Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Ještě jednou o Expedici Neuron
Vědec ze Studence objevil zapomenutého krokodýla ...
Více čtěte zde.

Informace o možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovného pracoviště ve Studenci
Informace o služebních bytech a možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovaného pracoviště ve Studenci.
Více informací

Expedice Neuron – Za tajemným krokodýlem do Konga
Objevený, zapomenutý a znovuobjevovaný. To je příběh krokodýla konžského, trpaslíka mezi krokodýly z centrální Afriky. Více čtěte zde.

Bariéry v přenosu virů
11. 1. 2017
Vnitrodruhové genetické bariéry ovlivňují šíření arenavirů. Více čtěte zde.

Atraktivnější samci nemají kvalitnější spermie
3. 1. 2017
Trade off mezi investicí do výzdoby a odolností spermií vůči oxidativnímu stresu. Více čtěte zde.

Kalendář akcí

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ
27. 4. 2017 - 29. 4. 2017
Pozvánka na ornitologické cvičení pro studenty VŠ, které se uskuteční 27.-29.4.2017, které se uskuteční na Mohelském mlýně.
Více informací

Zoologický seminář - místnost A11/114, Univerzitní kampus Bohunice
23. 2. 2017 - 11. 5. 2017
Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se ve čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/114, kampus Bohunice.
Více informací

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář -
23. 2. 2017 - 18. 5. 2017
Níže naleznete program Vertebratologického semináře Pokroky ve výzkumu obratlovců konajícího se ve čtvrtek 15:00-16:50, v posluchárně A11/333 (kampus Bohunice).
Více informací


Další aktivity