Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Slavnostní otevření nového chovného zařízení na Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
22. 6. 2017
Dne 22. 6. 2017 proběhlo slavnostní otevření nového chovného zařízení na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci. Více zde.

Ještě jednou o novém chovném zařízení ve Studenci ..
22. 6. 2017
Článek z Třebíčského deníku si můžete přečíst zde.

Superspermie? I mistr tesař se někdy utne
17. 7. 2017
Jediná změna na pohlavním chromozomu Z u ptáků rozhoduje o kvalitě spermií a plodnosti samců.
Více informací

Bariéry v přenosu virů
11. 1. 2017
Vnitrodruhové genetické bariéry ovlivňují šíření arenavirů. Více čtěte zde.

Atraktivnější samci nemají kvalitnější spermie
3. 1. 2017
Trade off mezi investicí do výzdoby a odolností spermií vůči oxidativnímu stresu. Více čtěte zde.

Nové publikace

Kvach Y., Jurajda P., Bryjová A., Trichkova T., Ribeiro F., Přikrylová I., Ondračková M.: European distribution for metacercariae of the North American digenean Posthodiplostomum cf. minimum centrarchi (Strigeiformes: Diplostomidae), Parasitology International 66 (2017) 635-642.

Daniszová K., Mikula O., Macholán M., Pospíšilová I., Vošlajerová Bímová B., Hiadlovská Z.: Subspecies-specific response to ACTH challenge test in the house mouse (Mus musculus), General and Comparative Endocrinology 252 (2017) 186-192.

Fedorčák J., Koščo J., Halačka K., Manko P.: Growth differences in different biotypes of the hybrid complex of Cobitis elongatoides x Cobitis tanaitica (Actinopterygii: Cypriniformes: Cobitidae) in the Okna River (Danube River basin), Slovakia, Acta Ichthyologica et Piscatoria 47 (2017) 125-132.

Jandzik D., Jablonski D., Zinenko O., Kukushkin O. V., Moravec J., Gvoždík V.: Pleistocene extinctions and recent expansions in an anguid lizard of the genus Pseudopus, Zoologica Scripta (2017) .

Bell R. C., Parra J. L., Badjedjea G., Barej M. F., Blackburn D. C., Burger M., Channing A., Dehling J. M., Greenbaum E., Gvoždík V., Kielgast J., Kusamba C., Lötters S., McLaughlin P. J., Nagy Z. T., Rödel M.-O., Portik D. M., Stuart B. L., VanDerWal J., Zassi-Boulou A.-G., Zamudio K. R.: Idiosyncratic responses to climate-driven forest fragmentation and marine incursions in reed frogs from Central Africa and the Gulf of Guinea Islands, Molecular Ecology (2017) .

Kalendář akcí

Dny otevřených dveří
8. 11. 2017 - 11. 11. 2017
Dny otevřených dveří se budou konat v rámci Týdne vědy a techniky 8.-11.11.2017. Více informací k jednotlivým pracovištím uveřejníme během září.

Zoologický seminář - místnost A11/114, Univerzitní kampus Bohunice
21. 9. 2017 - 14. 12. 2017
Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se každý čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/306, kampus Bohunice.
Více informací

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář -
21. 9. 2017 - 14. 12. 2017
Níže naleznete program Vertebratologického semináře Pokroky ve výzkumu obratlovců konajícího se ve čtvrtek 16:00-17:50, v posluchárně A11/305 (kampus Bohunice).
Více informací


Další aktivity