Mgr. Barbora Zemanová, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: ochranářská genetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 612
E-mail: barca_zemanovacentrum.cz

Výzkumné směry

 • ochranářská genetika,
 • neinvazivní genetické vzorkování,
 • populační genetika a molekulární ekologie,
 • Národní genetická banka živočichů.

Vzdělání a zaměstnání

 • 2006: magisterské studium -  Masarykova Univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, obor systematická biologie a ekologie a učitelství biologie pro střední školy. Diplomová práce: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v CHKO & BR Třeboňsko využitím neinvazivní genetické metody.
 • 2006-2014: Ph.D. studium - Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Zoologie a Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Dizertační práce: Genetická struktura populací kamzíků ve střední Evropě.
 • 2014-současnost: postdoktorand, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Účast na projektech

 • 2003-2005: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v různých biotopech neinvazivní genetickou metodou.
 • 2006-2009: Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě.
 • 2008-2010: Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace.
 • 2008-2010: Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice.
 • 2015-2016: BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn.

Publikace

2015

Zemanová B., Hájková P., Hájek B., Martínková N., Mikulíček P., Zima J., Bryja J.: Extremely low genetic variation in endangered Tatra chamois and evidence for hybridization with an introduced Alpine population, Conservation Genetics 16 (2015) 729-741.


2013

Buzan E. V., Bryja J., Zemanová B., Kryštufek B.: Population genetics of chamois in the contact zone between the Alps and the Dinaric Mountains: uncovering the role of habitat fragmentation and past management, Conservation Genetics 14 (2013) 401-412.


2012

Martínková N., Zemanová B., Kranz A., Giménez M. D., Hájková P.: Chamois introductions to Central Europe and New Zealand, Folia zoologica 61 (2012) 239-245.


2011

Demontis D., Czarnomska S. D., Hájková P., Zemanová B., Bryja J., Loeschcke V., Pertoldi C.: Characterization of 151 SNPs for population structure analysis of the endangered Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) and its relative, the Alpine chamois (R. r. rupicapra), Mammalian Biology 76 (2011) 644-645.

Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Zima Jr. J., Hájková A., Zima J.: Development of multiplex microsatellite sets for noninvasive population genetic study of the endangered Tatra chamois, Folia zoologica 60 (2011) 70-80.


2010

An J., Choi S-K., Sommer J., Louis jr. E., Brenneman R., Zemanová B., Hájková P., Park G., Min M-S., Kim K-S., Lee H.: A core set of microsatellite markers for conservation genetics studies of Korean goral (Naemorhedus caudatus) and its cross-species amplification in Caprinae species, Journal of Veterinary Science 11 (2010) 351-353.


2009

Hájková P., Zemanová B., Roche K., Hájek B.: An evaluation of field and noninvasive genetic methods for estimating Eurasian otter population size, Conservation Genetics 10 (2009) 1667-1681.