Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Ukradená divočina
UKRADENÁ DIVOČINA je nová osvětová kampaň je zaměřena na informování veřejnosti o nelegálním obchodu s ohroženými druhy. Více o projektu zde.

Objev nového druhu krokodýla
Krátké video najdete zde.

Etiopie - země zaslíbená pro vrcholové sportovce a evoluční biology
Video můžete zhlédnout zde.

Seznamte se, peřovec kukaččí, kukačka mezi rybami a jeho hostitel, který se umí naučit s touto
Peřovec kukaččí (Synodontis multipunctatus) své české jméno získal podle své strategie rozmnožování. Tato ryba totiž podkládá své jikry cichlidám z afrického jezera Tanganika. Více zde.

Možnost rezervace Mohelského mlýna
3. 7. 2018 - 11. 7. 2018
Možnost rezervace Mohelského mlýna 3.-11.7.2018.
Pro více informací pište: buckova@ivb.cz

Kalendář akcí

RybIKon 2018
10. 10. 2018 - 11. 10. 2018
XVI. Česká rybářská a ichtyologická konference se uskuteční 10.-11.10.2018 v Brně. Podrobnější informace zde.

Evolutionary workshop for PhD students
2. 10. 2018 - 2. 10. 2018
Evolutionary workshop for PhD students will take place on 2nd October at Mohelno field station.
Více informací


Další aktivity