Mgr. Natália Martínková, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: fylogeneze a fylogeografie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 605
Mobil: +420 606 124 586
E-mail: martinkovaivb.cz

Výzkumné směry

 • fylogenetika, rekonstrukce fylogenetických vztahů obratlovců a patogenů,
 • modelování změn sekvence DNA v čase,
 • evoluce infekčních onemocnění.

Řešené projekty

Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů (2017-2019)

Ukončené projekty

Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózou (2012-2015)

An investigation and comparison of fluorescent activity among three classes of bast: naive, presumed survivors, and European (2012-2013)

Fylogeografie a evoluční historie hrabošíka podzemního Microtus subterraneus (2006-2008)

Marie Curie intra-European fellowship PHYLOMICROTUS (2006-2008)

Vzdělání

 • 1994-1999: magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, obor zoologie.(MSc.=Mgr.)
 • 1999-2004: Ph.D. studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, obor zoologie.(Ph.D.)

Zaměstnání

 • 2001-současnost: Ústav biologie obratlovců, Akademie věd, v.v.i., oddělení populační biologie Studenec - vědecký pracovník,
 • 2009–současnost: Masarykova univerzita Brno, Institut biostatistiky a analýz - přednášející,
 • recenzent - Acta Theriologica, Biologia (Bratislava), Biological Journal of the Linnean Society, Belgian Journal of Zoology, Conservation Genetics, Ecography, Folia Zoologica, Heredity, Journal on Natural History, Journal of Zoology, Molecular Ecology,
 • školitel bakalářských a magisterských prací.

Mezinárodní spolupráce

 • 2000: Department of Cell and Organism Biology, Lund University, Lund, Švédsko - stáž.
 • 2000: Forsuchungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Vídeň, Rakousko - stáž.
 • 2004: Department of Cell and Organism Biology, Lund University, Lund, Švédsko - stáž.
 • 2005: Department of Biology, University of York, York, Velká Británie - NERC Postdoctoral Fellow.
 • 2007: CMPG, University of Bern, Bern, Švýcarsko - stáž.
 • 2006-2008: Department of Biology, University of York, York, Velká Británie - Marie-Currie Postdoctoral Fellow.

Současní studenti

 • Tereza Dráčková: Změna zbarvení ještěrky obecné v reprodukční sezoně (Mgr. práce, konzultant R. Smolinský). 
 • Renata Zajíčková: Predikce přežívání netopýrů s různým WNS rizikem (Mgr. práce, vedoucí J. Zukal).
 • Martina Ježková: Potenciální dopad syndromu bílého nosu na naivní druhy netopýrů (Bc. práce).

Bývalí studenti

 • Markéta Mádrová: Predikce primárního hostitele pro Ebolavirus (Mgr. práce).
 • Lucie Jakešová: Komplexita chování zvířat v zajetí a ve volné přírodě (Mgr. práce, konzultant J.Zukal).
 • Viktória Seňová: Prostorová distribuce délky života a identifikace faktorů ovlivňujících její mezidruhovou variabilitu u severoamerických ptáků (Mgr. práce, konzultant T.Albrecht).
 • Jana Maternová: Koevoluce virů z čeledi Filoviridae a jejich hostitelů (Bc. práce).
 • Ivana Králová: Prostorově explicitní fylogeografie hrabošíka podzemního (Mgr. práce). 
 • Kamil Jaroň: Simulace smíšené genetické informace pomocí Fisherova spojovacího modelu (konzultant, vedoucí S.E.J.Baird), Genomické ostrovy v genomu plísně asociované se syndromem bílých nosů (Bc.práce).
 • Markéta Nováková: Souvis genetické informace sekvencí DNA s infekčním onemocněním netopýrů (Bc. práce). 
 • Kristína Vozáriková: Signál selekce v kódující sekvenci DNA (Bc.práce).
 • Jan Závala: Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošů (Bc. práce).
 • Zuzana Kozáková: Environmentální charakteristika zimoviš? netopýrů se zvýšeným výskytem geomykózy (Bc.práce).
 • Jiří Moravec: Fylogeografie virů způsobujících vzteklinu (Mgr.práce).
 • Patrícia Pečnerová: Molekulární a morfologické signály speciační exploze u stromových veverek (Mgr.práce).
 • Zuzana Szolgayová: Fylogeneze vybraných proteinů metabolismu vody u netopýrů (Bc.práce).
 • Matej Dolinay: Fylogenetická reprezentace syndromu bílého nosu u netopýrů (Bc.práce).
 • Michaela Bayerlová: Evolution of protein structure in calcium channels (Mgr.práce), Co-evolution of arenaviruses and their hosts (Bc.práce).
 • Petr Tříska: Assessing human history by investigating phylogeographies of associated animals (Mgr.práce), Mammalian glacial refugia in Europe (Bc.práce).
 • Miroslava Rudá: Population structure, spacial activity and population genetics of the Tatra vole (Microtus tatricus), (Mgr.práce).
 • Peter Vallo: Molecular genetic studies in African leaf-nosed bats (Hipposideridae), (Ph.D.práce).

Publikace

2018

Harazim M., Horáček I., Jakešová L., Luermann K., Moravec Jiří C., Morgan S., Pikula J., Sosík P., Vavrušová Z., Zahradníková Jr. A., Zukal J., Martínková N.: Natural selection in bats with historical exposure to white-nose syndrome, BMC Zoology 3 (2018) .

Kováčová V., Kolařík M., Banďouchová H., Bartonička T., Berková H., Havelková B., Hrudová E., Kohoutová L., Martínková N., Zukal J., Pikula J.: Recovery of a phytopathogenic bacterium Lonsdalea quercina from a lesser horseshoe bat in Moravian karst, Czech Republic, Forest Pathology 48 (2018) .

Kováčová V., Zukal J., Banďouchová H., Botvinkin A. D., Harazim M., Martínková N., Orlov O. L., Piaček V., Shumkina A. P., Tiunov M. P., Pikula J.: White-nose syndrome detected in bats over an extensive area of Russia, BMC Veterinary Research 14 (2018) (2018) .

Zahradníková Jr. A., Kováčová V., Martínková N., Orlova M. V., Orlov O. L., Piaček V., Zukal J., Pikula J.: Historic and geographic surveillance of Pseudogymnoascus destructans possible from collections of bat parasites, Transboundary and Emerging Diseases 65 (2018) 303-308.


2017

Bartonička T., Banďouchová H., Berková H., Blažek J., Lučan R., Horáček I., Martínková N., Pikula J., Řehák Z., Zukal J.: Deeply torpid bats can change position without elevation of body temperature, Journal of Thermal Biology 63 (2017) 119-123.

Pikula J., Amelon S. K., Banďouchová H., Bartonička T., Berková H., Brichta J., Hooper S., Kokurewicz T., Kolařík M., Köllner B., Kováčová V., Linhart P., Piaček V., Turner G. G., Zukal J., Martínková N.: White-nose syndrome pathology grading in Nearctic and Palearctic bats, PLoS ONE 12 (2017) .


2016

Flieger M., Banďouchová H., Černý J., Chudíčková M., Kolařík M., Kováčová V., Martínková N., Novák P., Šebesta O., Stodůlková E., Pikula J.: Vitamin B2 as a virulence factor in Pseudogymnoascus destructans skin infection, Scientific Reports 6 (2016) 33200.

Lučan R. K., Banďouchová H., Bartonička T., Pikula J., Zahradníková Jr. A., Zukal J., Martínková N.: Ectoparasites may serve as vectors for the white-nose syndrome fungus, Parasites & Vectors 9 (2016) .

Zukal J., Banďouchová H., Brichta J., Cmoková A., Jaron K. S., Kolařík M., Kováčová V., Kubátová A., Nováková A., Orlov O., Pikula J., Presetnik P., Šuba J., Zahradníková Jr. A., Martínková N.: White-nose syndrome without borders: Pseudogymnoascus destructans infection tolerated in Europe and Palearctic Asia but not in North America, Scientific Reports 6 (2016) .


2015

Banďouchová H., Bartonička T., Berková H., Brichta J., Černý J., Kováčová V., Kolařík M., Köllner B., Kulich P., Martínková N., Řehák Z., Tumer G. G., Zukal J., Pikula J.: Pseudogymnoascus destructans: evidence of virulent skin invasion for bats under natural conditions, Europe, Transboundary and Emerging Diseases 62 (2015) 1-5.

Pečnerová P., Moravec Jiří C., Martínková N.: A skull might lie: modelling ancestral ranges and diet from genes and shape of tree squirrels, Systematic Biology 64 (2015) 1074-1088.

Zemanová B., Hájková P., Hájek B., Martínková N., Mikulíček P., Zima J., Bryja J.: Extremely low genetic variation in endangered Tatra chamois and evidence for hybridization with an introduced Alpine population, Conservation Genetics 16 (2015) 729-741.


2014

Cucchi T., Barnett R., Martínková N., Renaud S., Renvoisé E., Evin A., Sheridan A., Mainland I., Wickham-Jones C., Tougard C., Quéré J.-P., Pascal M., Pascal M., Heckel G., O'Higgins P., Searle J. B., Dobney K. M.: The changing pace of insular life: 5000 years of microevolution in the orkney vole (Microtus arvalis orcadensis), Evolution 68 (2014) 2804-2820.

Jaron K. S., Moravec J. C., Martínková N.: SigHunt: horizontal gene transfer finder optimized for eukaryotic genomes, Bioinformatics 30 (2014) 1081-1086.

Turner G. G., Meteyer C. U., Barton H., Gumbs J. F., Reeder D. M., Overton B., Banďouchová H., Bartonička T., Martínková N., Pikula J., Zukal J., Blehert D. S.: Nonlethal screening of bat-wing skin with the use of ultraviolet fluorescence to detect lesions indicative of white-nose syndrome, Journal of Wildlife Diseases 50 (2014) 566-573.

Zukal J., Banďouchová H., Bartonička T., Berková H., Brack V., Brichta J., Dolinay M., Jaron K. S., Kováčová V., Kovařík M., Martínková N., Ondráček K., Řehák Z., Turner G. G., Pikula J.: White-nose syndrome fungus: a generalist pathogen of hibernating bats, PLoS ONE 9 (2014) .


2013

Martínková N., Barnett R., Cucchi T., Struchen R., Pascal M., Pascal M., Fischer M. C., Higham T., Brace S., Ho S. Y. W., Quéré J.-P., O'Higgins P., Excoffier L., Heckel G., Hoelzel A. R., Dobney K. M., Searle J. B.: Divergent evolutionary processes associated with colonization of offshore islands, Molecular Ecology 22 (2013) 5205-5220.


2012

Irwin N. R., Bayerlová M., Missa O., Martínková N.: Complex patterns of host switching in New World arenaviruses, Molecular Ecology 21 (2012) 4137-4150.

Kandemir I., Sozen M., Matur F., Kankilic T., Martínková N., Colak F., Ozkurt S. O., Colak E.: Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequencees, Folia zoologica 61 (2012) 25-33.

Martínková N., Zemanová B., Kranz A., Giménez M. D., Hájková P.: Chamois introductions to Central Europe and New Zealand, Folia zoologica 61 (2012) 239-245.

Martínková N., Moravec J.: Multilocus phylogeny of arvicoline voles (Arvicolini, Rodentia) shows small tree terrace size, Folia zoologica 61 (2012) 254-267.

Pečnerová P., Martínková N.: Evolutionary history of tree squirrels (Rodentia, Sciurini) based on multilocus phylogeny reconstruction, Zoologica Scripta 41 (2012) 211-219.

Pikula J., Banďouchová H., Novotný L., Meteyer C. U., Zukal J., Irwin N. R., Zima J., Martínková N.: Histopathology confirms White-Nose Syndrome in bats in Europe, Journal of Wildlife Diseases 48 (2012) 207-211.

Seifertová M., Bryja J., Vyskočilová M., Martínková N., Šimková A.: Multiple Pleistocene refugia and postglacial colonization in the European chub (Squalius cephalus) revealed by combined use of nuclear and mitochondrial markers, Journal of Biogeography 39 (2012) 1024-1040.

Wallace I. S., Shakesby A. J., Hwang J. H., Choi W. G., Martínková N., Douglas A. E., Roberts D. M.: Acyrthosiphon pisum AQP2: a multifunctional insect aquaglyceroporin, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes 1818 (2012) 627-635.


2011

Vallo P., Benda P., Martínková N., Kaňuch P., Kalko E. K. V., Červený J., Koubek P.: Morphologically uniform bats Hipposideros aff. ruber (Hipposideridae) exhibit high mitochondrial genetic diversity in southeastern Senegal, Acta Chiropterologica 13 (2011) 79-88.

Višňovská Z., Martínková N.: Syndróm bieleho nosa – vážna hrozba pre zimujúce netopiere, Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň (2011) 26-31.


2010

Bryja J., Uhrin M., Kaňuch P., Bémová P., Martínková N., Zukal J.: Mitochondrial DNA confirms low genetic variation of the greater mouse-eared bats, Myotis myotis, in Central Europe, Acta Chiropterologica 12 (2010) 73-81.

Martínková N., Bačkor P., Bartonička T., Blažková P., Červený J., Falteisek L., Gaisler J., Hanzal V., Horáček D., Hubálek Z., Jahelková H., Kolařík M., Korytár Ľ., Kubátová A., Lehotská B., Lehotský R., Lučan R. K., Májek O., Matějů J., Řehák Z., Šafář J., Tájek P., Tkadlec E., Uhrin M., Wagner J., Weinfurtová D., Zima J., Zukal J., Horáček I.: Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia, PLoS ONE 5 (2010) .

Rudá M., Žiak D., Kocian Ľ., Martínková N.: Low genetic variability in a mountain rodent, the Tatra vole, Journal of Zoology 281 (2010) 118-124.

Rudá M., Kocian Ľ., Martínková N., Žiak D.: Population dynamics and spatial behaviour of Microtus tatricus (Arvicolinae, Rodentia), Acta Theriologica 55 (2010) 85-88.


2009

Crestanello B., Pecchioli E., Vernesi C., Mona S., Martínková N., Janiga M., Hauffe H. C., Bertorelle G.: The genetic impact of translocations and habitat fragmentation in chamois (Rupicapra) spp, Journal of Heredity 100 (2009) 691-708.

Rodríguez F., Hammer S., Pérez T., Suchentrunk F., Lorenzini R., Michallet J., Martínková N., Albornoz J., Domínguez A.: Cytochrome b phylogeography of chamois (Rupicapra spp.). Population contractions, expansions and hybridizations governed the diversification of the genus, Journal of Heredity 100 (2009) 47-55.

Rudá M., Žiak D., Gauffre B., Zima J., Martínková N.: Comprehensive cross-amplification of microsatellite multiplex sets across the rodent genus Microtus, Molecular Ecology Resources 9 (2009) 974-978.


2008

Martínková N., Searle J. B.: Stoats and the Irish question, Planet Earth (2008) 37.