Workshop - Využití genetických zdrojů k efektivní ochraně ohrožených druhů (2010-2012)

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Číslo projektu: bez čísla
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 05. 2010 - 31. 12. 2012