Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.


Pozice: odborný pracovník
Zaměření: koevoluce patogenů s hostiteli
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 621
E-mail: fornuskovaivb.cz

Výzkumné směry

 • koevoluce parazitů s jejich hostiteli,
 • studium a predikce šíření nakažlivých onemocnění,
 • studium hybridních zón.

Ukončené projekty

Výzkumně vzdělávací aktivita pro mladé

Vzdělání

 • 2009-2013: doktorské studium pod dvojím vedením -  Université Montpellier II, France a Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Práce: Geny vrozeného imunitního systému a jejich význam v evoluční ekologii volně žijících hlodavců, (vedoucí J.Bryja a Jean François Cosson).
 • 2008-2009: magisterské studium - Ecologie Fonctionnelle, Comportementale et Evolutive (EFCE) (Master 2, Université de Rennes 1, France). Diplomová práce: Genetická struktura populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě, (vedoucí J.Bryja a E.Petit).

 • 2007-2009: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, systematická biologie a ekologie.

Zaměstnání

 • 2017 - PR manažer ÚBO (publicita ústavu, komunikace s médii, tvroba tiskových zpráv a příprava podkladů pro management ÚBO, příprava a rozesílání grantových informací).
 • 2016-2017: částečný úvazek: post doc, účast na projektech Hybridní zóny: přírodní laboratoře pro studium vzniku patogenů a Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni.
 • 2015-2016: částečný úvazek: post doc, účast na několika projektech (studium senescence u ptáků, přenos a šíření infekčních onemocnění u hlodavců), projektový koordinátor (projekt BIOM) -  Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec.
 • 12/2014-10/2015: mateřská dovolená.
 • 2014: Post doc - NextGenProject (OP VK: CZ.1.07/2.3./20.0303), Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec.
 • 2011-2013: projektový manažer - projekt Provaz (OP VK: CZ.1.07/2.4.00/17.0138) Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec.

Účast na projektech

Organizace vzdělávacích akcí (workshop, konferencí, přednášek a terénních cvičení) v rámci projektů PROVAZ: PROpojení PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu a BIOM

Organizace NGS konference v Nových hradech 2014.

Publikace

2014

Fornůsková A., Bryja J., Vinkler M., Macholán M., Piálek J.: Contrasting patterns of polymorphism and selection in bacterial-sensing toll-like receptor 4 in two house mouse subspecies, Ecology and Evolution 4 (2014) 2931-2944.

Fornůsková A., Petit E.J., Bartonička T., Kaňuch P., Butet A., Řehák Z., Bryja J.: Strong matrilineal structure in common pipistrelle bats (Pipistrellus pipistrellus) is associated with variability in echolocation calls, Biological Journal of the Linnean Society 113 (2014) 1115-1125.


2013

Fornůsková A., Vinkler M., Pages M., Galan M., Jousselin E., Cerqueira F., Morand S., Charbonnel N., Bryja J., Cosson J.-F.: Contrasted evolutionary histories of two Toll-like receptors (Tlr4 and Tlr7) in wild rodents (MURINAE), BMC Evolutionary Biology 13 (2013) 194.


2010

Hulva P., Fornůsková A., Chudárková A., Evin A., Allegrini B., Benda P., Bryja J.: Mechanisms of radiation in a bat group from the genus Pipistrellus inferred by phylogeography, demography and population genetics, Molecular Ecology 19 (2010) 5417-5431.

Kaňuch P., Fornůsková A., Bartonička T., Bryja J., Řehák Z.: Do two cryptic pipistrelle bat species differ in their autumn and winter roosting strategies within the range of sympatry?, Folia zoologica 59 (2010) 102-107.


2009

Bryja J., Kaňuch P., Fornůsková A., Bartonička T., Řehák Z.: Low population genetic structuring of two cryptic bat species suggests their migratory behaviour in continental Europe, Biological Journal of the Linnean Society 96 (2009) 103-114.