Mgr. Jarmila Krojerová-Prokešová, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník grantový
Zaměření: ekologie savců
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 543
E-mail: jprokesovaivb.cz

Výzkumné směry

 • populační genetika jelenovitých (genetická diverzita a hybridizace),
 • ochranářská genetika a ekologie velkých šelem (telemetrické sledování, populační genetika, monitoring pomocí fotopastí),
 • ekologie savců, zejména potravní ekologie herbivorů (mikroskopická analýza trusu, nepřímé metody zjišťování denzity, vliv na vegetaci).

Vzdělání

 • 1996–2001: magisterské studium - Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, sekce biologie, specializace zoologie. Diplomová práce: Selekcia hniezdnych habitatov trsteniarikom škriekavým (Acrocephalus arundinaceus) a trsteniarikom bahenným (Acrocephalus scirpaceus) na stojatých vodách v okolí Malaciek.
 • 2001–2005: Ph.D. studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a ekologie; Ústav biologie obratlovců AV ČR. Dizertační práce: Potravní podmínky jelena lesního v lužním lese a jeho kompetice o potravní zdroje.

Zaměstnání

 • 2002-2006: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno, oddělení ekologie savců - odborný asistent,
 • 2006-2011: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno - postdoktorand,
 • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno – vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • recenzent odborných časopisů např. Annales Zoologici Fennici, Mammalian Biology,
 • školitel a oponent bakalářských prací.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • Summer School in Ecology and Biodiversity 2003, Białowieźa, Polsko,
 • Institute of Environmental Sciences 2003, Krakow, Polsko.

Současný bakalářšký student

 • Martina Patočková: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech.

Publikace

2018

Krojerová-Prokešová J., Homolka M., Heroldová M., Barančeková M., Baňař P., Kamler J., Modlinger R., Purchart L., Zejda J., Suchomel J.: Patterns of vole gnawing on saplings in managed clearings in Central European forests, Forest Ecology and Management 408 (2018) 137-147.


2017

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Kawata Y., Oshida T., Igota H., Koubek P.: Genetic differentiation between introduced Central European sika and source populations in Japan: effects of isolation and demographic events, Biological Invasions 19 (2017) 2125-2141.

Kutal M., Belotti E., Volfová J., Mináriková T., Bufka L., Poledník L., Krojerová J., Bojda M., Váňa M., Kutalová L., Beneš J., Flousek J., Tomášek V., Kafka P., Poledníková K., Pospíšková J., Dekař P., Machciník B., Koubek P., Duľa M.: Výskyt velkých šelem – rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) a medvěda hnědého (Ursus arctos) – a kočky divoké (Felis silvestris)\nv České republice a na západním Slovensku v letech 2012–2016 (Carnivora), Lynx 48 (2017) 93-107.


2016

Krojerová-Prokešová J., Homolka M., Barančeková M., Heroldová M., Baňař P., Kamler J., Purchart L., Suchomel J., Zejda J.: Structure of small mammal communities on clearings in managed Central European forests, Forest Ecology and Management 367 (2016) 41-51.


2015

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Koubek P.: Admixture of Eastern and Western European Red Deer lineages as a result of Postglacial recolonization of the Czech Republic (Central Europe), Journal of Heredity 106 (2015) 375-385.


2013

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Voloshina I., Myslenkov A., Lamka J., Koubek P.: Dybowski’s sika deer (Cervus nippon hortulorum): genetic divergence between natural Primorian and introduced Czech populations, Journal of Heredity 104 (2013) 312-326.


2012

Barančeková M., Krojerová-Prokešová J., Voloshina I. V., Myslenkov A. I., Kawata Y., Oshida T., Lamka J., Koubek P.: The origin and genetic variability of the Czech sika deer population, Ecological Research 27 (2012) 991-1003.


2011

Heroldová M., Homolka M., Tkadlec E., Kamler J., Suchomel J., Purchart L., Krojerová J., Barančeková M., Turek K., Baňař M.: Vole impact on tree regeneration: insights into forest management, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 101-102.

Kamler J., Turek K., Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Krojerová J., Suchomel J., Purchart L.: Inventory of rodent damage to forests, Journal of Forest Science 57 (2011) 219-225.


2010

Barančeková M., Krojerová-Prokešová J., Šustr P., Heurich M.: Annual changes in roe deer (Capreolus capreolus L.) diet in the Bohemian Forest, Czech Republic/Germany, European Journal of Wildlife Research 56 (2010) 327-333.

Kamler J., Homolka M., Barančeková M., Krojerová-Prokešová J.: Reduction of herbivore density as a tool for reduction of herbivore browsing on palatable tree species, European Journal of Forest Research 129 (2010) 155-162.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Hamšíková L., Vorel A.: Feeding habits of reintroduced Eurasian beaver: spatial and seasonal variation in the use of food resources, Journal of Zoology 281 (2010) 183-193.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šustr P., Heurich M.: Feeding patterns of red deer along altitudinal gradient in the Bohemian Forest: the effect of habitat and season, Wildlife Biology 16 (2010) 173-184.


2009

Kamler J., Homolka M., Cerkal R., Heroldová M., Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Dvořák J., Vejražka K.: Evaluation of potential deer browsing impact on sunflower (Helianthus annus), European Journal of Wildlife Research 55 (2009) 583-588.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Homolka M.: Význam lužných lesov pre chov raticovej zveri, Folia venatoria (2009) 17-25.

Suchomel J., Krojerová-Prokešová J., Heroldová M., Purchart L., Barančeková M., Homolka M.: Habitat preferences of small terrestrial mammals in the mountain forest clearings, Beskydy 2 (2009) 195-200.


2008

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šímová P., Šálek M., Anděra M., Bejček V., Hanák V., Hanel L., Lusk S., Mikátová B., Moravec J., Šťastný K., Zima J.: Species richness of vertebrates in the Czech Republic, Folia zoologica 57 (2008) 452-464.