The ecological importance of set-aside and cultivated crops for the small mammals of agrocenosis (2008–2010)

Řešitel Mgr. Eva Jánová, Ph.D.
Číslo projektu GP521/08/P529
I. číslo 372
Období 1. 1. 2008 — 31. 12. 2010