Mgr. Tereza Králová


Pozice: doktorand
Zaměření: imunogenetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 607
Mobil: +420 777 675 848
E-mail: kralova.terezamail.muni.cz

Předmětem disertační práce je studium mezidruhových rozdílů ve variabilitě a míře pozitivní selekce působící na imunitní geny (např. toll-like receptory) v závislosti k ekologii a životní strategii vybraných skupin volně žijících pěvců. Hlavním sledovaným faktorem je zeměpisná šířka (tropické druhy vs. druhy mírného pásma), dále vliv migrace, reprodukční strategie (míra promiskuity) a dalších druhově specifických životních strategií (r-stratégové vs. K-stratégové; tělesná hmotnost; míra investice do reprodukce; roční míra mortality apod.) Toto srovnání přispěje k testování hypotézy, že druhy vystavené vyšší diverzitě a rozmanitějšímu spektru patogenů mají vyšší variabilitu imunitních genů klíčových pro jejich rozpoznání.

Vzdělání

  • 1999-2007: Gymnázium Brno - Řečkovice.
  • 2007-2012: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, systematická biologie a ekologie. Diplomová práce: Struktura a variabilita genů hlavního histokompatibilního komplexu u koroptve polní a jejich vliv na fitness, (Mgr.),(vedoucí J.Bryja, konzultanti M.Promerová a M.Vinkler).
  • 2012-současnost: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Disertační práce: Efekt životních historií na variabilitu imunitních genů u pěvců – srovnávací přístup, (vedoucí J.Bryja, konzultant T. Albrecht).

Publikace

2018

Králová T., Albrecht T., Bryja J., Hořák D., Johnsen A., Lifjeld J. T., Novotný M., Sedláček O., Velová H., Vinkler M.: Signatures of diversifying selection and convergence acting on passerine Tolllike receptor 4 in an evolutionary context, Molecular Ecology 27 (2018) 2871-2883.


2017

Kropáčková L., Těšický M., Albrecht T., Kubovčiak J., Čížková D., Tomášek O., Martin J.-F., Bobek L., Králová T., Procházka P., Kreisinger J.: Codiversification of gastrointestinal microbiota and phylogenyin passerines is not explained by ecological divergence, Molecular Ecology 26 (2017) 5292-5304.

Rymešová D., Králová T., Promerová M., Bryja J., Tomášek O., Svobodová J., Šmilauer P., Šálek M., Albrecht T.: Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix), Frontiers in Zoology 14 (2017) .


2014

Bainová H., Králová T., Bryjová A., Albrecht T., Bryja J., Vinkler M.: First evidence of independent pseudogenization of Toll-like receptor 5 in passerine birds, Developmental and Comparative Immunology 45 (2014) 151-155.


2013

Promerová M., Králová T., Bryjová A., Albrecht T., Bryja J.: MHC class IIB Exon 2 Polymorphism in the Grey Partridge (Perdix perdix) is shaped by selection, recombination and gene conversion, PLoS ONE 8 (2013) .