doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.


Pozice: vědecký pracovník grantový
Zaměření: ekologie ryb
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 523
Mobil: +420 728 006 599
E-mail: adamekivb.cz

Osobní stránky

Výzkumné směry

  • potravní biologie ryb,
  • vlivy a vztahy mezi rybími společenstvy a obsádkami na parametry prostředí,
  • aplikovaná hydrobiologie.

Vzdělání

  • 1967-1974: Univerzita J.E.Purkyně Brno, přírodovědecká fakulta, odborná biologie, specializace zoologie. Diplomová a rigorózní práce: Vliv teplých odpadních vod na biologii řeky Oslavy, (vedoucí F. Kubíček).
  • 1974-1976: rybářská specializace VŠZ Brno. Závěrečná práce: Kondiční a hematologické ukazatele u kapřího plůdku v průběhu zimování, (vedoucí J. Jirásek).
  • 1977–1980: interní aspirantura VŠZ Brno, Potravní biologie býložravých ryb a jejich vliv na vývoj podmínek vodního prostředí, (školitel J. Jirásek).

Zaměstnání

  • 1991-současnost: Laboratoř aplikované hydrobiologie, fakulta rybářství a ochrany vod JU České Budějovice - akademický pracovník,
  • 2005–současnost: Ústav biologie obratlovců, v.v.i., Brno - vědecký pracovník.

Současný Ph.D. student

  • Libor Mikl: Potravní kompetice mezi druhy čeledi Gobiidae a původními druhy ryb povodí dolní Moravy.

Publikace

2018

Všetičková L., Mikl L., Adámek Z., Prášek V., Roche K., Jurajda P.: The diet of reservoir perch before, during and after establishment of non-native tubenose goby, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 419 (2018) .


2017

Mikl L., Adámek Z., Všetičková L., Janáč M., Roche K., Šlapanský L., Jurajda P.: Response of benthic macroinvertebrate assemblages to round (Neogobius melanostomus, Pallas 1814) and tubenose (Proterorhinus semilunaris, Heckel 1837) goby predation pressure, Hydrobiologia 785 (2017) 219-232.

Mikl L., Adámek Z., Roche K., Všetičková L., Šlapanský L., Jurajda P.: Invasive Ponto-Caspian gobies in the diet of piscivorous fish in a European lowland river, Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie 190 (2017) 157-171.

Piria M., Copp G. H., Dick J. T. A., Duplić A., Groom Q., Jelić D., Lucy F. E., Roy H. E., Sarat E., Simonović P., Tomljanović T., Tricarico E., Weinlander M., Adámek Z., Bedolfe S., Coughlan N. E., Davis E., Dobrzycka-Krahel A., Grgić Z., Krankaya S. G., Ekmekci F. G., Lajtner J., Lukas J. A. Y., Koutsikos N., Mennen G. J., Mitić B., Pastorino P., Ruokonen T. J., Skóra M. E., Smith E. R. C., Šprem N., Tarkan A. S., Treer T., Vardakas L., Vehanen T., Vilizzi L., Zanella D., Caffrey J. M.: Tackling invasive alien species in Europe II: threats and opportunities until 2020, Management of Biological Invasions 8 (2017) 273-286.


2016

Jurajda P., Adámek Z., Roche K., Mrkvová M., Štarhová D., Prášek V., Zukal J.: Carp feeding activity and habitat utilisation in relation to supplementary feeding in a semi-intensive aquaculture pond, Aquaculture International 24 (2016) 1627-1640.

Jurajda P., Adámek Z., Janáč M., Roche K., Mikl L., Rederer L., Zapletal T., Koza V., Špaček J.: Use of multiple fish-removal methods during biomanipulation of a drinking water reservoir – Evaluation of the first four years, Fisheries Research 173 (2016) 101-108.

Zapletal T., Adámek Z., Jurajda P., Roche K., Všetičková L., Mareš J.: Consumption of plant material by perch (Perca fluviatilis), Folia zoologica 65 (2016) 95-97.


2015

Jurajda P., Adámek Z., Valová Z., Janáč M., Roche K.: Fish community and fisheries management of Brno Reservoir following revitalisation measures, Folia zoologica 64 (2015) 112-122.

Ondračková M., Hudcová I., Dávidová M., Adámek Z., Kašný M., Jurajda P.: Non-native gobies facilitate the transmission of Bucephalus polymorphus (Trematoda), Parasites & Vectors 8 (2015) 382.


2013

Adámek Z., Zahrádková S., Jurajda P., Bernardová I., Jurajdová Z., Janáč M., Němejcová D.: The response of benthic macroinvertebrate and fish assemblages to human impact along the lower stretch of the rivers Morava and Dyje (Danube basin, Czech Republic), Croatian Journal of Fisheries 71 (2013) 93-115.


2012

Orendt C., Wolfram G., Adámek Z., Jurajda P., Schmitt-Jansen M.: The response of macroinvertebrate community taxa and functional groups to pollution along a heavily impacted river in Central Europe (Bilina River, Czech Republic), Biologia 67 (2012) 180-199.

Wolfram G., Höss S., Orendt C., Schmitt C., Adámek Z., Bandow N., Grossschartner M., Kukkonen J. V. K., Leloup V., López Doval J. C., Munoz I., Traunspurger W., Tuikka A., Van Liefferinge C., von der Ohe P. C., de Deckere E.: Assessing the impact of chemical pollution on benthic invertebrates from three different European rivers using a weight-of-evidence approach, Science of the Total Environment 438 (2012) 498-509.


2010

Adámek Z., Orendt C., Wolfram G., Sychra J.: Macrozoobenthos response to environmental degradation in a heavily modified stream: case study the Upper Elbe River, Czech Republic, Biologia 65 (2010) 527-536.

Georg W., Orendt C., Höss S., Grossschartner M., Adámek Z., Jurajda P., Traunspurger W., de Deckere E., Van Liefferinge C.: The macroinvertebrate and nematode community from soft sediments in impounded sections of the river Elbe near Pardubice, Czech Republic, Lauterbornia 69 (2010) 87-105.

Jurajda P., Slavík O., Adámek Z.: Monitoring ryb v tekoucích vodách ČR v souvislosti s rámcovou směrnicí 2000/60/ES: plůdek nebo dospělé ryby?, Vodní hospodářství 2010 (2010) 6-8.

Jurajda P., Slavík O., White S.M., Adámek Z.: Young-of-the-year fish assemblages as an alternative to adult fish monitoring for ecological quality evaluation of running waters, Hydrobiologia 644 (2010) 89-101.

Jurajda P., Adámek Z., Janáč M., Valová Z.: Longitudinal patterns in fish and macrozoobenthos assemblages reflect degradation of water quality and physical habitat in the Bílina river basin, Czech Journal of Animal Science 55 (2010) 123-136.


2009

Polačik M., Janáč M., Jurajda P., Adámek Z., Ondračková M., Trichkova T., Vassilev M.: Invasive gobies in the Danube: invasion success facilitated by availability and selection of superior food resources, Ecology of Freshwater Fish 18 (2009) 640-649.


2008

Loyka P., Adámek Z., Janáč M., Huml J.: Nová horní hranice výskytu hrouzka Kesslerova (Gobio kessleri Dybowski, 1862) v řece Moravě (ČR), Bulletin VÚRH Vodňany 44 (2008) 44-47.