Mgr. Jarmila Krojerová-Prokešová, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník grantový
Zaměření: ekologie savců
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 543
E-mail: jprokesovaivb.cz

Výzkumné směry

 • populační genetika jelenovitých (genetická diverzita a hybridizace),
 • ochranářská genetika a ekologie velkých šelem (telemetrické sledování, populační genetika, monitoring pomocí fotopastí),
 • ekologie savců, zejména potravní ekologie herbivorů (mikroskopická analýza trusu, nepřímé metody zjišťování denzity, vliv na vegetaci).

Vzdělání

 • 1996–2001: magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, sekce biologie, specializace zoologie. Diplomová práce: Selekcia hniezdnych habitatov trsteniarikom škriekavým (Acrocephalus arundinaceus) a trsteniarikom bahenným (Acrocephalus scirpaceus) na stojatých vodách v okolí Malaciek.
 • 2001–2005: Ph.D. studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a ekologie; Ústav biologie obratlovců AV ČR. Dizertační práce: Potravní podmínky jelena lesního v lužním lese a jeho kompetice o potravní zdroje.

Zaměstnání

 • 2002-2006: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno, oddělení ekologie savců - odborný asistent,
 • 2006-2011: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno - postdoktorand,
 • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno – vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • recenzent odborných časopisů např. Annales Zoologici Fennici, Mammalian Biology,
 • školitel a oponent bakalářských prací.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • Summer School in Ecology and Biodiversity 2003, Białowieźa, Polsko,
 • Institute of Environmental Sciences 2003, Krakow, Polsko.

Současný bakalářšký student

 • Martina Patočková: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech.

Publikace

2017

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Kawata Y., Oshida T., Igota H., Koubek P.: Genetic differentiation between introduced Central European sika and source populations in Japan: effects of isolation and demographic events, Biological Invasions 19 (2017) 2125-2141.


2016

Krojerová-Prokešová J., Homolka M., Barančeková M., Heroldová M., Baňař P., Kamler J., Purchart L., Suchomel J., Zejda J.: Structure of small mammal communities on clearings in managed Central European forests, Forest Ecology and Management 367 (2016) 41-51.


2015

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Koubek P.: Admixture of Eastern and Western European Red Deer lineages as a result of Postglacial recolonization of the Czech Republic (Central Europe), Journal of Heredity 106 (2015) 375-385.


2013

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Voloshina I., Myslenkov A., Lamka J., Koubek P.: Dybowski’s sika deer (Cervus nippon hortulorum): genetic divergence between natural Primorian and introduced Czech populations, Journal of Heredity 104 (2013) 312-326.


2012

Barančeková M., Krojerová-Prokešová J., Voloshina I. V., Myslenkov A. I., Kawata Y., Oshida T., Lamka J., Koubek P.: The origin and genetic variability of the Czech sika deer population, Ecological Research 27 (2012) 991-1003.


2011

Heroldová M., Homolka M., Tkadlec E., Kamler J., Suchomel J., Purchart L., Krojerová J., Barančeková M., Turek K., Baňař M.: Vole impact on tree regeneration: insights into forest management, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 101-102.

Kamler J., Turek K., Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Krojerová J., Suchomel J., Purchart L.: Inventory of rodent damage to forests, Journal of Forest Science 57 (2011) 219-225.


2010

Barančeková M., Krojerová-Prokešová J., Šustr P., Heurich M.: Annual changes in roe deer (Capreolus capreolus L.) diet in the Bohemian Forest, Czech Republic/Germany, European Journal of Wildlife Research 56 (2010) 327-333.

Kamler J., Homolka M., Barančeková M., Krojerová-Prokešová J.: Reduction of herbivore density as a tool for reduction of herbivore browsing on palatable tree species, European Journal of Forest Research 129 (2010) 155-162.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Hamšíková L., Vorel A.: Feeding habits of reintroduced Eurasian beaver: spatial and seasonal variation in the use of food resources, Journal of Zoology 281 (2010) 183-193.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šustr P., Heurich M.: Feeding patterns of red deer along altitudinal gradient in the Bohemian Forest: the effect of habitat and season, Wildlife Biology 16 (2010) 173-184.


2009

Kamler J., Homolka M., Cerkal R., Heroldová M., Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Dvořák J., Vejražka K.: Evaluation of potential deer browsing impact on sunflower (Helianthus annus), European Journal of Wildlife Research 55 (2009) 583-588.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Homolka M.: Význam lužných lesov pre chov raticovej zveri, Folia venatoria (2009) 17-25.

Suchomel J., Krojerová-Prokešová J., Heroldová M., Purchart L., Barančeková M., Homolka M.: Habitat preferences of small terrestrial mammals in the mountain forest clearings, Beskydy 2 (2009) 195-200.


2008

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šímová P., Šálek M., Anděra M., Bejček V., Hanák V., Hanel L., Lusk S., Mikátová B., Moravec J., Šťastný K., Zima J.: Species richness of vertebrates in the Czech Republic, Folia zoologica 57 (2008) 452-464.


2007

Barančeková M., Krojerová-Prokešová J., Homolka M.: Impact of deer browsing on natural and artificial regeneration in floodplain forest, Folia zoologica 56 (2007) 354-364.

Kamler J., Homolka M., Cerkal R., Vejražka K., Prokešová J., Barančeková M., Heroldová M., Dvořák J.: Zvěř poškozuje také slunečnici, Úroda (2007) 30-32.