Mgr. Tereza Králová


Pozice: doktorand
Zaměření: imunogenetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 607
Mobil: +420 777 675 848
E-mail: kralova.terezamail.muni.cz

Předmětem disertační práce je studium mezidruhových rozdílů ve variabilitě a míře pozitivní selekce působící na imunitní geny (např. toll-like receptory) v závislosti k ekologii a životní strategii vybraných skupin volně žijících pěvců. Hlavním sledovaným faktorem je zeměpisná šířka (tropické druhy vs. druhy mírného pásma), dále vliv migrace, reprodukční strategie (míra promiskuity) a dalších druhově specifických životních strategií (r-stratégové vs. K-stratégové; tělesná hmotnost; míra investice do reprodukce; roční míra mortality apod.) Toto srovnání přispěje k testování hypotézy, že druhy vystavené vyšší diverzitě a rozmanitějšímu spektru patogenů mají vyšší variabilitu imunitních genů klíčových pro jejich rozpoznání.

Vzdělání