MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: evoluční ekologie a ekofyziologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 604
E-mail: oltmskgmail.com

Výzkumné směry

  • kondiční závislost pohlavně selektovaných ornamentů, 
  • fyziologické mechanizmy v evoluci stárnutí a životních strategií,
  • ekologie fyziologického a oxidačního stresu. 

Vzdělání

  • 1998–2004: magisterské studium - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, fakulta veterinárního lékařství, všeobecné veterinární lékařství. MVDr. práce: Depistáž nádorových onemocnění a přítomnosti protilátek proti ALV podskupiny A a B v rozmnožovacích a užitkových chovech nosnic, (vedoucí L.Kulíková).
  • 2004–2007: doktorské studium - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, fakulta veterinárního lékařství; choroby ptáků, plazů a drobných savců. Ph.D. práce: PCR Detection and Treatment of Psittacine Viral Infections and Host Specificity of Beak and Feather Disease Virus, (vedoucí V.Tukač).
  • 2009-současnost: doktorské studium - Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, obor zoologie. Ph.D. práce: Mechanizmy kondiční závislosti pohlavně selektovanýchornamentů u ptáků.

Publikace

2018

Klvaňa P., Cepák J., Munclinger P., Michálková R., Tomášek O., Albrecht T.: Around the Mediterranean: an extreme example of loop migration in a long-distance migratory passerine, Journal of avian biology 49 (2018) .


2017

Blažek R., Polačik M., Kačer P., Cellerino A., Řežucha R., Methling C., Tomášek O., Syslová K., Terzibasi Tozzini E., Albrecht T., Vrtílek M., Reichard M.: Repeated intraspecific divergence in life span and aging of African annual fishes along an aridity gradient, Evolution 71 (2017) 386-402.

Kreisinger J., Kropáčková L., Petrželková A., Adámková M., Tomášek O., Martin J.-F., Michálková R., Albrecht T.: Temporal stability and the effect of transgenerational transfer on fecal microbiota structure in a long distance migratory bird, Frontiers in Microbiology 8 (2017) .

Kropáčková L., Těšický M., Albrecht T., Kubovčiak J., Čížková D., Tomášek O., Martin J.-F., Bobek L., Králová T., Procházka P., Kreisinger J.: Codiversification of gastrointestinal microbiota and phylogenyin passerines is not explained by ecological divergence, Molecular Ecology 26 (2017) 5292-5304.

Rymešová D., Králová T., Promerová M., Bryja J., Tomášek O., Svobodová J., Šmilauer P., Šálek M., Albrecht T.: Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix), Frontiers in Zoology 14 (2017) .

Tomášek O., Albrechtová J., Němcová M., Opatová P., Albrecht T.: Trade-off between carotenoid-based sexual ornamentation and sperm resistance to oxidative challenge, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 284 (2017) .


2016

Opatová P., Ihle M., Albrechtová J., Tomášek O., Kempenaers B., Forstmeier W., Albrecht T.: Inbreeding depression of sperm traits in the zebra finch Taeniopygia guttata, Ecology and Evolution 6 (2016) 295-304.

Tomášek O., Gabrielová B., Kačer P., Maršík P., Svobodová J., Syslová K., Vinkler M., Albrecht T.: Opposing effects of oxidative challenge and carotenoids on antioxidant status and condition-dependent sexual signalling, Scientific Reports 6 (2016) 23546.

Vitousek M. N., Tomášek O., Albrecht T., Wilkins M. R., Safran R. J.: Signal traits and oxidative stress: a comparative study across populations with divergent signals, Frontiers in Ecology and Evolution 4 (2016) 56.


2015

Petrželková A., Michálková R., Albrechtová J., Cepák J., Honza M., Kreisinger J., Munclinger P., Soudková M., Tomášek O., Albrecht T.: Brood parasitism and quasi-parasitism in the European barn swallow Hirundo rustica rustica, Behavioral Ecology and Sociobiology 69 (2015) 1405-1414.

Vinkler M., Bainová H., Bryjová A., Tomášek O., Albrecht T., Bryja J.: Characterisation of Toll-like receptors 4, 5 and 7 and their genetic variation in the grey partridge, Genetica 143 (2015) 101-112.


2014

Schnitzer J., Exnerová A., Poláková R., Vinkler M., Tomášek O., Munclinger P., Albrecht T.: Male ornamentation and within-pair paternity are not associated with male provisioning rates in scarlet rosefinches Carpodacus erythrinus, Acta Ethologica 17 (2014) 89-97.


2013

Rymešová D., Tomášek O., Šálek M.: Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape, European Journal of Wildlife Research 59 (2013) 147-158.