Bc. Kevin Roche, CSc.


Pozice: vědecký pracovník grantový
Zaměření: ekologie ryb, rybí predátoři
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 521
E-mail: kevin.rochehotmail.co.uk