Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (2010-2014)

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Číslo projektu: P506/10/0983
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2014

Analýza genetické variability některých skupin organismů v geografickém kontextu může odhalit vliv historických faktorů na vývoj bioty dané oblasti (tzv. fylogeografie). Tyto analýzy přinesly mnoho nových informací např. v západním Palearktu, nicméně jsou zatím velmi kusé v jiných oblastech, např. v Africe. Zejména jihovýchodní Afrika byla dosud opomíjena i u tak významných skupin jako jsou někteří savci. Cílem projektu je dokončit sběr materiálu hlodavců zoogeograficky nejvýznamnějších oblastí jihovýchodní Afriky (zejména tzv. oblast Zambezi) a srovnávací fylogeografickou analýzou identifikovat historické faktory, které zde determinovaly současnou variabilitu bioty. Současně bude provedena i detailní genetická a morfologická analýza dostupného materiálu s případnými taxonomickými dopady.