Fotogalerie — Zoologické dny — 2008 — České Budějovice

(foto Alexandr Pospěch, sestavil Oldřich Nedvěd)

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích spolu s Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Českou zoologickou společností uspořádaly ve dnech 14. a 15. února 2008 konferenci ZOOLOGICKÉ DNY 2008. Do Českých Budějovic se sjelo 400 zoologů z Čech a Moravy, významná byla i účast odborníků ze Slovenské republiky.

Konference byla věnovaná nedožitým osmdesátým narozeninám prof. Zdeňka Veselovského, dlouholetého ředitele pražské zoo, který poté v letech 1993–2006 přednášel na Jihočeské univerzitě. Předseda Zoologické společnosti Dr. Václav Pižl vzpomenul i osmdesátých narozenin významného ornitologa prof. Karla Hudce.

Na konferenci zazněly tři plenární přednášky: doc. Daniel Frynta z Karlovy univerzity na úvod přednášel o evoluci chování, proč je zajímavá a zda ji vůbec lze studovat. Prof. Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity seznámil v podvečer posluchače s fylogenezí mnohobuněčných živočichů na úsvitu fylogenomiky. Dr. Konvička z Entomologického ústavu hovořil na začátek druhého dne o vymírání hmyzu ve střední Evropě a selhávání ochrany přírody. Dr. Devetter vybídl účastníky konference ke členství v nově zakládané České společnosti pro ekologii. Dále zaznělo 103 krátkých přednášek řazených do sekcí podle taxonomického zaměření. Host ze Spolkové republiky Německo, profesor Hynek Burda z univerzity Duisburg-Essen představil nový objev týkající se zvířecího vnímání magnetického pole. Ve čtvrtek odpoledně byly dvě hodiny věnovány plakátové sekci – v chodbách ústavů Biologického centra Akademie věd viselo 159 posterů.

Akce byla sponzorovaná tradičně firmou Olympus specializovanou optické přístroje – kromě dodávky konferenčních materiálů věnovala také peníze na ceny pro studenty. Tři nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky z 41 a pět posterů studentů z 85 získalo diplom a finanční ocenění. Prezentace hodnotilo 27 starších kolegů z různých zoologických podoborů. Ceny v soutěži o nejlepší studentskou přednášku získaly:
Štěpánka Hulová – Microsatellite and MHC genetic diversity in the European ground squirrel in Central Europe – consequences for conservation strategies; PřF JU
Hanka Patzenhauerová – Příbuzenská struktura v přírodní populaci solitérního rypoše stříbřitého; ÚBO AV ČR
Jitka Schlägelová – Měkkýší společenstva přirozených a rostlinnými invazemi postižených aluvií v ČR; PřF UK.
Ceny v soutěži o nejlepší studentský poster získali:
Barbora Barančíková – Kratochvíl L.: Jak prolomit genetickou korelaci mezi pohlavími? Hormonální kontrola sekundárních pohlavních znaků a evoluce pohlavního dimorfismu u halančíků (Aplocheilidae, Rivulidae: Cyprinodontiformes); PřF UK
Radka Poláková – Do females of the Scarlet rosefinch (Carpodacus erythrinus) increase offspring heterozygosity through extra-pair matings? ÚBO AV ČR
Richard Policht – Vocal individuality in two Philippine hornbill species, Penelopides panini panini and Aceros waldeni; PřF UK
Dana Rymešová – Paternita sýce rousného (Aegolius funereus); PřF MU
Dagmar Říhová – Šnečku, šnečku, co se stane s tvou ulitou? PřF UK

Druhým sponzorem konference byl místní ale světoznámý pivovar Budvar, který věnoval dvanáctku na společenský večer. Zoologové do dvou hodin v noci jedli, pili, tančili, ale také diskutovali o odborných otázkách a o plánovaných výzkumných programech.

Na závěr konference pozval jeden z organizátorů, Dr. Josef Bryja účastníky konference na příští ročník do Brna.

Za pořadatele Oldřich Nedvěd

 

Fotografie poskytl Alexandr Pospěch, komentář sestavil Oldřich Nedvěd