Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny České republiky

Řešitel: Mgr. Jan Mendel, Ph.D.
Číslo projektu: M200930901
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 07. 2009 - 31. 12. 2011

BOLD TaxonID Tree zde ve formatu pdf.