Ekologický význam set-aside a kulturních zemědělských plodin pro drobné savce agrocenóz

Řešitel: Mgr. Eva Jánová, Ph.D.
Číslo projektu: GP521/08/P529
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2010