Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Příběhy biologických sbírek Akademie věd ČR – nová brožura pro veřejnost
Osm různých biologických sbírek ze tří ústavů Akademie věd ČR se spojilo, aby popovídaly své příběhy. Více zde.

Předsedkyně navštívila úspěšné pracoviště ve Studenci
Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová navštívila detašované pracoviště Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci. Více si přečtěte zde.

VĚDMA – INICIATIVA NA PODPORU VĚDKYŇ MATEK
Minulý měsíc vznikla na Ústavu biologie obratlovců AV ČR iniciativa na podporu vědkyň matek. Více si můžete přečíst v sekci
veřejnost - aktuality.

Etiopie – země zaslíbená pro sportovce i evoluční biology
5. 12. 2017
Celý článek si můžete přečíst v sekci aktuality nebo webových stránkách AV ČR.

Dny otevřených dveří 2017
8. 11. 2017 - 11. 11. 2017
Fotografie ze Dnů otevřených dveří 2017 naleznete ve fotogalerii.

Kalendář akcí

Soví noc ve Studenci
24. 3. 2018 - 24. 3. 2018
V sobotu 24. 3. 2018 Vás zveme na soví noc, která proběhne na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.
Více informací

Vítání nejen prvních ptačích migrantů s Vojtou Brlíkem
15. 3. 2018 - 17. 3. 2018
Vítání nejen prvních ptačích migrantů s Vojtou Brlíkem proběhne 15. - 17. 3. 2018 na terénní stanici Mohelský mlýn.
Více informací

Soví noc v Tišnově
15. 3. 2018 - 15. 3. 2018
Začátek ve čtvrtek 15. 3. v 18:00 v SVČ Tišnov (Riegrova 312). Představení našich druhů sov a jejich hlasů, hry pro děti a večerní vycházka na Květnici.
Více informací


Další aktivity