 (2010) 87-105.

Janáč M., Ondračková M., Jurajda P., Valová Z., Reichard M.: Flood duration determines the reproduction success of fish in artificial oxbows in a floodplain of a potamal river, Ecology of Freshwater Fish 19 (2010) 644-655.

Janáč M., Jurajda P.: Modified sampling design for age-0 fish electrofishing at beach habitats, North American Journal of Fisheries Management 30 (2010) 1210-1220.

Jurajda P., Slavík O., Adámek Z.: Monitoring ryb v tekoucích vodách ČR v souvislosti s rámcovou směrnicí 2000/60/ES: plůdek nebo dospělé ryby?, Vodní hospodářství 2010 (2010) 6-8.

Jurajda P., Janáč M., Valová Z., Streck G.: Fish community in the chronically polluted middle Elbe River, Folia zoologica 59 (2010) 157-168.

Jurajda P., Slavík O., White S.M., Adámek Z.: Young-of-the-year fish assemblages as an alternative to adult fish monitoring for ecological quality evaluation of running waters, Hydrobiologia 644 (2010) 89-101.

Jurajda P., Adámek Z., Janáč M., Valová Z.: Longitudinal patterns in fish and macrozoobenthos assemblages reflect degradation of water quality and physical habitat in the Bílina river basin, Czech Journal of Animal Science 55 (2010) 123-136.

Musil J., Jurajda P., Adámek Z., Horký P., Slavík O.: Non-native fish introductions in the Czech Republic – species inventory, facts and future perspectives, Journal of Applied Ichthyology 26 (2010) 38-45.

Ondračková M., Francová K., Dávidová M., Polačik M., Jurajda P.: Condition status and parasite infection of Neogobius kessleri and N. melanostomus (Gobiidae) in their native and non-native area of distribution of the Danube River, Ecological Research 25 (2010) 857-866.

Valová Z., Jurajda P., Janáč M., Bernardová I., Hudcová H.: Spatiotemporal trends of heavy metal concentrations in fish of the River Morava (Danube basin), Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering 45 (2010) 1892-1899.

Wenger M., Ondračková M., Machala M., Neča J., Hyršl P., Šimková A., Jurajda P., von der Ohe P., Segner H.: Assessing relationships between chemical exposure, parasite infection, fish health, and fish ecological status: a case study using chub (Leuciscus cephalus) in the Bílina River, Czech Republic, Environmental Toxicology and Chemistry 29 (2010) 453-466.


2009

Jurajda P., Janáč M., White S.M., Ondračková M.: Small – but not easy: evaluation of sampling methods in floodplain lakes including whole-lake sampling, Fisheries Research 96 (2009) 102-108.

Konečná M., Jurajda P., Reichard M.: River discharge drives recruitment success of the European bitterling Rhodeus amarus in a regulated river in central Europe, Journal of Fish Biology 74 (2009) 1642-1650.

Ondračková M., Dávidová M., Blažek R., Gelnar M., Jurajda P.: The interaction between an introduced fish host and local parasite fauna: Neogobius kessleri in the middle Danube River, Parasitology Research 105 (2009) 201-208.

Polačik M., Janáč M., Jurajda P., Adámek Z., Ondračková M., Trichkova T., Vassilev M.: Invasive gobies in the Danube: invasion success facilitated by availability and selection of superior food resources, Ecology of Freshwater Fish 18 (2009) 640-649.

Ryšavá-Nováková M., Ondračková M., Jurajda P.: The importance of surrogate habitats in lowland river floodplains for fish community composition, Fisheries Management and Ecology 16 (2009) 468-477.


2008

Dávidová M., Ondračková M., Jurajda P., Gelnar M.: Parasite assemblages of European bitterling (Rhodeus amarus), composition and effects of habitat type and host body size, Parasitology Research 102 (2008) 1001-1011.

Jurajda P., Peňáz M., Reichard M., Bernardová I.: Water quality improvements following political changes, enhanced fish communities, and fisheries in the Czech Republic, American Fisheries Society Symposium 49 (2008) 845-850.

Polačik M., Janáč M., Trichkova T., Vassilev M., Keckeis H., Jurajda P.: The distribution and abundance of the Neogobius fishes in their native range (Bulgaria) with notes on the non-native range in the Danube River, Large Rivers 18 (2008) 193-208.

Polačik M., Trichkova T., Janáč M., Vassilev M., Jurajda P.: The ichthyofauna of the shoreline zone in the longitudinal profile of the Danube River, Bulgaria, Acta Zoologica Bulgarica 60 (2008) 77-88.

Polačik M., Janáč M., Jurajda P., Vassilev M., Trichkova T.: The sampling efficiency of electrofishing for Neogobius species in a riprap habitat: a field experiment, Journal of Applied Ichthyology 24 (2008) 601-604.

Šimková A., Lafond T., Ondračková M., Jurajda P., Ottová E., Morand S.: Parasitism, life history traits and immune defence in cyprinid fish from Central Europe, BMC Evolutionary Biology 8 (2008) 1-11.