Vybíravé kukačky

Mezidruhový hnízdní parazitismus představuje vynikající příklad koevolučních závodů ve zbrojení, kde každá strana vyvinula strategie v reakci na tu druhou.


Další informace >

Parazit hostitelem

Invazní druhy se mohou vzájemně pozitivně ovlivňovat – úspěšná invaze jednoho usnadní cestu do nového společenstva druhu jinému.


Další informace >

Ptačí nevěra

Kompetice spermií představuje významnou součást post-kopulačního pohlavního výběru. Předpokládalo se, že úroveň kompetice spermií klesá u ptáků směrem k rovníku.


Další informace >

Diverzita horských lesů v Africe

Mlžné horské lesy ve východní Africe jsou jedním z nejvýznamnějších center světové biodiverzity. Studiem genetické variability modelových druhů lze zjistit, které procesy ovlivňovaly jejich evoluci.


Další informace >

O ústavu

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Aktuality

Volný termín na Mohelském mlýně!
11. 7. 2016 - 19. 7. 2016
Uvolnil se termín na Mohelském mlýně 11.-19.7.2016. Možno rezervovat u Pavly Bártové (tel.: 543 422 512, email: bartova@ivb.cz).

Prémie Otto Wichterleho pro Ing. Martina Šálka, Ph.D.
Předseda Akademie věd ČR udělil Prémii Otto Wichterleho 2016. Mezi oceněnými byl i Ing. Martin Šálek, Ph.D.. Více zde.

Příběhy zvědavých přírodovědců získaly ocenění v Soutěžní přehlídce popularazice vědy SCIAP
Seriál krátkých dokumentárních filmů Příběhy zvědavých přírodovědců získaly 2. místo v kategorii audio/video/film v Soutěžní přehlídce popularizace vědy SCIAP.

Otevření národní genetické banky živočichů
9. 6. 2016 - 9. 6. 2016
9. června proběhlo na terénní stanici Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR Mohelský mlýn (v okrese Třebíč) slavnostní otevření repositoria vzorků Národní genetické banky živočichů (NGBŽ). Více čtěte zde.

International Colloquium – Biology of the Soricidae IV
Poznań, Poland, 12-14 September 2016

Kalendář akcí

Zoológia 2016
24. 11. 2016 - 26. 11. 2016
25.-29.7.2016 se uskuteční ve slovenské Nitře konference Zoológia 2016. Více informací naleznete zde.

Rodens et Spatium
25. 7. 2016 - 29. 7. 2016
25.-29.7.2016 se uskuteční v Olomouci 15. mezinárodní konference Rodens et Spatium. Více informací naleznete zde.


Další aktivity