Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 80004-17- 04 Dodávka přístroje pro separaci nukleových kyselin

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.