Vojtěch Brlík


Pozice: diplomant
Zaměření: migrace ptáků
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon:
E-mail: vojtech.brlikgmail.com

Bakalářská práce

Metaanalýza efektu geolokátorů na pěvce (vedoucí P. Procházka).

Publikace

2015

Brlík V., Koleček J.: Využití kompletních seznamů pozorovaných druhů při ornitologickém průzkumu malého území, Sylvia 51 (2015) 23-43.