Genetická struktura populací tetřívka obecného v České republice (2006-2008)

Řešitel: Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Číslo projektu: GP206/06/P302
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008