Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Ještě jednou o Expedici Neuron
Vědec ze Studence objevil zapomenutého krokodýla ...
Více čtěte zde.

Informace o možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovného pracoviště ve Studenci
20. 6. 2017
Informace o služebních bytech a možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovaného pracoviště ve Studenci.
Více informací

Expedice Neuron – Za tajemným krokodýlem do Konga
Objevený, zapomenutý a znovuobjevovaný. To je příběh krokodýla konžského, trpaslíka mezi krokodýly z centrální Afriky. Více čtěte zde.

Bariéry v přenosu virů
11. 1. 2017
Vnitrodruhové genetické bariéry ovlivňují šíření arenavirů. Více čtěte zde.

Atraktivnější samci nemají kvalitnější spermie
3. 1. 2017
Trade off mezi investicí do výzdoby a odolností spermií vůči oxidativnímu stresu. Více čtěte zde.

Kalendář akcí


Další aktivity