Vojtěch Brlík


Pozice: diplomant
Zaměření: migrace ptáků a ptačí společenstva
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon:
Mobil: +420 723 551 844
E-mail: vojtech.brlikgmail.com

Twitter: @VojtechBrlik

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=RYYs4K0AAAAJ&hl=cs&oi=ao

Bakalářská práce

Metaanalýza efektu geolokátorů na pěvce (vedoucí P. Procházka).

Diplomová práce

Vliv kvality zimoviště na následující fáze ročního cyklu rákosníka velkého (vedoucí P. Procházka).

Publikace

2015

Brlík V., Koleček J.: Využití kompletních seznamů pozorovaných druhů při ornitologickém průzkumu malého území, Sylvia 51 (2015) 23-43.