RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: evoluční historie, herpetologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 622
E-mail: vaclav.gvozdikivb.cz

Osobní stránky

Výzkumné směry

Evoluce, speciační procesy a fylogenetická diverzifikace obratlovců za využití molekulárních přístupů, analýz fenotypu a biogeografických aplikací.

 • fylogeografie, fylogenetika a biogeografie obratlovců Palearktické a Afrotropické oblasti,
 • molekulární systematika a integrativní taxonomie obojživelníků a plazů,
 • biodiverzita Afriky a její ochrana, Konžská pánev,
 • herpetologie.

Pro efektivní druhovou ochranu je zásadní důkladné poznání biodiverzity. Takové poznání nám rovněž pomáhá lépe pochopit organismální vztahy v ekosystémech a evoluční procesy v nich probíhající. Mezi nejméně prozkoumané oblasti světa v tomto směru patří tropická Afrika, zejména Konžská pánev. Poznání biodiverzity a rozšíření organismů v Africe si i proto zaslouží bližší studium.

Řešené projekty

ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů (Anguis) (2018-2020)

Ukončené projekty

Druhová diverzifikace obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu horských a nížinných deštných lesů: transekt genomem a kontinentem (2015-2017)

Řešené projekty

Speciation patterns in sky islands – Evoluční historie horských obojživelníků Afriky (ve spolupráci s Universität Basel, Švýcarsko).

Vzdělání

 • 2003-2010: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra zoologie
 • 2003: magisterské studium – diplomová práce: „Mezidruhová a vnitrodruhová variabilita rosniček Hyla savignyi a Hyla arborea“ (školitel: Jiří Moravec, NM).
 • 2010: Ph.D. studium – doktorská práce: „Fenotypové a molekulární přístupy v systematice palearktických a neotropických rosniček rodů Hyla a Osteocephalus (Amphibia: Hylidae)“ (školitel: Jiří Moravec, NM; konzultant: Petr Kotlík, ÚŽFG AV ČR).

Zaměstnání

 • 2005-2007: Karlova Univerzita v Praze, Katedra zoologie – pomocný výzkumný pracovník,
 • 2005-2013: Ústav živočišné fyziologie a AV genetiky ČR, Liběchov (2005-2009 doktorand; 2010-2013 postdoktorand),
 • 2012-2013: University of Basel, Biogeography Research Group, Switzerland – postdoktorská stáž,
 • 2006-součastnost: Národní muzeum, zoologické oddělení, Praha – vědecký pracovník,
 • 2014-součastnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR - vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • editor Herpetology Notes,
 • člen výboru České herpetologické společnosti,
 • recenzent odborných časopisů, např. African Journal of Herpetology, Amphibia – Reptilia, Animal Biology, Asian Herpetological Research, Biochemical Systematics and Ecology, Biological Journal of the Linnean Society, BMC Evolutionary Biology, Contributions to Zoology, Current Zoology, Herpetologica, Journal of Biogeography, Journal of Heredity, Revista de Biología Tropical, Zoologica Scripta, Zoological Science,
 • recenze grantových návrhů pro české a zahraniční grantové agentury,
 • hodnocení pro IUCN African amphibian assessment.

Vybraná mezinárodní spolupráce

 • University of Basel, Biogeography Research Group, Basilej, Švýcarsko (S. P. Loader),
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Joint Experimental Molecular Unit, Brusel, Belgie (Z. T. Nagy),
 • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Bratislava (P. Mikulíček, D. Jandzík).
 • krátké výzkumné pobyty na zahraničních institucích: Velká Británie - Natural History Museum, Londýn; Španělsko - National Museum of Natural Sciences, Madrid; Německo - Natural History Museum, Berlín, Senckenberg Natural History Collections, Drážďany; Itálie - Trento Science Museum; Švýcarsko - Muséum d histoire naturelle, Ženeva; Rakousko – Natural History Museum, Vídeň; Izrael - Galilee Biotechnology Center, Kiryat Shmona; Belgie - Royal Museum for Central Africa, Tervuren.
 • terénní výzkum v řadě zemí Evropy, Blízkého východu, severní Afriky a zejména tropické Afriky: Kamerun, Republika Kongo, Demokratická republika Kongo, Tanzanie.

Současní Ph.D. studenti

 • Daniel Jablonski – Fylogeografie slepýšů (Anguis) na Balkánském poloostrově (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Katedra zoológie; konzultant).
 • Matej Dolinay - Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu (Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno; vedoucí).

Bývalí studenti

 • Helena Šifrová – Genetická variabilita slepýšů (Anguis) v České republice a na Slovensku.
 • Jan Šrámek – Genetická diverzita létavců (Miniopterus) západního Palearktu (konzultant).
 • Petr Kůs – Genetická variabilita vrápenců (Rhinolophus) východního Středomoří (konzultant).

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací

na dotaz emailem

Publikace

2018

Dolinay M., Taboue G. C. T., Fokam E. B., Gvoždík V.: Geographic and altitudinal range extension of Arthroleptis palava (Anura: Arthroleptidae) from the Cameroon Volcanic Line, Herpetology notes 11 (2018) 557-560.

Gvoždík V., Dolinay M., Zassi-Boulou A.-G., Babangenge G. B.: New data on Trachylepis makolowodei from Central Africa, Herpetology notes 11 (2018) 515-518.

Charles K. L., Bell R. C., Blackburn D. C., Burger M., Fujita M. K., Gvoždík V., Jongsma G. F. M., Kouete M. T., Leaché A. D., Portik D. M.: Sky, sea, and forest islands: Diversification in the African leaf-folding frog Afrixalus paradorsalis (Anura: Hyperoliidae) of the Lower Guineo-Congolian rain forest, Journal of Biogeography 45 (2018) 1781-1794.

Jandzik D., Jablonski D., Zinenko O., Kukushkin O. V., Moravec J., Gvoždík V.: Pleistocene extinctions and recent expansions in an anguid lizard of the genus Pseudopus, Zoologica Scripta 47 (2018) 21-32.

Kotsakiozi P., Jablonski D., Ilgaz Ç., Kumlutaş Y., Avci A., Meiri S., Itescu Y., Kukushkin O., Gvoždík V., Scillitani G., Roussos S. A., Jandzik D., Kasapidis P., Lymberakis P., Poulakakis N.: Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's gecko, Mediodactylus kotschyi: Hidden diversity and cryptic species, Molecular Phylogenetics and Evolution 125 (2018) 177-187.

Mikulíček P., Jablonski D., Páleník M., Gvoždík V., Jandzik D.: Characterization of microsatellite markers in the genera Anguis and Pseudopus (Reptilia: Anguidae), Salamandra 54 (2018) 158-162.


2017

Bell R. C., Parra J. L., Badjedjea G., Barej M. F., Blackburn D. C., Burger M., Channing A., Dehling J. M., Greenbaum E., Gvoždík V., Kielgast J., Kusamba C., Lötters S., McLaughlin P. J., Nagy Z. T., Rödel M.-O., Portik D. M., Stuart B. L., VanDerWal J., Zassi-Boulou A.-G., Zamudio K. R.: Idiosyncratic responses to climate-driven forest fragmentation and marine incursions in reed frogs from Central Africa and the Gulf of Guinea Islands, Molecular Ecology 26 (2017) 5223-5244.

Doherty-Bone T. M., Gvoždík V.: The amphibians of Mount Oku, Cameroon: an updated species inventory and conservation review, ZooKeys 643 (2017) 109-139.

Jablonski D., Najbar B., Grochowalska R., Gvoždík V., Strzała T.: Phylogeography and postglacial colonization of Central Europe by Anguis fragilis and Anguis colchica, Amphibia-Reptilia 38 (2017) 562-569.

Lehr E., Moravec J., Cusi J. C., Gvoždík V.: A new minute species of Pristimantis (Amphibia: Anura: Craugastoridae) with a large head from the Yanachaga-Chemillén National Park in central Peru, with comments on the phylogenetic diversity of Pristimantis occurring in the Cordillera Yanachaga, European Journal of Taxonomy 325 (2017) 1-22.

Zimkus B. M., Lawson L. P., Barej M. F., Barratt C. D., Channing A., Dash K. M., Dehling J. M., Du Preez L., Gehring P.-S., Greenbaum E., Gvoždík V., Harvey J., Kielgast J., Kusamba C., Nagy Z. T., Pabijan M., Penner J., Rödel M.-O., Vences M., Lötters S.: Leapfrogging into new territory: How Mascarene ridged frogs diversified across Africa and Madagascar to maintain their ecological niche, Molecular Phylogenetics and Evolution 106 (2017) 254-269.


2016

Jablonski D., Jandzik D., Mikulíček P., Džukić G., Ljubisavljević K., Tzankov N., Jelić D., Thanou E., Moravec J., Gvoždík V.: Contrasting evolutionary histories of the legless lizards slow worms (Anguis) shaped by the topography of the Balkan Peninsula, BMC Evolutionary Biology 16 (2016) .

Liedtke H. C., Müller H., Rödel M.-O., Menegon M., Gonwouo L. N., Barej M. F., Gvoždík V., Schmitz A., Channing A., Nagel P., Loader S. P.: No ecological opportunity signal on a continental scale? Diversification and life-history evolution of African true toads (Anura: Bufonidae), Evolution 70 (2016) 1717-1733.


2015

Bell R. C., Drewes R. C., Channing A., Gvoždík V., Kielgast J., Lötters S., Stuart B. L., Zamudio K. R.: Overseas dispersal of Hyperolius reed frogs from Central Africa to the oceanic islands of Sao Tomé and Príncipe, Journal of Biogeography 42 (2015) 65-75.

Evans B. J., Carter T. F., Greenbaum E., Gvoždík V., Kelley D. B., McLaughlin P. J., Pauwels O. S. G., Portik D. M., Stanley E. L., Tinsley R. C., Tobias M. L., Blackburn D. C.: Genetics, morphology, advertisement calls, and historical records distinguish six new polyploid species of African clawed frog (Xenopus, Pipidae) from West and Central Africa, PLoS ONE 10 (2015) .

Furman B. L. S., Bewick A. J., Harrison T. L., Greenbaum E., Gvoždík V., Kusamba C., Evans B. J.: Pan-African phylogeography of a model organism, the African clawed frog "Xenopus laevis", Molecular Ecology 24 (2015) 909-925.

Gvoždík V., Canestrelli D., García-París M., Moravec J., Nascetti G., Recuero E., Teixeira J., Kotlík P.: Speciation history and widespread introgression in the European short-call tree frogs (Hyla arborea sensu lato, H. intermedia and H. sarda), Molecular Phylogenetics and Evolution 83 (2015) 143-155.

Penske S., Gvoždík V., Menegon M., Loader S. P., Müller H.: Description of the tadpole of Leptopelis cf. grandiceps (Amphibia: Anura: Arthroleptidae) from the Uluguru Mountains, Tanzania, Herpetological Journal 25 (2015) 61-64.


2014

Barej M. F., Rödel M.-O., Loader S. P., Menegon M., Gonwouo N.L., Penner J., Gvoždík V., Günther R., Bell R. C., Nagel B., Schmitz A.: Light shines through the spindrift – Phylogeny of African torrent frogs (Amphibia, Anura, Petropedetidae), Molecular Phylogenetics and Evolution 71 (2014) 261-273.

Gvoždík V., Tillack F., Menegon M., Loader S. P.: The status of Leptopelis barbouri Ahl, 1929 and eleven other nomina of the current tree-frog genus Leptopelis (Arthroleptidae) described from East Africa, with a redescription of Leptopelis grandiceps Ahl, 1929, Zootaxa 3793 (2014) 165-187.

Nagy Z. T., Gvoždík V., Meirte D., Collet M., Pauwels O. S. G.: New data on the morphology and distribution of the enigmatic Schouteden's sun snake, Helophis schoutedeni (de Witte, 1922) from the Congo Basin, Zootaxa 3755 (2014) 96-100.


2013

Nagy Z. T., Kusamba C., Collet M., Gvoždík V.: Notes on the herpetofauna of western Bas-Congo, Democratic Republic of the Congo, Herpetology notes 6 (2013) 413-419.