PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu - od teorie k praxi

Investigator: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Number of Project: CZ.1.07/2.4.00/17.0138
Agency: Ministry of Education, Youth and Sport
Duration: 01. 07. 2011 - 30. 06. 2014