Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

Ryby a stárnutí

Délka života a funkční parametry stárnutí mezi přírodními populacemi ryb spolu úzce souvisí a jsou jasně geneticky podmíněny.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Fosilie to ví nejlépe: původ a evoluční vztahy myšovitých hlodavců
V nové studii vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) pomáhají fosilie odhalit, kdy a jakým způsobem vznikla obrovská rozmanitost myšovitých hlodavců.
Více informací

Přežijí čolci klimatické změny? A jak se jim žije v Česku?
Krátké video můžete zhlédnout zde.

Welcome to the World, Little Fish. In 14 Days You’ll Start Making Babies.
Celý článek si můžete přečíst zde.

Instantní ryby: rekordmanky v dospívání
Anuální halančíci jsou drobné ryby přizpůsobené k životu v každoročně vysychajících tůních. Více zde.

Ústav biologie obratlovců AV ČR publikuje v Nature communications
Nová studie přináší poznatky o přenosu závažných genetických nemocí. Na výzkumu se podíleli vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Více zde.

Kalendář akcí

Rys ostrovid a vlk obecný v Západních Karpatech: současný stav populací, ekologie a ochrana
4. 12. 2018
Níže naleznete pozvánku na seminář Rys ostrovid a vlk obecný v Západních Karpatech: současný stav populací, ekologie a ochrana, který se bude konat 4.12.2018 v návštěvnickém centru URSUS, Dolní Lomná.
Více informací

Dny otevřených dveří 2018
7. 11. 2018 - 10. 11. 2018
Dny otevřených dveří se budou konat v rámci Týdne vědy a techniky 7.-10.11.2018. Více informací k jednotlivým pracovištím naleznete v příloze.
Více informací

Biologické čtvrtky ve Viničné
4. 10. 2018 - 13. 12. 2018
V příloze naleznete program přednášek Biologické čtvrtky. Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí.
Více informací


Další aktivity