Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Seznamte se, peřovec kukaččí, kukačka mezi rybami a jeho hostitel, který se umí naučit s touto
Peřovec kukaččí (Synodontis multipunctatus) své české jméno získal podle své strategie rozmnožování. Tato ryba totiž podkládá své jikry cichlidám z afrického jezera Tanganika. Více zde.

Možnost rezervace Mohelského mlýna
3. 7. 2018 - 11. 7. 2018
Možnost rezervace Mohelského mlýna 3.-11.7.2018.
Pro více informací pište: buckova@ivb.cz

Příběhy biologických sbírek Akademie věd ČR – nová brožura pro veřejnost
Osm různých biologických sbírek ze tří ústavů Akademie věd ČR se spojilo, aby popovídaly své příběhy. Více zde.

Předsedkyně navštívila úspěšné pracoviště ve Studenci
Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová navštívila detašované pracoviště Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci. Více si přečtěte zde.

VĚDMA – INICIATIVA NA PODPORU VĚDKYŇ MATEK
Minulý měsíc vznikla na Ústavu biologie obratlovců AV ČR iniciativa na podporu vědkyň matek. Více si můžete přečíst v sekci
veřejnost - aktuality.

Kalendář akcí

Veletrh vědy 2018
7. 6. 2018 - 9. 6. 2018
Ve dnech 7.–9. 6. 2018 se v PVA EXPO Praha uskuteční Veletrh vědy 2018. Také Ústav biologie obratlovců AV ČR zde bude mít stánek, a proto nás neváhejte navštívit. Otevírací doba 10,00 - 18,00. Budeme se těšit!


Další aktivity