Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Welcome to the World, Little Fish. In 14 Days You’ll Start Making Babies.
Celý článek si můžete přečíst zde.

Instantní ryby: rekordmanky v dospívání
Anuální halančíci jsou drobné ryby přizpůsobené k životu v každoročně vysychajících tůních. Více zde.

Ústav biologie obratlovců AV ČR publikuje v Nature
Nová studie přináší poznatky o přenosu závažných genetických nemocí. Na výzkumu se podíleli vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Více zde.

Ukradená divočina
UKRADENÁ DIVOČINA je nová osvětová kampaň je zaměřena na informování veřejnosti o nelegálním obchodu s ohroženými druhy. Více o projektu zde.

Objev nového druhu krokodýla
Krátké video najdete zde.

Kalendář akcí

RybIKon 2018
10. 10. 2018 - 11. 10. 2018
XVI. Česká rybářská a ichtyologická konference se uskuteční 10.-11.10.2018 v Brně. Podrobnější informace zde.

Evolutionary workshop for PhD students
2. 10. 2018 - 2. 10. 2018
Evolutionary workshop for PhD students will take place on 2nd October at Mohelno field station.
Více informací

Zoologický seminář - místnost A11/306, Univerzitní kampus Bohunice
20. 9. 2018 - 13. 12. 2018
Níže naleznete program Zoologického semináře. Koná se každý čtvrtek ve 13:00 (Univerzitní kampus Bohunice, místnost A11/306).
Více informací


Další aktivity