Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011-2014)

Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.
Číslo projektu: P506/11/1792
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2014