Mgr. Jan Mendel, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník grantový
Zaměření: molekulární biologie a genetika
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 533
E-mail: mendelivb.cz

Výzkumné směry

  • metody molekulární biologie, taxonomie, fylogeneze a populační biologie,
  • biodiverzita a ochranářská genetika sladkovodních ryb,
  • genetika a šlechtění,
  • molekulárně-biologická detekce zoonotických patogenů, statistické vyhodnocení genetických dat.

Ukončené projekty

Genetická diverzita ohrožených druhů ryb-nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity

Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny České republiky

Revize druhové struktury rodů Gobio a Romanogobio v euroasijském kontextu

Vzdělání

  • 1996-2001: magisterské studium - Masaykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, učitelství biologie a chemie pro střední školy. Diplomová práce: Testy genotoxicity přírodních extraktů sinic a halogenovaných alifatických uhlovodíků na Drosophila melanogaster.
  • 2001-2007: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta MU, Ústav experimentální biologie a Ústav biologie obratlovců, obor: obecná a molekulární genetika). Disertační práce: Využití mitochondriální DNA pro charakterizaci populačních struktur druhů rodů Gobio a Romanogobio.

Zaměstnání

  • 2001-současnost: Ústav biologie obratlovců, v.v.i. - vědecký pracovník.

Bývalí Ph.D. studenti

  • Soňa Stierandová: Molecular biodiversity inventory of selected fish species from families Cyprinidae and Umbridae.
  • Eva Marešová: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře).

Publikace

2018

Blažejová H., Šebesta O., Rettich F., Mendel J., Čabanová V., Miterpáková M., Betášová L., Peško J., Hubálek Z., Kampen H., Rudolf I.: Cryptic species Anopheles daciae (Diptera: Culicidae) found in the Czech Republic and Slovakia, Parasitology Research 117 (2018) 315-321.

Hubálek Z., Kosina M., Rudolf I., Mendel J., Straková P., Tomešek M.: Mortality of Goshawks (Accipiter gentilis) due to West Nile virus lineage 2, Vector-Borne and Zoonotic Diseases (2018) .

Mendel J., Jánová K., Palíková M.: Genetically influenced resistance to stress and disease in salmonids in relation to present-day breeding practice - a short review, Acta veterinaria Brno 87 (2018) 35-45.

Rudolf I., Blažejová H., Šebesta O., Mendel J., Peško J., Betášová L., Straková P., Šikutová S., Hubálek Z.: West Nile virus (linie 2) v komárech na jižní Moravě – očekávání prvních autochtonních lidských případů, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie (2018) 44-46.

Rudolf I., Blažejová H., Straková P., Šebesta O., Peško J., Mendel J., Šikutová S., Hubálek Z., Kampen H., Schaffner F.: The invasive Asian tiger mosquito Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in the Czech Republic: Repetitive introduction events highlight the need for extended entomological surveillance, Acta Tropica 185 (2018) 239-241.


2017

Halačka K., Muška M., Mendel J., Vetešník L.: A newly discovered population of the Balkan spiny loach Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) in the River Jihlava, Czech Republic, Folia zoologica 66 (2017) 163-166.

Janáč M., Bryja J., Ondračková M., Mendel J., Jurajda P.: Genetic structure of three invasive gobiid species along the Danube-Rhine invasion corridor: similar distributions, different histories, Aquatic Invasions 12 (2017) 551-564.

Lusk S., Koščo J., Lusková V., Halačka K., Mendel J., Košúth P.: The nonindigenous fish Perccottus glenii in the Tisza River drainage, Eastern Slovakia – I. part: history of invasion, habitat associations and genetic characteristics (results up to the year 2006), Lampetra. Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků 8 (2017) 127-143.

Lusk S., Halačka K., Májsky J., Vetešník L., Mendel J.: Sekavčík balkánský (Sabanejewia balcanica) v České republice – minulost, současnost a budoucnost, Lampetra. Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků 8 (2017) 90-102.

Rudolf I., Betášová L., Blažejová H., Venclíková K., Straková P., Šebesta O., Mendel J., Bakonyi T., Schaffner F., Nowotny N., Hubálek Z.: West Nile virus in overwintering mosquitoes, central Europe, Parasites & Vectors 10 (2017) .


2016

Hamšíková Z., Silaghi C., Rudolf I., Venclíková K., Mahríková L., Slovák M., Mendel J., Blažejová H., Berthová L., Kocianová E., Hubálek Z., Schnittger L., Kazimírová M.: Molecular detection and phylogenetic analysis of Hepatozoon spp. in questing Ixodes ricinus ticks and rodents from Slovakia and Czech Republic, Parasitology Research 115 (2016) 3897-3904.

Rudolf I., Betášová L., Bischof V., Venclíková K., Blažejová H., Mendel J., Hubálek Z., Kosoy M.: Molecular survey of arthropod-borne pathogens in sheep keds (Melophagus ovinus), Central Europe, Parasitology Research 115 (2016) 3679-3682.

Rudolf I., Venclíková K., Blažejová H., Betášová L., Mendel J., Hubálek Z., Parola P.: First report of Rickettsia raoultii and Rickettsia helvetica in Dermacentor reticulatus ticks from the Czech Republic, Ticks and Tick-borne Diseases 7 (2016) 1222-1224.

Stierandová S., Vukic J., Vasil'eva E. D., Zogaris S., Shumka S., Halačka K., Vetešník L., Švátora M., Nowak M., Stefanov T., Koščo J., Mendel J.: A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae), Molecular Phylogenetics and Evolution 94 (2016) 479-491.

Venclíková K., Mendel J., Betášová L., Blažejová H., Jedličková P., Straková P., Hubálek Z., Rudolf I.: Neglected tick-borne pathogens in the Czech Republic, 2011–2014, Ticks and Tick-borne Diseases 7 (2016) 107-112.


2015

Rudolf I., Bakonyi T., Šebesta O., Mendel J., Peško J., Betášová L., Blažejová H., Venclíková K., Straková P., Nowotny N., Hubálek Z.: Co-circulation of Usutu virus and West Nile virus in a reed bed ecosystem, Parasites & Vectors 8 (2015) 520.

Venclíková K., Mendel J., Betášová L., Hubálek Z., Rudolf I.: First evidence of Babesia venatorum and Babesia capreoli in questing Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 22 (2015) 212-214.


2014

Nowak M., Klaczak A., Szczerbik P., Mendel J., Popek W.: Occurrence of the Kessler’s gudgeon Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) (Cyprinidae) in the Upper Vistula River (Poland), Journal of Applied Ichthyology 30 (2014) 1062-1064.

Rudolf I., Bakonyi T., Šebesta O., Mendel J., Peško J., Betášová L., Blažejová H., Venclíková K., Straková P., Nowotny N., Hubálek Z.: West Nile virus lineage 2 isolated from Culex modestus mosquitoes in the Czech Republic, 2013: expansion of the European WNV endemic area to the North?, Eurosurveillance 19 (2014) .

Rudolf I., Šebesta O., Mendel J., Betášová L., Bocková E., Jedličková P., Venclíková K., Blažejová H., Šikutová S., Hubálek Z.: Zoonotic Dirofilaria repens (Nematoda: Filarioidea) in Aedes vexans mosquitoes, Czech Republic, Parasitology Research 113 (2014) 4663-4667.

Venclíková K., Rudolf I., Mendel J., Betášová L., Hubálek Z.: Rickettsiae in questing Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic, Ticks and Tick-borne Diseases 5 (2014) 135-138.


2013

Bocková E., Rudolf I., Kočišová A., Betášová L., Venclíková K., Mendel J., Hubálek Z.: Dirofilaria repens microfilariae in Aedes vexans mosquitoes in Slovakia, Parasitology Research 112 (2013) 3465-3470.

Mendel J., Urbánková S., Vyskočilová M.: Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 December 2012 - 31 January 2013, Molecular Ecology Resources 13 (2013) 546-549.

Nowak M., Klaczak A., Szczerbik P., Mendel J., Popek W.: Rapid range expansion of the "whitefin" gudgeon Romanogobio cf. belingi (Teleostei: Cyprinidae) in a lowland tributary of the Vistula River (Southeastern Poland), Annales de Limnologie-International Journal of Limnology 49 (2013) 319-326.


2012

Mendel J., Papoušek I., Marešová E., Vetešník L., Halačka K., Nowak M., Čížková D.: Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 April 2012 – 31 May 2012, Molecular Ecology Resources 12 (2012) 972-974.

Turan D., Ekmekci F. G., Lusková V., Mendel J.: Description of a new species of genus Gobio from Turkey (Teleostei: Cyprinidae), Zootaxa 3257 (2012) 56-65.


2011

Marešová E., Delić A., Kostov V., Marić S., Mendel J., Šanda R.: Genetic diversity of Sabanejewia balcanica (Actinopterygii: Cobitidae) in the western Balkans and comparison with other regions, Folia zoologica 60 (2011) 335-342.

Nowak M., Mendel J., Szczerbik P., Klaczak A., Mikolajczyk T., Ozga K., Falowska B., Popek W.: Contributions to the morphological variation of the common gudgeon, Gobio gobio complex (Teleostei: Cyprinidae), in the upper Vistula drainage (southeast Poland), Archives of Polish Fisheries 19 (2011) 37-49.


2010

Halačka K., Vetešník L., Mendel J., Papoušek I.: Can spawning marks on females of the spined loach (Cobitis sp., Teleostei) be caused by scratches from males during mating?, Folia zoologica 59 (2010) 329-331.

Halačka K., Vetešník L., Papoušek I., Mendel J., Šimková A.: The epidermal structure of Carassius gibelio: a link with ploidy status in spawning and postspawning periods, Journal of Fish Biology 77 (2010) 2171-2179.

Šikutová S., Halouzka J., Mendel J., Knoz J., Rudolf I.: Novel spirochetes isolated from mosquitoes and black flies in the Czech Republic, Journal of Vector Ecology 35 (2010) 50-55.


2009

Rudolf I., Mendel J., Šikutová S., Švec P., Masaříková J., Nováková D., Buňková L., Sedláček I., Hubálek Z.: 16S rRNA gene-based identification of cultured bacterial flora from host-seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna ticks, vectors of vertebrate pathogens, Folia Microbiologica 54 (2009) 419-428.

Vetešník L., Halačka K., Papoušek I., Mendel J., Šimková A.: The first record of a natural hybrid of the roach Rutilus rutilus and nase Chondrostoma nasus in the Danube River Basin, Czech Republic: morphological, karyological and molecular characteristics, Journal of Fish Biology 74 (2009) 1669-1676.


2008

Mendel J., Lusk S., Koščo J., Vetešník L., Halačka K., Papoušek I.: Genetic diversity of Misgurnus fossilis populations from the Czech Republic and Slovakia, Folia zoologica 57 (2008) 90-99.

Mendel J., Lusk S., Vasil'eva E. D., Vasil'ev V. P., Lusková V., Ekmekci F. G., Erk'kan F., Ruchin A., Koščo J., Vetešník L., Halačka K., Šanda R., Pashkov A. N., Reshetnikov S. I.: Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy, Molecular Phylogenetics and Evolution 47 (2008) 1061-1075.

Papoušek I., Vetešník L., Halačka K., Lusková V., Humpl M., Mendel J.: Identification of natural hybrids of gibel carp Carassius auratus gibelio (Bloch) and crucian carp Carassius carassius (L.) from lower Dyje River floodplain (Czech Republic), Journal of Fish Biology 72 (2008) 1230-1235.