Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011–2014)