Mgr. Ondřej Mikula, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: fylogeneze a morfologie hlodavců
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 532 290 156
Mobil: +420 777 184 259
E-mail: onmikulagmail.com

Výzkumné směry

  • geometrická morfometrie a vymezení druhů,
  • evoluce a taxonomie drobných savců,
  • hybridizace a speciace domácích myší.

Vzdělání

  • 1999–2004: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Systematická zoologie a ekologie. Diplomová práce: Morfometrická analýza hybridní zóny mezi Mus musculus a Mus domesticus v západních Čechách.
  • 2004–2009: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, Zoologie. Práce: Změny vývojové stability u domácích myší v důsledku hybridizace.

Zaměstnání

  • 2009-současnost: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR, Laboratoř evoluční genetiky savců - postdoktorand,
  • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců Akademie Věd ČR, Oddělení populační biologie Studenec - postdoktorand.

Mezinárodní zkušenosti

  • 2005, 2006: Muzeum i Instytut Zoologii, Warsawa - stáž v rámci programu EU Synthesys,
  • 2012: Museum national d'historie naturelle, Paris - stáž v rámci programu EU Synthesys,
  • Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren Muséum national d'histoire naturelle, Paris Natural History Museum, London American Museum of Natural History, New York - krátké návštěvy v přírodovědných muzeích.

Projekty