Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

VĚDMA – INICIATIVA NA PODPORU VĚDKYŇ MATEK
Minulý měsíc vznikla na Ústavu biologie obratlovců AV ČR iniciativa na podporu vědkyň matek. Více si můžete přečíst v sekci
veřejnost - aktuality.

Etiopie – země zaslíbená pro sportovce i evoluční biology
5. 12. 2017
Celý článek si můžete přečíst v sekci aktuality nebo webových stránkách AV ČR.

Dny otevřených dveří 2017
8. 11. 2017 - 11. 11. 2017
Fotografie ze Dnů otevřených dveří 2017 naleznete ve fotogalerii.

Rozloučení s docentem Karlem Hudcem (18. 11. 1927, Brno - 10. 11. 2017, Brno)
V nedožitých 90 letech se s námi rozloučil Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Více čtěte zde.

Michal Šulc získal 3. Marcin Antczak Award
5. 11. 2017
3. Marcin Antczak Award putuje k Michalovi Šulcovi.
Více zde.
Více informací

Kalendář akcí

Zoologické dny 2018
8. 2. 2018 - 9. 2. 2018
Zoologické dny 2018 se uskuteční 8. a 9. února 2018 v Praze.
Více informací se dozvíte zde

Zoologický seminář - místnost A11/114, Univerzitní kampus Bohunice
21. 9. 2017 - 14. 12. 2017
Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se každý čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/306, kampus Bohunice.
Více informací

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář -
21. 9. 2017 - 14. 12. 2017
Níže naleznete program Vertebratologického semináře Pokroky ve výzkumu obratlovců konajícího se ve čtvrtek 16:00-17:50, v posluchárně A11/305 (kampus Bohunice).
Více informací


Další aktivity