Populační a genetická struktura pstruha obecného a lipana podhorního jako základ úspěšného rybářského obhospodařování lososových vod

Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.
Číslo projektu: 1QS500450513
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2009