Drobní savci: význmamný faktor v procesu obnovy lesních porostů

Řešitel: RNDr. Miloslav Homolka, CSc.
Číslo projektu: QH72075
Agentura: Ministerstvo zemědělství
Doba řešení: 01. 01. 2007 - 01. 01. 2011