Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice

Řešitel: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Číslo projektu: KJB600930804
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2010