Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Dny otevřených dveří
2. 11. 2016 - 5. 11. 2016
Dny otevřených dveří proběhly na všech pracovištích ústavu. Detailnější informace zde.

Zabijákem netopýrů je překvapivě vitamin B2
13. 9. 2016
K velmi překvapivým výsledkům dospěli čeští vědci zabývající se výzkumem onemocnění netopýrů. Více si můžete přečíst zde.

Prémie Otto Wichterleho pro Ing. Martina Šálka, Ph.D.
Předseda Akademie věd ČR udělil Prémii Otto Wichterleho 2016. Mezi oceněnými byl i Ing. Martin Šálek, Ph.D.. Více zde.

Příběhy zvědavých přírodovědců získaly ocenění v Soutěžní přehlídce popularazice vědy SCIAP
Seriál krátkých dokumentárních filmů Příběhy zvědavých přírodovědců získaly 2. místo v kategorii audio/video/film v Soutěžní přehlídce popularizace vědy SCIAP.

Otevření národní genetické banky živočichů
9. 6. 2016
9. června proběhlo na terénní stanici Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR Mohelský mlýn (v okrese Třebíč) slavnostní otevření repositoria vzorků Národní genetické banky živočichů (NGBŽ). Více čtěte zde.

Kalendář akcí

Biologické čtvrtky ve Viničné 7
13. 10. 2016 - 15. 12. 2016
V příloze naleznete program přednášek Biologické čtvrtky. Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí.
Více informací

Life Sciences - seminar series
22. 9. 2016 - 15. 12. 2016
Níže naleznete program Life Sciences seminars pro období podzim 2016.
MU LSS – Thursday, 16:00, A11/132, University campus Bohunice
Mendel Lectures – Thursday, 17:00, Refectory of the
Augustinian Abbey, Mendel Museum
Více informací

Pokroky ve výzkumu obratlovců - Vertebratologický seminář
22. 9. 2016 - 15. 12. 2016
Níže naleznete program Vertebratologického semináře Pokroky ve výzkumu obratlovců konajícího se ve čtvrtek 15:00-16:50, v posluchárně A11/235 (kampus Bohunice).
Více informací


Další aktivity