Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Oborová konference na téma Invazní ekologie a vztah hostitel - parazit
27. 3. 2015
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na akci Oborová konference na téma Invazní ekologie a vztah hostitel - parazit. Datum a čas konání akce: 10. 04. 2015, od 10:00h. Místo konání akce: Ústav biologie obratlovců, v.v.i., Brno.
Více informací

Jarní terénní cvičení pro studenty VŠ
26. 3. 2015
Jarní cvičení proběhne od 18. - 22. 5. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Cvičení bude probíhat v sekcích, které budou zaměřeny na místní faunu. Praktické ukázky odchytu a demonstrace odchycených jedinců budou doplněny o zajímavé přednášky o biodiverzitě a její ochraně. Kurz je určen především studentům přírodovědeckých fakult. Podpořeno bude celkem 20 studentů. Vítáni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. Studentům bude uhrazena doprava na terénní stanici, ubytování i strava. Sekce: ornitologie, herpetologie, drobní obratlovci (hlodavci, sysli, netopýři), ryby, ... Zájemci se mohou hlásit na mail: fornuskova@ivb.cz do 1. 5. 2015.
Více informací

Netopýři s bílým nosem
26. 3. 2015
video stahujte zde
Více informací

Kalendář akcí

Jarní terénní cvičení pro studenty VŠ
18. 5. 2015 - 22. 5. 2015
Jarní cvičení proběhne od 18. - 22. 5. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Cvičení bude probíhat v sekcích, které budou zaměřeny na místní faunu. Praktické ukázky odchytu a demonstrace odchycených jedinců budou doplněny o zajímavé přednášky o ...
Více informací

Pojďte s námi za jarními rostlinami, ptáky, plazy, obojživelníky, .....
1. 5. 2015 - 1. 5. 2015
První exkurse pro veřejnost se uskuteční 1.5. 2015. Srdečně Vás zveme na komentovanou procházku po Mohelenské hadcové stepi, následně na ornitologickou a herpetologickou exkursi v okolí Mohelského mlýna. Kromě terénních ukázek se můžete těšit i na přednáš...
Více informací

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ
26. 4. 2015 - 28. 4. 2015
Ornitologické cvičení proběhne 26. - 28. 4. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Součástí cvičení bude celodenní exkurze po okolí, odchyt ptáků, poznávaní hlasů, kroužkování a kontrola budek. Podpořeno bude 15 studentů z různých přírodovědeckých fakult ČR. Kurz ...
Více informací


Další aktivity