Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: molekulární biologie a genetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 568 423 194
Mobil: +420 605 118 974
E-mail: dejshaseznam.cz

Oblasti vědeckého zájmu

  • evoluční a populační ekologie obratlovců (genetická struktura populací, imunogenetika, speciace).

Vzdělání

  • 2000-2006: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, molekulární biologie a genetika. (Mgr.)
  • 2006-2015: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, molekulární a obecná genetika. Téma disertační práce: Role MHC genů při výběru partnera v hybridní zóně domácích myší, (vedoucí J.Bryja).

Zaměstnání

  • 2007-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Detašované pracoviště Studenec.

Účast na projektu

Technologie nové generace v evoluční genetice

Publikace

2017

Kropáčková L., Těšický M., Albrecht T., Kubovčiak J., Čížková D., Tomášek O., Martin J.-F., Bobek L., Králová T., Procházka P., Kreisinger J.: Codiversification of gastrointestinal microbiota and phylogenyin passerines is not explained by ecological divergence, Molecular Ecology 26 (2017) 5292-5304.


2016

Goüy de Bellocq J., Těšíková J., Meheretu Y., Čížková D., Bryjová A., Leirs H., Bryja J.: Complete genome characterisation and phylogenetic position of Tigray hantavirus from the Ethiopian white-footed mouse, Stenocephalemys albipes, Infection, Genetics and Evolution (2016) 242-245.


2015

Kreisinger J., Čížková D., Kropáčková L., Albrecht T.: Cloacal microbiome structure in a long-distance migratory bird assessed using deep 16sRNA pyrosequencing, PLoS ONE 10 (2015) .


2014

Kreisinger J., Čížková D., Vohánka J., Piálek J.: Gastrointestinal microbiota of wild and inbred individuals of two house mouse subspecies assessed using high-throughput parallel pyrosequencing, Molecular Ecology 23 (2014) 5048-5060.


2013

Champagnon J., Crochet P-A., Kreisinger J., Čížková D., Gauthier-Clerc M., Massez G., Söderquist P., Albrecht T., Guillemain M.: Assessing the genetic impact of massive restocking on wild mallard, Animal Conservation 16 (2013) 295-305.


2012

Čížková D., Javůrková V., Champagnon J., Kreisinger J.: Duck’s not dead: Does restocking with captive bred individuals affect the genetic integrity of wild mallard (Anas platyrhynchos) population?, Biological Conservation 152 (2012) 231-240.

Meheretu Y., Čížková D., Těšíková J., Welegerima K., Tomas Z., Kidane D., Girmay K., Schmidt-Chanasit J., Bryja J., Günther S., Bryjová A., Leirs H., Goüy de Bellocq J.: High diversity of RNA viruses in rodents, Ethiopia, Emerging Infectious Diseases 18 (2012) 2047-2050.

Mendel J., Papoušek I., Marešová E., Vetešník L., Halačka K., Nowak M., Čížková D.: Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 April 2012 – 31 May 2012, Molecular Ecology Resources 12 (2012) 972-974.

Wasimuddin W., Čížková D., Ribas A., Piálek J., Goüy de Bellocq J., Bryja J.: Development and characterization of multiplex panels of microsatellite markers for Syphacia obvelata, a parasite of the house mouse (Mus musculus), using a high throughput DNA sequencing approach, Molecular and Biochemical Parasitology 185 (2012) 154-156.

Wasimuddin W., Čížková D., Bryja J., Albrechtová J., Hauffe H. C., Piálek J.: High prevalence and species diversity of Helicobacter spp. detected in wild house mice, Applied and Environmental Microbiology 78 (2012) 8158-8160.


2011

Čížková D., Goüy de Bellocq J., Baird S. J. E., Piálek J., Bryja J.: Genetic structure and contrasting selection pattern at two major histocompatibility complex genes in wild house mouse populations, Heredity 106 (2011) 727-740.

Šťovíček O., Čížková D., Yang L., Albrecht T., Heckel G., Vyskočilová M., Kreisinger J.: Development of microsatellite markers for a diving duck, the common pochard (Aythya ferina), Conservation genetics resources 3 (2011) 573-576.

Tereba A., Čížková D., Sundari A. A., Rajan K. E., Bogdanowicz W.: New polymorphic microsatellite markers in the greater false vampire bat Megaderma lyra (Chiroptera: Megadermatidae), Conservation genetics resources 3 (2011) 749-751.