Revize druhové struktury rodů Gobio a Romanogobio v euroasijském kontextu

Řešitel: Mgr. Jan Mendel, Ph.D.
Číslo projektu: GP206/09/P608
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2009 - 31. 12. 2011