Vliv reprodukčních strategií na individuální úspěšnost a populační parametry hořavky duhové: behaviorální a genetická studie

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Číslo projektu: KJB600930501
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2007