Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP

Řešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.
Číslo projektu: GD524/05/H536
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2008