Models for assesing and forecasting the impact of environmental key pollutants on marine and freshwater ecosystems and biodiversity

Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.
Číslo projektu: MODELKEY (no.010284-)
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2010