Otevřená věda zná své vítěze. Umístila se i studentka, která vykonávala svou stáž na ÚBO

Přehlídka výsledků stážistů Otevřené vědy letos proběhla díky nepříznivé epidemiologické situaci online. Ve čtvrtek 26. listopadu se virtuálně sešli, nejen absolventi stáží letošního ročníku, ale samozřejmě také odborná porota, která prezentace studentů hodnotila. Letos se studentské vědecké konference zúčastnilo 74 talentovaných mladých vědců. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během své roční stáže, a především výsledky ke kterým ve svém bádání dospěli.   

Studentská vědecká konference letos proběhla online. Ve stejném čase, pouze v jiném virtuálním prostředí, prezentovali středoškoláci své výsledky odborné porotě. Příspěvky byly již tradičně zařazeny do programu podle vědních oblastí.

Ve II. vědní oblasti Vědy o živé přírodě a chemii, soutěžilo celkem 21 příspěvků. Hodnotila je porota ve složení: RNDr. Petr Novák, Ph.D., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. a RNDr. Petr Zouhar, Ph.D. Odborná porota nejen prezentace středoškoláků hodnotila, ale pokládala jim také doplňující otázky týkající se jejich výzkumu. Na 3. místě se umístila studentka Lukrécia Zemanová se svou stáží Výzkum migrace ptáků pomocí geolokátorů a analýzy stabilních izotopů. Stáž probíhala na Ústavu biologie obratlovců pod vedením Petra Procházky.

Studentce i jejímu školiteli gratulujeme!

Více o soutěži zde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email