Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Bariéry v přenosu virů
11. 1. 2017
Vnitrodruhové genetické bariéry ovlivňují šíření arenavirů. Více čtěte zde.

Krásnější neznamená lepší
3. 1. 2017
Trade off mezi investicí do výzdoby a odolností spermií vůči oxidativnímu stresu. Více čtěte zde.

Dny otevřených dveří
2. 11. 2016 - 5. 11. 2016
Dny otevřených dveří proběhly na všech pracovištích ústavu. Detailnější informace zde.

Zabijákem netopýrů je překvapivě vitamin B2
13. 9. 2016
K velmi překvapivým výsledkům dospěli čeští vědci zabývající se výzkumem onemocnění netopýrů. Více si můžete přečíst zde.

Prémie Otto Wichterleho pro Ing. Martina Šálka, Ph.D.
Předseda Akademie věd ČR udělil Prémii Otto Wichterleho 2016. Mezi oceněnými byl i Ing. Martin Šálek, Ph.D.. Více zde.

Kalendář akcí

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ
27. 4. 2017 - 29. 4. 2017
Pozvánka na ornitologické cvičení pro studenty VŠ, které se uskuteční 27.-29.4.2017, které se uskuteční na Mohelském mlýně.
Více informací

Biologické čtvrtky ve Viničné 7
23. 2. 2017 - 4. 5. 2017
V příloze naleznete program přednášek Biologické čtvrtky. Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí.
Více informací

Zoologický seminář - místnost A11/114, Univerzitní kampus Bohunice
23. 2. 2017 - 11. 5. 2017
Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se ve čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/114, kampus Bohunice.
Více informací


Další aktivity